Updated 27. srpna 2015

Jak připojím systém PlayStation Vita k systému PlayStation 3?

Nauč se připojit systému PlayStation Vita k systému PlayStation 3 a odstraňovat problémy s připojením.

Před připojením systému PlayStation Vita k systému PlayStation 3 zkus tyto možnosti:

Pokud máš potíže, vytáhl jsi ze systémů PlayStation Vita a PlayStation 3 kabel USB?

V některých případech může pomoci odpojení kabelu USB ze systémů PlayStation Vita i PlayStation 3 a jeho opětovné zapojení.

Je systémový software systému PlayStation 3 aktualizovaný na verzi 4.00 nebo novější?

Pokud chceš připojit systém PlayStation Vita k systému PlayStation 3 a provádět úkony jako kopírování dat, musí být systémový software systému PlayStation 3 ve verzi 4.00 nebo novější. Další informace o aktualizacích systémového softwaru systému PlayStation 3.

Zobrazuje se v systému PlayStation 3 nabídka XrossMediaBar (XMB)? 

Jestliže se používá hra nebo jiná funkce (včetně funkcí služby PlayStation Network, například Account Management (Správa účtu)), nebudeš moci systém PlayStation Vita k systému PlayStation 3 připojit. Pokud chceš připojit systém PlayStation Vita k systému PlayStation 3, dbej na to, aby byl systém PlayStation 3 v nabídce XMB (XrossMediaBar).

Je v systému PlayStation Vita paměťová karta?

Před přenosem obsahu mezi systémy PlayStation Vita a PlayStation 3 bude v systému PlayStation Vita potřeba paměťová karta.

Je k oběma systémům PlayStation 3 i PlayStation Vita připojen stejný účet služby Sony Entertainment Network a jsou k němu přihlášené?

Před přenosem obsahu musíš být na obou zařízeních přihlášený ke stejnému účtu.