Updated 27. srpna 2015

Tlačítka systému PlayStation Vita nereagují

Zjisti, co dělat, pokud tlačítka tvého systému PS Vita nereagují.

 
 

Mnoho funkcí, nabídek a aplikací systému PlayStation Vita se ovládá přímo přes obrazovku.

  1. Podívej se do softwarové příručky aktuální aplikace a ověř, zda podporuje ovládání tlačítky.
  2. Pokud problém přetrvává, spusť aplikaci Welcome Park prostřednictvím Home Screen (Domovské obrazovky) systému PlayStation Vita a zkontroluj, zda ovládání tlačítky funguje normálně.
  3. Pokud ovládání tlačítky funguje, vyvolá stisknutí akčního tlačítka zvuk bubnu. Stisknutí směrového tlačítka bude přepínat mezi melodiemi a stisknutí zadního dotykového panelu spustí zvukový efekt.
  4. Poku problém přetrvává, restartujte systém PlayStation Vita v Safe Mode (Nouzovém režimu) a proveď Safe Mode Reset (Reset nouzového režimu). Zjisti, jak aktivovat Safe Mode (Nouzový režim).