Updated 10. října 2016

PS VR: Péče a údržba

Jak pečovat o svou soupravu PS VR.

 
 

Než začneš, přečti si celý návod k použití. Zde uvádíme několik důležitých rad, které ti pomohou zajistit optimální péči o novou soupravu PS VR.

Jak zacházet se soupravou VR

Co dělat

 • Držet soupravu VR oběma rukama za náhlavní oblouk.
 • Při nasazování upravovat polohu soupravy VR oběma rukama.
 • Zkontrolovat, zda je souprava VR dostatečně utažená, aby se nehýbala, ale zároveň není utažená příliš.
 • Před sejmutím povolit soupravu VR pomocí uvolňovacího tlačítka optiky.
 • Čistit soupravu VR čistým, suchým hadříkem z mikrovláken. Jeden najdeš v balení jednotky PS VR.
 • Před čištěním vyjmout opatrně gumový kryt světla. Můžeš použít mýdlovou vodu, ale před nasazením se ujisti, že je zcela suchý.

Co nedělat

 • Nechat spadnout! Na náhodné poškození se nevztahuje záruka. Jednotku bude však pravděpodobně možné opravit za poplatek.
 • Nechat soupravu VR na přímém slunečním světle. Mohlo by dojít k poškození čoček.
 • Odpojit soupravu VR od procesní jednotky, když svítí sledovací světla. Mohlo by dojít k poruše. Nejdříve ji vypni pomocí tlačítka napájení na dálkovém ovladači.
 • Držet soupravu VR za optiku (část, která zakrývá oči) nebo kabel.
 • Položit soupravu VR na podlahu nebo židli, kde by mohlo dojít k rozšlápnutí nebo rozsednutí.
 • Použít vlhký hadřík nebo jakýkoli jiný typ čisticího přípravku na čištění soupravy VR (s výjimkou gumového krytu světla).
 • Stoupat na kabel pro připojení soupravy VR.
 • Položit cokoli na soupravu.

Jak udržovat procesní jednotku

Pokud bliká kontrolka na procesní jednotce červeně, ventilátor je hlasitý nebo se na obrazovce zobrazí zpráva týkající se přehřívání, může hrozit nebezpečí přehřátí. Dodržením jednoduchého postupu můžeš minimalizovat riziko přehřátí.

Co dělat

 • Umístit procesní jednotku do dobře větraného prostoru.
 • Čistit procesní jednotku od prachu pomocí suchého hadříku (nepoužívej dodaný hadřík z mikrovláken, aby zůstal co nejčistší a mohl jsi s ním čistit čočky) a občas opatrně vyluxovat z jednotky prach.
 • Zkontrolovat, zda je kabel dostatečně dlouhý mezi soupravou VR a procesní jednotkou.
 • Umístit soupravu co nejdále od ostatních zařízení, která se zahřívají.
 • Pokud došlo k přehřátí soupravy, vypni systém PS4 i procesní jednotku a počkej, až vychladnou. Doporučujeme počkat přibližně 30 minut.  Další informace najdeš v článku Kontrolka procesní jednotky.

Co nedělat

 • Položit jednotku na systém PS4. Zvyšuje se tak šance přehřátí.
 • Blokovat ventilátor.
 • Umístit jednotku do uzavřené skříně.
 • Umístit jednotku na přímé sluneční světlo.
 • Položit cokoli na soupravu.