Updated 17. srpna 2015

Na mém systému PlayStation Vita není obraz, co mám dělat?

Pokud na dotykové obrazovce systému PlayStation Vita nevidíš obraz, zkontroluj následující.

 
 

 

Je systém PlayStation Vita zapnutý?

Při prvním zapnutí systému PlayStation Vita nebo v případě, že byla konzole vypnutá, stiskni a podrž po dobu pěti sekund tlačítko napájení. Jakmile dojde k zapnutí, tlačítko PS se modře rozsvítí. Pokud se tlačítko PS modře nerozsvítí, klikni sem a zjisti, co dělat, pokud se tvůj systém PlayStation Vita nezapíná.

Je systém PlayStation Vita zapnutý, ale není vidět žádný obraz?

Abys ověřil tuto skutečnost, budeš muset systém PlayStation Vita nuceně vypnout. Stiskni a podrž tlačítko napájení po dobu delší než 30 sekund, abys systém zcela vypnul, a poté tlačítko uvolni. Za chvíli opětovným stisknutím a podržením tlačítka napájení na pět sekund systém znovu zapni.