Updated 11. srpna 2015

Můj systém PlayStation Vita se zasekl, co můžu dělat?

Pokud se systém PlayStation Vita během provozu zasekl, provede vás tento článek několika kroky, které by mohly problém vyřešit.

 
 

Vypnutí systému

Stisknutím a podržením tlačítka napájení na dvě sekundy systém vypněte. Zobrazí se možnost „Power Off“ (Vypnout), na kterou se dá klepnout. Pokud se systém nevypne nebo se možnost „Power Off“ (Vypnout) nezobrazí, stiskněte a podržte tlačítko napájení na více než 30 sekund, dokud se obrazovka nevypne. Počkejte několik sekund a poté stisknutím a podržením tlačítka napájení na pět sekund systém zapněte.

Pokud je nainstalovaná aktualizace systému PlayStation Vita verze 1.60 nebo novější, zobrazí se po restartování systému PlayStation Vita takovýmto způsobem nabídka „Safe Mode“ (Nouzový režim). Je naprosto normální, že se tato obrazovka zobrazí, a systém PlayStation Vita je možné restartovat jako obvykle volbou první možnosti.

Aktualizace systémového softwaru

Pokud jste tak již neučinili, měli byste aktualizovat systémový software systému PlayStation Vita na nejnovější verzi. Systém PlayStation Vita je možné aktualizovat: