PlayStation.com

Právní informace

 
 

Propagační akce PlayStation®Plus – Podmínky a ustanovení

Sleva 25 % na 12měsíční předplatné – březen 2016

 

„Příslušné obchody“

Obchod systému PlayStation®3, obchod systému PlayStation®4 a obchod PlayStation®Store, vyjma všech ostatních obchodů systému PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum zahájení“

16. 3. 2016 v 11:00 (SEČ)

„Datum ukončení“

31. 3. 2016 v 11:00 (SELČ)

„Propagovaná položka“

12měsíční předplatné služby PlayStation®Plus se slevou 25 % z běžné ceny. Předplatné se na konci předplatného automaticky obnoví na další 12měsíční období za aktuální cenu v obchodě PlayStation®Store.

 

1.             Tato nabídka služby PlayStation®Plus („nabídka“) je určena držitelům účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation®Network („PSN“)), kteří momentálně nemají předplatné služby PS Plus („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení. Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce“.

 

3.             Oprávněné osoby si mohou zakoupit propagovanou položku v příslušných obchodech v době trvání propagační akce.

 

4.             Pouze jedna nabídka na oprávněnou osobu.

 

5.             Nabídka je dostupná pouze prostřednictvím příslušných obchodů.

 

6.             Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

 

7.             Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu SEN s přístupem k obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostnímu internetu. Služba PSN, obchod PS Store a služba PS Plus podléhají podmínkám použití a omezením podle země a jazyka; obsah a služby ve službě PS Plus se mohou lišit podle věku předplatitele. Uživatelé musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musejí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy – eu.playstation.com/gameservers. Je nutné zadat údaje o kreditní nebo debetní kartě. Předplatné služby PS Plus se na konci období předplatného automaticky obnoví za aktuální cenu v obchodě PS Store. Platí celé podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky používání služby PSN) na adrese eu.playstation.com/legal.

 

8.             Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

9.             Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

10.            Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

11.            V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

12.            Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout poskytnout nabídku.

 

13.            „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

14.            V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.