Updated 1. března 2017

Duální analogové páčky systému PlayStation Vita nefungují

Zjisti, co dělat, když duální analogové páčky tvého systému PlayStation Vita nefungují správně.

 
 

Pro aplikace a hry systému PlayStation Vita

Ověř, jestli aktuální aplikace podporuje použití duálních analogových páček.
 Pokud ano, spusť aplikaci využívající ovládání duálními analogovými páčkami a zkontroluj, zda jsou analogové páčky zkalibrované. To ověříš jejich otáčením v kruhovém směru, než je uvolníš. Pokud jsou správně zkalibrované, automaticky se resetují a nastaví do optimálních poloh.

Pro hry systému PSP, PS one a minis

Některé hry systému PSP, PS one a minis nepodporují ovládání duálními analogovými páčkami.

Ověř, zda jsou analogové páčky v aktuální hře povoleny, a to otevřením nabídky systému PlayStation Vita ve hře (která je přístupná pouze při hraní her systému PSP, PS one a minis).

  1. Klepni dvěma prsty na obrazovku systému PlayStation Vita a zobrazí se nabídka systému PlayStation Vita ve hře
  2. Pak vyber možnost Controller Settings (Nastavení ovladače) > [Switch Modes] (Přepnout režimy) a vyber možnost „Analog Mode (Analogový režim)“.