PlayStation.com

Právní informace

 
 

Propagační akce PlayStation®Plus – Podmínky a ustanovení

15 měsíců za cenu 12 měsíců – Více zemí

Duben 2018

 

„Další podmínky způsobilosti“

Musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let.

„Povolený způsob platby“

Libovolný dostupný způsob platby.

„Příslušné obchody“

Pouze obchod PlayStation®Store, vyjma všech ostatních obchodů PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum ukončení“

4. května 2018 v 11:00 (SELČ).

„Účastnické země“

Austrálie, Bahrajn, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Katar, Kuvajt, Kypr, Libanon, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Omán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saúdská Arábie, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

„Datum zahájení“

20. dubna 2018 v 11:00 (SELČ).

„Propagovaná položka“

15měsíční členství ve službě PlayStation®Plus za cenu standardního 12měsíčního členství.  Členství bude pokračovat do nekonečna, dokud nebude zrušeno, a bude účtováno každých 12 měsíců za plnou cenu v obchodě PlayStation®Store platnou v daném okamžiku.

 

1.             Tato nabídka („nabídka“) je určena obyvatelům účastnických zemí, kteří jsou držiteli účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation®Network („PSN“)) a splňují další podmínky způsobilosti („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce.

 

3.             Oprávněné osoby si mohou zakoupit propagované položky v příslušných obchodech v době trvání propagační akce. Chtějí-li oprávněné osoby využít nabídku, musí vložit propagované položky do košíku a zaplatit do data ukončení. Nabídku nemohou využít uživatelé, jejichž členství ve službě PlayStation®Plus se automaticky obnoví během doby trvání propagační akce.

 

4.             Nabídka je dostupná pouze prostřednictvím příslušných obchodů. Oprávněné osoby, které v době trvání propagační akce již jsou členy služby PlayStation®Plus a které chtějí nabídku využít: jejich nové 15měsíční členství ve službě PlayStation Plus začne v okamžiku, kdy by jinak nastal jejich termín příští platby, a po uplynutí 15 měsíců jim bude znovu naúčtován poplatek za roční předplatné, pokud předplatné nezruší.

 

5.             Pro registraci do služby PSN je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

 

6.             Vrácení libovolných propagačních položek podléhá zásadám zrušení transakce v obchodě PlayStation Store.  Jakékoli produkty zakoupené prostřednictvím slevového kódu multi-buy je možné vrátit pouze v případě, že budou vráceny všechny produkty najednou a vy jste nezačali stahovat ani streamovat jakoukoli jejich část.

 

7.             Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

8.             Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout dodat nabídku.

 

9.             Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případy, kdy se oprávněné osobě nedaří vytvořit nebo přihlásit k účtu SEN nebo obdržet nabídku z důvodu jakéhokoli selhání sítě, hardwaru nebo softwaru oprávněné osoby nebo třetí strany.

 

10.          Předplatné služby PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu Sony Entertainment Network (SEN) s přístupem do obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostním internetem.  Na službu PlayStation™Network (PSN), obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka; služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy.  Jsou požadovány schválené údaje o způsobu platby.  Platí celé podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky používání služby PSN) na adrese eu.playstation.com/legal.

 

11.          Toto členství představuje trvalé placené členství a po uplynutí prvních patnácti měsíců bude z vaší peněženky každých 12 měsíců odečten pravidelný členský poplatek za 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus dle ceny platné v daném okamžiku.

 

12.          Pravidelný členský poplatek: 1 560 Kč, pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu.

 

13.          Frekvence fakturací: každých dvanáct měsíců (po úvodním 15měsíčním členství)

 

14.          Doba trvání členství: trvalé, dokud nedojde ke zrušení.

 

15.          Své členství můžete kdykoli zrušit. Členství bude ukončeno na konci aktuálního měsíce. Budou tím ukončeny všechny budoucí platby členství. Za již uskutečněné platby peníze vráceny nebudou.

 

16.          Pokyny ke zrušení členství naleznete na adrese: https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

17.          Kliknutím na možnost [Objednat a zaplatit] v nastavení účtu se ZAPNE automatické financování. To znamená, že pokud nemáte v peněžence dostatek financí k zaplacení obnovení členství, požadovaná částka bude stržena užitím platební metody registrované na vašem účtu (pokud existuje), pokud nevypnete možnost automatického financování. Chcete-li vypnout automatické financování, jděte do nabídky [Nastavení účtu] > [Peněženka] > [Nastavení peněženky].

 

18.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

19.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

20.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

21.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

22.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.