Updated 27. srpna 2015

Jak mohu upgradovat/vyměnit pevný disk (HDD) svého 60GB systému PlayStation 3?

Přečti si, jak vyměnit pevný disk (HDD) svého 60GB modelu systému PlayStation 3.

 
 

Vyjmutí pevného disku (HDD)

 1. Stiskni nejméně na dvě sekundy tlačítko napájení na přední straně systému. Kontrolka napájení zčervená a systém vstoupí do pohotovostního režimu.
 2. Vypni systém pomocí hlavního vypínače na zadní straně.
 3. Odpoj síťový kabel AC a poté ze systému odpoj další kabely. Vyjmi z bezpečnostních důvodů zástrčku síťového kabelu z elektrické zásuvky, a teprve poté odpoj další kabely.
 4. Sejmi kryt prostoru pro pevný disk (HDD) na levé straně systému. Využij prostor u pravého okraje krytu prostoru pro pevný disk (HDD) k sejmutí krytu ze systému. Pokud je obtížné kryt sejmout, zasuň opatrně do prostoru malý šroubovák a páčením kryt odklop. Při používání šroubováku dávej pozor, aby nedošlo k poškození systému nebo krytu.
 
 
 1. Vyjmi pevný disk (HDD) ze systému:

1)      Vyšroubuj modrý šroub pomocí křížového šroubováku správné velikosti.

2)      Nadzvedni kovovou rukojeť.

3)      Vysuň pevný disk (HDD) směrem doprava.

 1. Vyjmi pevný disk (HDD) ze systému. K vyjmutí pevného disku (HDD) ze systému použij kovovou rukojeť.
 
 

Výměna pevného disku (HDD)

 1. Pomocí křížového šroubováku vyšroubuj šrouby (4 místa).
 1. Vyjmi pevný disk (HDD) z kovového rámu. Nadzvedni jeden konec a vysuň pevný disk (HDD) ven.
 
 
 1. Vlož nový pevný disk (HDD) do kovového rámu na pevný disk (HDD) systému PlayStation 3 a upevni jej pomocí šroubů (4 místa). Šrouby příliš neutahuj.
 2. Nainstaluj pevný disk (HDD) do systému. Vlož pevný disk (HDD) do prostoru pro pevný disk (HDD) a zasuň jej doleva. Zajisti pevný disk (HDD) pomocí modrého šroubu. Dodržuj pokyny k „vyjmutí pevného disku (HDD)“.
 3. Nasaď zpět kryt prostoru pro pevný disk (HDD).
 4. Zapni systém PlayStation 3. Proveď počáteční nastavení podle pokynů uvedených na obrazovce.

Další informace o výměně pevného disku (HDD) systému PlayStation 3 najdeš v příručce.