Updated 27. srpna 2015

Jak umožním rozpoznání svého počítače PC/Mac systémem PlayStation Vita?

Pokud připojuješ systém PlayStation Vita k počítači PC nebo Mac, pomůže ti tento článek při instalaci nezbytného softwaru, který umožní rozpoznání systému.

 
 

Pokud chceš systém PlayStation Vita připojit k počítači PC nebo Mac a provádět úkony jako kopírování dat, musíš na počítač PC nebo Mac nainstalovat software Content Manager Assistant for PlayStation. Stáhni software Content Manager Assistant a podle pokynů na této stránce aplikaci nainstaluj.

  1. Připoj systém PlayStation Vita k počítači PC/Mac.

Připoj systém PlayStation Vita k počítači PC/Mac pomocí kabelu USB, který se dodává se systémem PlayStation Vita (dbej na to, aby při připojování kabelu k systému PlayStation Vita směřovalo logo PS vzhůru). Počítač PC/Mac musí být připojen k internetu. Pokud počítač PC/Mac systém PlayStation Vita rozpozná, zobrazí se na stavovém řádku počítače PC/Mac zpráva „PlayStation Vita system was connected“ (Systém PlayStation Vita byl připojen).

Poznámka: Pokud připojuješ systém PlayStation Vita k počítači PC/Mac poprvé, může instalace ovladačů zařízení trvat několik minut.

Pokud systém PlayStation Vita rozpoznán nebude, vyzkoušej tyto možnosti:

  • Restartuj počítač PC/Mac.
  • Vysuň a znovu zasuň kabel USB.
  • Zkus jiný port USB.
  • Aktualizuj ovladač USB.
  1. Spusť na systému PlayStation Vita aplikaci Content Manager.

Po rozpoznání systému PlayStation Vita zkopíruj obsah pomocí aplikace systému PlayStation Vita [Content Manager]. Další informace o této aplikaci najdeš v naší příručce online Content Manager User's Guide (Uživatelská příručka).

Poznámka: Podporu pro počítač PC/Mac, který používáš, nemůžeme bohužel poskytnout. Jestliže se problém nevyřeší ani po vyzkoušení postupu na této stránce, obrať se na dodavatele svého počítače PC/Mac a sděl mu údaje o svém počítači PC/Mac a krocích, které jsi při pokusu o řešení tohoto problému vyzkoušel.