Nápověda k systému PlayStation Nápověda a podpora PlayStation

 
 

Může ti pomoci toto...

Použití paměťových karet na systému PlayStation Vita

Jak zkontrolovat kapacitu na paměťové kartě?

Kapacitu na paměťové kartě systému PlayStation Vita je možné zkontrolovat na obrazovce LiveArea systému PlayStation Vita volbou možnosti [Settings] (Nastavení) > [System] (Systém) > [System Information] (Informace o systému) > [Capacity] (Kapacita).

Co mám dělat, když systém PlayStation Vita paměťovou kartu nerozpozná?

Vkládej do systému jen oficiální paměťové karty (určené konkrétně pro systém PlayStation Vita). Systém PlayStation Vita dokáže používat pouze paměťové karty s oficiální licencí.

Zobrazit celý článek