PlayStation.com

Právní informace

 
 

Propagační akce PlayStation®Plus – Podmínky a ustanovení

15 měsíců za cenu 12 měsíců – červenec 2017

 

„Příslušné obchody“

Obchod systému PlayStation®4 a obchod PlayStation®Store, vyjma všech ostatních obchodů systému PlayStation® a nákupů ve hře.

„Datum zahájení“

3. července 2017 ve 12:00 (SELČ)

„Datum ukončení“

10. července 2017 ve 12:00 (SELČ)

„Propagovaná položka“

15měsíční členství ve službě PlayStation®Plus za cenu standardního 12měsíčního členství.  Členství bude pokračovat do nekonečna, dokud nebude zrušeno, a bude účtováno každých 12 měsíců za plnou cenu v obchodě PlayStation®Store platnou v daném okamžiku.

 

1.             Tato nabídka služby PlayStation®Plus („nabídka“) je určena držitelům účtu Sony Entertainment Network („SEN“) (dříve známý jako PlayStation™Network („PSN“)), kteří nemají v době nákupu této nabídky členství ve službě PS Plus („oprávněné osoby“).

 

2.             Tato nabídka začíná datem zahájení a končí datem ukončení.  Období od data zahájení do data ukončení (včetně) se nazývá „doba trvání propagační akce“.

 

3.             Oprávněné osoby si mohou zakoupit propagovanou položku v příslušných obchodech v době trvání propagační akce.

 

4.             Pouze jedna nabídka na oprávněnou osobu. 

 

5.             Nabídka je dostupná pouze prostřednictvím příslušných obchodů.

 

6.             Pro registraci do služby PlayStation™Network je potřeba přijmout Podmínky služby a Zásady ochrany soukromí služby PSN.

 

7.             Členství ve službě PlayStation®Plus je k dispozici pouze majitelům účtu SEN s přístupem k obchodu PlayStation®Store a vysokorychlostnímu internetu.  Na službu PlayStation™Network, obchod PS Store a službu PS Plus se vztahují podmínky použití a omezení podle země a jazyka. Služby a obsah služby PS Plus se liší podle věku předplatitele. Uživatelé musejí být starší 7 let a uživatelé mladší 18 let potřebují souhlas rodičů, s výjimkou uživatelů v Německu, kteří musí být starší 18 let. Dostupnost služeb není garantována. Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění staženy – eu.playstation.com/gameservers.  Je nutné zadat údaje o kreditní nebo debetní kartě.    Platí celé podmínky: PSN Terms of Service (Podmínky používání služby PSN) na adrese eu.playstation.com/legal.

 

8.             Toto členství představuje trvalé placené členství a po uplynutí prvních patnácti měsíců bude z vaší peněženky každý měsíc odečten pravidelný členský poplatek za 12měsíční členství ve službě PlayStation®Plus dle ceny platné v daném okamžiku.

 

Pravidelný členský poplatek: 1 299 Kč, pokud nedojde k upozornění prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu zaregistrovanou k vašemu účtu

 

Frekvence fakturací: každých dvanáct měsíců (po úvodním 15měsíčním členství)

 

Doba trvání členství: trvalé, dokud nedojde ke zrušení

 

Své členství můžete kdykoli zrušit. Členství bude ukončeno na konci aktuálního měsíce. Budou tím ukončeny všechny budoucí platby členství. Za již uskutečněné platby peníze vráceny nebudou.

 

Pokyny ke zrušení členství naleznete na adrese: https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

Kliknutím na možnost [Objednat a zaplatit] v nastavení účtu se ZAPNE automatické financování. To znamená, že pokud nemáte v peněžence dostatek financí k zaplacení obnovení členství, požadovaná částka bude stržena užitím platební metody registrované na vašem účtu (pokud existuje), pokud nevypnete možnost automatického financování. Chcete-li vypnout automatické financování, jděte do nabídky [Nastavení účtu] > [Peněženka] > [Nastavení peněženky].

 

9.             Je vyžadován internet. Oprávněné osoby nesou odpovědnost za veškeré poplatky za připojení k internetu.

 

10.          Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyřadit z účasti v soutěži jakoukoli osobu, jejíž chování je v rozporu s podstatou těchto podmínek a ustanovení nebo se záměry nabídky.

 

11.          Pořadatel si vyhrazuje právo tuto nabídku pozměnit či zrušit nebo aktualizovat či upravit tyto podmínky a ustanovení v jakékoli fázi, pokud to bude podle jeho názoru nutné nebo pokud nastanou okolnosti mimo jeho kontrolu.

 

12.          V případě sporu je rozhodnutí pořadatele konečné a pořadatel se nezúčastní žádné korespondence ani diskuze.

 

13.          Existuje-li jakýkoli důvod domnívat se, že došlo k porušení těchto podmínek a ustanovení, nebo byly poskytnuty nesprávné, nečitelné, podvodné nebo jiným způsobem neplatné nebo nevhodné informace, může pořadatel dle svého výhradního uvážení odmítnout poskytnout nabídku.

 

14.          „Pořadatelem“ je: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené království.

 

15.          V rozsahu povoleném platnými zákony je možné tyto podmínky a ustanovení vykládat a interpretovat v souladu s anglickými zákony a smlouva mezi každým účastníkem a pořadatelem tak bude považována za formulovanou a uzavřenou v Anglii.