Updated 22. srpna 2017

Jak mohu upgradovat/vyměnit pevný disk (HDD) svého 40GB/80GB systému PlayStation 3?

Přečti si, jak vyměnit pevný disk (HDD) svého 40GB/80GB modelu systému PlayStation 3.

 
 

Vyjmutí pevného disku (HDD)

 1. Stiskni nejméně na dvě sekundy tlačítko napájení na přední straně systému. Kontrolka napájení zčervená a systém vstoupí do pohotovostního režimu.
 2. Vypni systém pomocí hlavního vypínače na zadní straně.
 3. Odpoj síťový kabel AC a poté ze systému odpoj další kabely. Vyjmi z bezpečnostních důvodů zástrčku síťového kabelu z elektrické zásuvky, a teprve poté odpoj další kabely.
 4. Sejmi kryt prostoru pro pevný disk (HDD) na levé straně systému. Využij prostor u levého okraje krytu prostoru pro pevný disk (HDD) k sejmutí krytu ze systému. Pokud je obtížné kryt sejmout, zasuň opatrně do prostoru malý šroubovák a páčením kryt odklop. Při používání šroubováku dávej pozor, aby nedošlo k poškození systému nebo krytu.
 
 
 1. Vyjmi pevný disk (HDD) ze systému:

1)      Vyšroubuj modrý šroub pomocí křížového šroubováku správné velikosti.

2)      Zatáhni za rukojeť směrem dopředu a současně ji posouvej doleva. Dávej pozor, ať se nezraníš.

 1. Vyjmi pevný disk (HDD) ze systému. Pro vyjmutí pevného disku (HDD) ze systému táhni dál za rukojeť.
 
 

Výměna pevného disku (HDD)

 1. Pomocí křížového šroubováku vyšroubuj šrouby (4 místa).
 1. Vyjmi pevný disk (HDD) z kovového rámu.
 
 
 1. Vlož nový pevný disk (HDD) do kovového rámu na pevný disk (HDD) systému PlayStation 3 a upevni jej pomocí šroubů (4 místa). Šrouby příliš neutahuj.
 2. Nainstaluj pevný disk (HDD) do systému. Vlož celý pevný disk (HDD) do prostoru pro pevný disk (HDD). Zajisti pevný disk (HDD) pomocí modrého šroubu. Přečti si pokyny uvedené v části „Vyjmutí pevného disku (HDD)“ a při instalaci postupuj v obráceném pořadí.
 3. Nasaď zpět kryt prostoru pro pevný disk (HDD).
 4. Přeinstaluj systémový software. Po výměně pevného disku (HDD) musíš přeinstalovat systémový software
 5. Další informace o výměně pevného disku (HDD) systému PlayStation 3 najdeš v příručce.