PlayStation.com

Právní informace

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Podmínky pro obsah Cross-Buy

 1. Obsah „Cross-Buy“ poskytuje společnost Sony Network Entertainment Europe Limited, adresou 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království (reg. č. 6020283) („společnost“, „my“ nebo „naše“).  Pokud je v textu zmíněno slovo „vy“ nebo „vaše“, je tím myšlen příjemce daného obsahu Cross-Buy.

 2. Obsah Cross-Buy se týká jen určitých konkrétních her.

 3. Obsah Cross-Buy se týká těchto případů:


  (a)  když zakoupíte herní disk pro systém PlayStation®3, získáváte nárok na digitální verzi stejné hry pro systém PlayStation®Vita (označovanou rovněž jako obsah Cross-Buy);

  (b)  když zakoupíte herní disk pro systém PlayStation®3, získáváte nárok na digitální verzi stejné hry pro systém PlayStation®Vita a PlayStation®4 (označovanou rovněž jako obsah Cross-Buy);

  (c)  když zakoupíte hru pro systém PlayStation®Vita, která má stejnou cenu jako verze stejné hry pro systém PlayStation®3, získáváte nárok na digitální verzi stejné hry pro systém PlayStation®3 (označovanou také jako obsah Cross-Buy);

  (d)  když zakoupíte hru pro systém PlayStation®Vita, která má stejnou cenu jako verze stejné hry pro systém PlayStation®4, získáváte nárok na digitální verzi stejné hry pro systém PlayStation®4 (označovanou také jako obsah Cross-Buy);

  (e)  když zakoupíte digitální hru pro systém PlayStation®4, získáváte nárok na digitální verzi stejné hry pro systém PlayStation®Vita a PlayStation®3 (označovanou rovněž jako obsah Cross-Buy);

  každou získáte bez jakýchkoli dalších poplatků a v souladu s těmito Podmínkami a ustanoveními („Podmínky“).
 4. Chcete-li získat přístup k obsahu Cross-Buy, budete potřebovat (i) účet Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve označovaný jako účet PlayStation®Network), (ii) vhodné zařízení PlayStation® a (iii) připojení k internetu.  Veškeré poplatky související s připojením k internetu hradíte vy.
 5. Účty SEN jsou dostupné pouze pro osoby ve věku 7 let a více.  Pokud je vám méně než 18 let, potřebujete souhlas rodiče nebo opatrovníka.  Na některý obsah Cross-Buy se mohou vztahovat určitá další omezení (například věková klasifikace nebo uživatelská práva).  K obsahu, který je klasifikován číslem vyšším, než je váš věk, nemusíte mít přístup.
 6. Obsah Cross-Buy může být k dané hře aktivován pouze jednou a lze ho použít výhradně k jednomu účtu SEN.
 7. Přístup k obsahu Cross-Buy:


  (a)  Když zakoupíte herní disk pro systém PlayStation®3, je obsah Cross-Buy dostupný ke stažení prostřednictvím obchodu PlayStation®Store a zajištěn přes bonusy k disku, a to tímto způsobem:

                                        i.        pokud máte herní disk pro systém PlayStation®3 v systému PlayStation®3, přejděte v části „Game (Hra)“ nabídky XMB™ (XrossMediaBar) k položce „Disc Benefits (Bonusy k disku)“;

                                       ii.        pokud je k dispozici obsah Cross-Buy, postupujte podle pokynů na obrazovce a připojte ke svému účtu SEN dodatečný obsah;

                                      iii.        příslušný obsah stáhněte do systému PlayStation®Vita z download list (seznamu obsahu ke stažení) a

                                     iv.        po registraci bude obsah Cross-Buy k dispozici pro použití pouze s vaším účtem SEN.

  (b)  Když zakoupíte digitální hru pro systém PlayStation®3, získáváte nárok na přístup k obsahu Cross-Buy, a to tímto způsobem:

                                        i.        přejděte pomocí systému PlayStation®Vita, PlayStation®3 nebo PlayStation®4 do obchodu PlayStation®Store;

                                       ii.        zakupte hru pro systém PlayStation®Vita a/nebo PlayStation®4, která je označena jako dostupná bez jakýchkoli dalších poplatků a

                                      iii.        po zakoupení daný obsah stáhněte do systému PlayStation®Vita a/nebo PlayStation®4 z download list (seznamu obsahu ke stažení).

  (c)  Když zakoupíte hru pro systém PlayStation®Vita (ať už ji zakoupíte v systému PlayStation®Vita, PlayStation®3 nebo PlayStation®4), získáváte nárok na přístup k obsahu Cross-Buy, a to tímto způsobem:

                                        i.        přístup do obchodu PlayStation®Store přes systémy PlayStation®3 a/nebo PlayStation®4;

                                       ii.        zakupte hru pro systém PlayStation®3 a/nebo PlayStation®4, která je označena jako dostupná bez jakýchkoli dalších poplatků a

                                      iii.        po zakoupení daný obsah stáhněte do systému PlayStation®3 a/nebo PlayStation®4 z download list (seznamu obsahu ke stažení).

  (d)  Když zakoupíte digitální hru pro systém PlayStation®4, získáváte nárok na přístup k obsahu Cross-Buy, a to tímto způsobem:

                                        i.        přejděte pomocí systému PlayStation®Vita, PlayStation®3 nebo PlayStation®4 do obchodu PlayStation®Store;

                                       ii.        zakupte hru pro systém PlayStation®Vita a/nebo PlayStation®3, která je označena jako dostupná bez jakýchkoli dalších poplatků a

                                      iii.        po zakoupení daný obsah stáhněte do systému PlayStation®Vita a/nebo PlayStation®3 z download list (seznamu obsahu ke stažení).
 8. Obsah Cross-Buy nelze vyměnit za hotovost.  Obsah Cross-Buy nelze vyměňovat, přenášet na jinou osobu, prodávat ani vracet za účelem získání hotovosti (s výjimkou případů stanovených zákonem).

 9. Vyhrazujeme si právo nahradit jakýkoli obsah Cross-Buy nabízený prostřednictvím propagační akce Cross-Buy jinou hrou nebo obsahem podobné hodnoty.

 10. Nastane-li situace, že obsah Cross-Buy bude vadný nebo nedostupný, představuje jedinou možnost nápravy a naši jedinou odpovědnost výměna takového obsahu Cross-Buy, přičemž daná výměna může být nahrazena jinou hrou nebo obsahem podobné hodnoty. V rozsahu povoleném platnými zákony se naše společnost a držitelé licence, pobočky a poskytovatelé licence zříkáme veškerých dalších záruk, ať vyjádřených nebo předpokládaných, s ohledem na obsah Cross-Buy, a to včetně (nikoli však výhradně) jakýchkoli vyjádřených nebo předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti k určitému účelu, a zároveň vylučujeme veškerou další odpovědnost vůči zákazníkovi vyplývající ze zakoupení anebo používání obsahu Cross-Buy.  Jakožto na zákazníka se na vás mohou vztahovat další zákonná práva, která nejsou těmito podmínkami nikterak omezena.

 11. Pokud se chcete podívat na hry nebo obsah, které jsou momentálně dostupné ve formě obsahu Cross-Buy, přejděte na adresu http://eu.playstation.com/cross-platform-explained.

 12. Ne všechny hry je možné stáhnout nebo koupit ve všech zemích. Navštivte obchod PlayStation®Store ve vaší zemi a ověřte si případnou dostupnost.

 13. Platí rovněž „PSN and SEN Privacy Policy (Zásady ochrany soukromí služeb PSN a SEN)“ a „PSN and SEN Terms of Service (Podmínky používání služeb PSN a SEN)“. Oba dokumenty naleznete na adrese http://eu.playstation.com/legal.

 14. Mohou být uplatňována i další věková a územní omezení.

 15. Tyto podmínky mohou být bez vašeho souhlasu převedeny na kteroukoli společnost skupiny Sony za předpokladu, že takovéto převedení nebude nepříznivě ovlivňovat vaše práva daná těmito podmínkami.

 16. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky v případě nepředpokládaných okolností aktualizovat nebo pozměnit.

 17. V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky vykládat a interpretovat v souladu se anglickými zákony a smlouva mezi vámi a námi tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.

 18. Máte-li ohledně obsahu Cross-Buy jakékoli dotazy, využijte služeb našeho zákaznického servisu na adrese www.sonyentertainmentnetwork.com/support.