Updated 4. května 2017

PS VR: Jak dosáhnout nejlepšího zážitku

Jak nastavit herní oblast a tipy pro konfiguraci.

 
 

Obecné tipy a triky

Před každým hraním soupravu PlayStation VR (PS VR) nakonfiguruj. Důvodem jsou změny polohy hráče nebo odlišné osvětlení místnosti, které je třeba brát v úvahu.

Někteří hráči mohou pociťovat závrať nebo kinetózu. Doporučujeme:

 • Dej si 15minutovou pauzu po každé hodině hraní nebo po zhlédnutí filmu ve filmovém režimu.
 • Při hraní seď.
 • Pokud ti začne být špatně nebo pociťuješ závrať, okamžitě přeruš hraní a dej si pauzu.
 • Zkontroluj, zda máš zapnutá sluchátka a že jsou na správných stranách.
 • Ovladače odkládej na praktické místo, abys je mohl po nasazení soupravy VR bez problémů najít.

Příprava místnosti

Ujisti se, že místnost představuje optimální prostředí pro hraní ve virtuální realitě:

 • Potřebuješ prostor o minimálních rozměrech 3 x 1,9 metru.
 • Do vzdálenosti přibližně 2 metry před kameru PlayStation Camera postav židli.
 • Doporučujeme při hraní sedět. Pokud však chceš hrát ve stoje, odstraň z herní oblasti a okolí všechny objekty, o které bys mohl zakopnout.

Pokud si myslíš, že souprava nebo světla ovladače nesledují správně:

 1. Dlouhým stisknutím tlačítka PS na ovladači DualShock 4 otevři rychlou nabídku.
 2. Vyber možnost [Adjust PlayStation VR] (Přizpůsobit soupravu PlayStation VR) > [Confirm Your Position] (Potvrdit tvou polohu). Jasná světla se na této obrazovce zobrazují jako tmavé barvy, takže je můžeš zhasnout nebo přemístit.
 3. Pokud stále dochází k problémům se sledováním, přečti si článek Problémy se sledováním.

Nastavení kamery PlayStation Camera

 • Umísti kameru na místo, kde nehrozí vibrace.
 • Kameru PlayStation Camera (PS Camera) umísti do výšky přibližně 1,4 metru od podlahy.
 • Pokud používáš pohybové ovladače PlayStation Move, zkus umístit kameru PS Camera do trochu větší výšky než 1,4 m, protože to může zlepšit sledování. Zkus ji umístit na horní okraj televizní obrazovky.
 • Postav se nebo si sedni 1,4–2 m od kamery PS Camera a hraj přímo před ní.
 • Zkontroluj, zda je souprava VR v záběru kamery PS Camera, aby nedocházelo ke zprávám „Out of Play Area“ (Mimo herní oblast). Dlouhým stisknutím tlačítka PS na ovladači otevři rychlou nabídku, vyber možnost [Adjust PlayStation VR] (Přizpůsobit soupravu PlayStation VR) a postav se do středu herní oblasti.
 • Snaž se v herní oblasti omezit barvy, které odpovídají barvám světel soupravy VR (modrá), bezdrátového ovladače DualShock 4 (červená, purpurová a azurová) a ovladačů PS Move (červená a purpurová). To se týká i oděvů v kontrastních barvách. Umožníš tak lepší sledování světel.
 • Pokud nedochází ke sledování barvy světla na ovladači, otevři domovskou obrazovku systému PS4 a přejdi do nabídky [Settings] (Nastavení) > [Devices] (Zařízení) > [PlayStation VR] > [Tracking Lights] (Sledovací světla) > [Controllers] (Ovladače) a stiskni tlačítko  (tlačítko X) na jakémkoli ovladači, který chceš zkontrolovat. Systém PS4 zkontroluje, zda kamera PS Camera zvládne sledovat jinou barvu lépe.
 • Vyčisti čočky pomocí dodaného hadříku z mikrovlákna.

Osvětlení místnosti

Čím tmavší místnost, tím lépe. Kamera PlayStation Camera (PS Camera) dokáže správně sledovat světla soupravy PS VR, světelnou lištu bezdrátového ovladače DualShock 4 a světla pohybového ovladače PlayStation Move nebo zaměřovacího ovladače PlayStation VR pouze v případě, že nemá v záběru:

 • Svítidla (vypni je nebo je ztlum).
 • Přímé sluneční záření (zatáhni závěsy).
 • Televizní obrazovky.
 • Blikající světla.
 • Kontrolky LED na jiných zařízeních (např. noteboocích).
 • Zrcadla zachytávající odraz soupravy, sledovacích světel ovladače nebo světelných zdrojů mimo kameru.

Souprava VR

 • Když spustíš novou hru nebo se vymění hráč, vyčisti čočky pomocí dodaného hadříku z mikrovlákna.
 • Pokud se ti zdá, že obraz není při hraní zřetelný, dlouhým stisknutím tlačítka PS na bezdrátovém ovladači DualShock 4 otevři rychlou nabídku a pozastav hru. Vyber možnost [Adjust PlayStation VR] (Přizpůsobit soupravu PlayStation VR) > [Adjust VR Headset Position] (Přizpůsobit polohu soupravy VR) a uprav soupravu tak, aby byl obraz zřetelný.
 • Ve stejné nabídce uprav před hraním jas soupravy PS VR. Jas televizního obrazu tím neovlivníš.

Opětovné vycentrování obrazovky

Pokud se obrazovka posune na jednu stranu, vycentruj ji stisknutím a podržením tlačítka OPTIONS na bezdrátovém ovladači DUALSHOCK 4.

Jemné vyladění

Někdy nemusí kamera správně sledovat pozici, směr nebo pohyb soupravy VR nebo ovladače.

Na systému PS4 přejdi do nabídky [Settings] (Nastavení) > [Devices] (Zařízení) > [PlayStation VR] a zkus provést následující:

 • Seřiď kameru PlayStation Camera

Umísti kameru tak, aby správně rozeznala tvůj obličej.

 • Seřiď sledovací světla

Seřiď světla na soupravě VR nebo ovladači, aby je mohla kamera správně sledovat.

Kvalita obrazu

Pokud pozastavíš hru kompatibilní se soupravou VR a zobrazí se domovská obrazovka systému PS4, kvalita výstupu na televizor se dočasně sníží. Nejedná se o závadu. Po ukončení hry se kvalita obrazu vrátí do normálu.

Nošení brýlí se soupravou PS VR

Soupravu VR můžeš nosit přes brýle. Dbej však zvýšené opatrnosti při úpravě optiky. Pokud se brýle dotýkají čoček, může dojít k poškození brýlí, čoček soupravy VR nebo obojího. Na optiku přehnaně netlač ani za ni netahej.

Pokud se ti zdá, že prostředí soupravy PS VR je nejasné nebo rozmazané, když máš nasazené brýle, zkus je odložit a před spuštěním hry znovu upravit polohu optiky. Vyzkoušej hrát s brýlemi i bez nich a zjisti, jak se ti hraje nejlépe.