Updated 27. srpna 2015

Aktualizace systémového softwaru systému PlayStation 3 pomocí nabídky Safe Mode (Nouzový režim)

Zjistěte, jak aktualizovat systém PlayStation 3 pomocí paměťového zařízení USB a nabídky Safe Mode (Nouzový režim).

 1. Stažení nejnovější aktualizace systémového softwaru na paměťové zařízení USB
 • Z počítače PC/Mac navštivte stránku Aktualizace systémového softwaru:
 • Na paměťovém zařízení USB vytvořte složku, do které si přejete uložit staženou aktualizaci systémového softwaru:
 • Pomocí počítače PC/Mac vytvořte na úložném zařízení nebo zařízení USB složku s názvem „PS3“.
 • V této nové složce „PS3“ vytvořte další složku s názvem „UPDATE“.
 • Soubor, který stáhnete, se bude jmenovat „PS3UPDAT.PUP“. Uložte ho teď sem.

 

 • Jestliže se data neuloží správně, systém PlayStation 3 soubor aktualizace nerozpozná. Názvy složek musí být velkými písmeny.
 
 

 1. Připojení úložného zařízení USB k systému PlayStation 3

 2. Nouzový režim (Safe Mode) na systému PlayStation 3 aktivujete takto:

 • Vypněte systém PlayStation 3 podržením tlačítka napájení na přední straně jednotky, dokud se kontrolka napájení nerozsvítí červeně.
 • Stiskněte a podržte tlačítko napájení (nesundávejte prst z tlačítka). Uslyšíte pípnutí, které znamená, že se systém PlayStation 3 zapíná.
 • I nadále držte tlačítko napájení a asi po 5 sekundách uslyšíte druhé pípnutí, označující reset videa.
 • I nadále držte tlačítko napájení a asi po dalších 5 sekundách uslyšíte třetí pípnutí a systém se vypne (kontrolka napájení svítí červeně).
 • Stiskněte a podržte tlačítko napájení (znovu nesundávejte prst z tlačítka). Jako v kroku 2 uslyšíte první pípnutí, opět když se systém PlayStation 3 zapne.
 • I nadále držte tlačítko napájení a asi po 5 sekundách uslyšíte druhé pípnutí při resetu videa.
 • I nadále držte tlačítko napájení a asi po dalších 5 sekundách uslyšíte rychlé dvojité pípnutí. V tuto chvíli tlačítko napájení uvolněte. Pokud jste uspěli při aktivaci nouzového režimu, zobrazí se na obrazovce zpráva „Connect the controller using a USB cable and then press the PS button“ (Připojte ovladač pomocí kabelu USB a poté stiskněte tlačítko PS).
 • Připojte k systému PlayStation 3 ovladač pomocí kabelu USB a stisknutím tlačítka PS přejděte do Nouzového režimu (Safe Mode).

 1. Vyberte možnost [6. System Update] (Aktualizace systému) a stiskněte klávesu Enter
 
 
 1. Podle pokynů stiskněte zároveň tlačítka START + SELECT a zahajte tak aktualizaci

 1. Systém spustí přípravu na aktualizaci:

 • Ta může 5–10 minut trvat.
 • Po dokončení přípravy se systém automaticky restartuje.

 
 

 1. Podle pokynů na obrazovce aktivujte a potvrďte instalaci systémového softwaru:

 • Systém PlayStation 3 soubor nerozpozná, pokud není pojmenovaný správně. (V takovém případě se vraťte k bodu 1)
 • Přijetím a potvrzením následujících kroků na obrazovce spusťte instalaci systémového softwaru

 1. Systém PlayStation 3 se po dokončení instalace automaticky restartuje.

Možná se zobrazí systémová zpráva s požadavkem, abyste z nabídky Safe Mode (Nouzový režim) použili jinou možnost

Postupujte podle zobrazených pokynů.

 • Znovuvytvoření databáze na úložišti systému: Vymaže zprávy, seznamy skladeb apod. Tento úkon může trvat dlouho, podle typu a počtu datových položek.
 • Obnovení souborového systému na úložišti systému: Pokusí se opravit všechny oblasti na pevném disku, kam je možné ukládat soubory. Poškozená data se mohou vymazat, pokud je není možné obnovit.
 • Formátování systémového oddílu na úložišti systému: Pokusí se odstranit všechna data na úložišti systému.

Jestliže není úložné zařízení USB rozpoznáno, může se zobrazit zpráva „No applicable update data was found“ (Nebyla nalezena žádná použitelná data aktualizace).

Přesvědčte se, že jsou složky a stažený soubor na správném místě a mají správné názvy.

 • Umístění: Ukládejte do složky „PS3“ > „UPDATE“.
 • Název souboru: Uložte pod názvem souboru „PS3UPDAT.PUP

Ověřte, jestli je úložné zařízení připojeno k systému PlayStation 3 a opakujte postup aktualizace podle výše uvedených pokynů.

Zkontrolujte, jestli je zařízení USB naformátováno ve formátu souborů FAT 32 nebo FAT 16. Systém PlayStation 3 nerozpozná formát souborů NFST.

Systém PlayStation 3 by mohl mít individuální problém s hardwarem, který může vyžadovat technickou opravu.