Updated 9. dubna 2019

Nelze spustit systém PS4 v nouzovém režimu

Zjisti, jak vyřešit problémy při snaze o přístup do nouzového režimu, a najdi odkazy na diagnostické nástroje a informace o nouzovém režimu systému PS4.

Pokud máš problémy se zapnutím systému PS4 nebo pokud zjistíš, že nelze zapnout systém PS4 v nouzovém režimu, existuje několik kroků pro řešení problémů, které můžeš vyzkoušet.

 
 

Jak spustím systém PS4 v nouzovém režimu?

  1. Stisknutím tlačítka napájení na předním panelu vypni systém PS4. Kontrolka napájení bude chvíli blikat a potom se systém vypne.
  2. Poté, co se systém PS4 vypne, tlačítko napájení opět stiskni a podrž. Tlačítko pusť po zaznění druhého pípnutí. První pípnutí se ozve hned po stisknutí, druhé o sedm sekund později.
  3. Pomocí kabelu USB připoj ovladač DUALSHOCK 4 a stiskni na něm tlačítko PS.
 
 

Fungují kabely USB, HDMI a napájecí kabel správně?

Je možné, že špatně funguje kabel USB, HDMI nebo napájecí kabel. Zkuste vyměnit USB/HDMI/napájecí kabel a zapojit je do jiných portů HDMI a zásuvek. Také je dobré prověřit kabely pomocí různých systémů, jako je např. přehrávač disku Blu-ray. Otestování každého kabelu a portu pomůže identifikovat, kde dochází k problému.

 
 

Vypni a zapni systém PS4

Pokud všechny kabely správně fungují, zkus napravit problém vypnutím a zapnutím systému PS4:

  1. Úplně vypni systém PS4 podržením tlačítka napájení.
  2. Počkej, až přestane blikat kontrolka napájení, a potom odstraň napájecí kabel a nech systém PS4 dvacet minut v klidu.
  3. Znovu systém PS4 připoj a zkus spustit nouzový režim.
 
 

Vypni a zapni systém PS4 bez pevného disku

  1. Úplně vypni systém PS4 podržením tlačítka napájení.
  2. Vyndej pevný disk a pokus se zapnout systém.
  3. Úplně vypni systém PS4, odstraň napájecí kabel a nech systém PS4 dvacet minut v klidu.
  4. Znovu nainstaluj pevný disk a restartuj do nouzového režimu.