Updated 27. srpna 2015

Můj systém PS Vita se nechce vypnout, co mám dělat?

Pokud se tvůj systém PlayStation Vita nechce vypnout, tento článek ti poradí, jak postupovat.

 
 

Ve většině situací můžeš systém PlayStation Vita vypnout nuceně. Systém vypneš stisknutím a podržením tlačítka napájení na dvě sekundy. Zobrazí se možnost „Power Off“ (Vypnout), na kterou se dá klepnout. Pokud se systém nevypne nebo se možnost „Power Off“ (Vypnout) nezobrazí, stiskni a podrž tlačítko napájení na více než 30 sekund, dokud se obrazovka nevypne. Za chvíli stisknutím a podržením tlačítka napájení na pět sekund systém znovu zapni.

Pokud je nainstalovaná aktualizace systému PlayStation Vita verze 1.60 nebo novější, zobrazí se po restartování systému PlayStation Vita takovýmto způsobem nabídka „Safe Mode“ (Nouzový režim). Je naprosto normální, že se tato obrazovka zobrazí, a systém PlayStation Vita je možné restartovat jako obvykle volbou první možnosti.