Updated 8. února 2019

Online úložiště služby PlayStation Plus

Díky online úložišti můžeš postup ve hře uložit na jednom systému a pak pokračovat ve hře na jiném. Můžeš uložit až 100 GB uložených pozic ze systému PS4

 
 

Jak u systému PS4 aktivuji automatické odesílání?

Automatické odesílání automaticky posílá uložená data z tvého primárního systému PS4 do online úložiště:

 1. Vyber svého místního uživatele* a v nabídce [Nastavení] > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku] > zaškrtni políčko u položky [Zůstaňte připojeni k internetu].
 2. Potom v nabídce [Nastavení] > [Application Data Management] (Správa dat aplikace) > [Automaticky nahrát] > zaškrtni políčko u položky [Dovolit automatické aktualizace].

*Do systému PS4 dočasně aktivovaného na tvém účtu se uložené pozice automaticky neodešlou. Když hraješ na systému kamaráda, nezapomeň vždy ručně odeslat uložené pozice.

 • Automatické odesílání na systému PS3

  Online úložiště systému PS3 je omezeno na 1 000 jednotlivých uložených pozic nebo 150 MB místa.

  1. Přejdi na [Nastavení] > [System Settings] (Nastavení systému) > [Automatic Update] (Automatické aktualizace) > [On] (Zapnuto).
  2. V nabídce (Hra) vyber hru, u které chceš nastavit automatické odesílání uložených pozic, a stiskni (tlačítko s trojúhelníkem) > [Saved Data Auto-Upload] (Automatické odesílání uložených dat) > [On] (Zapnuto).
 • Automatické odesílání na systému PS Vita/TV

  • Z domovské obrazovky systému PS Vita/TV přejdi do nabídky [Nastavení] > [Spustit] > [PlayStation™Network].
  • Vyber [Automatic Update Settings] (Nastavení automatických aktualizací) > [Update Automatically] (Aktualizovat automaticky).
 
 

Jak můžu spravovat své online úložiště služby PS Plus?

Pokud není zapnuté automatické odesílání nebo chceš odeslat uloženou pozici z dočasně aktivovaného systému PS4, musíš odesílání zahájit ručně:

 1. Vyber svého místního uživatele a přejdi do nabídky [Nastavení] > [Application Data Management] (Správa dat aplikace) > [Data uložená v systémovém úložišti] > [Nahrát do online úložiště].
 2. Vyber titul, poté soubor, který chceš odeslat, a následně vyber možnost [Ano] pro přepsání souboru v cloudu.
 1. Vyber svého místního uživatele a přejdi do nabídky [Nastavení] > [Application Data Management] (Správa dat aplikace) > [Data uložená v online úložišti] > [Stáhnout do systémového úložiště].
 2. Vyber titul, poté soubor, který chceš stáhnout, a následně vyber možnost [Ano] pro přepsání souboru v systémovém úložišti.
 1. Vyber svého místního uživatele a přejdi do nabídky [Nastavení] > [Application Data Management] (Správa dat aplikace) > [Data uložená v online úložišti] > [Odstranit].
 2. Vyber titul, poté soubor, který chceš odstranit, a následně vyber možnost [Ano].
 • Systém PS3: Správa online uložených pozic

  1. Přejdi do nabídky [PlayStation Network] a přihlas se ke svému stávajícímu účtu.
  2. Přejdi do nabídky [Hra] > [Saved Data Utility (PS3)] (Nástroj pro práci s uloženými daty (PS3)). 
  3. Vyber data, která chceš uložit, a stiskni (tlačítko s trojúhelníkem) > [Kopírovat].
  4. Jako cíl uložení vyber možnost [Online úložiště].
  1. V nabídce XMB (XrossMediaBar) vyber možnost [Uživatelé] a buď vyber svého uživatele, nebo, pokud jsi na systému PS3 někoho jiného, vyber možnost [Create New User] (Vytvořit nového uživatele), stiskni (tlačítko X) a postupuj podle pokynů na obrazovce.
  2. Přejdi do nabídky [PlayStation Network] a přihlas se ke svému stávajícímu účtu.
  3. Přejdi do nabídky [Hra] > [Saved Data Utility (PS3)] (Nástroj pro práci s uloženými daty (PS3)) > [Online úložiště].
  4. Vyber titul, pro který chceš stáhnout uložené pozice, a stiskni (tlačítko s trojúhelníkem) > [Kopírovat].
  1. Přejdi do nabídky [PlayStation Network] a přihlas se ke svému stávajícímu účtu.
  2. Přejdi do nabídky [Hra] > [Saved Data Utility (PS3)] (Nástroj pro práci s uloženými daty (PS3)) > [Online úložiště].
  3. Vyber titul, u kterého chceš odstranit uložené pozice, a stiskni (tlačítko s trojúhelníkem) > [Odstranit].
 • Systém PS Vita/TV: Správa online uložených pozic

  1. Klepni na položku (Content Manager) > [Copy Content] (Kopírovat obsah) > (Online úložiště).
  2. Vyber možnost [ Systém PS Vita → Online úložiště].
  3. Zaškrtni políčko u uložené pozice, kterou chceš odeslat, a vyber možnost [Kopírovat].
  1. Klepni na položku (Content Manager) > [Copy Content] (Kopírovat obsah) > (Online úložiště).
  2. Vyber možnost [ Online úložiště → Systém PS Vita].
  3. Zaškrtni políčko u uložené pozice, kterou chceš stáhnout, a vyber možnost [Kopírovat].
  1. Klepni na položku (Content Manager) > [Copy Content] (Kopírovat obsah) > (Online úložiště).
  2. Vyber možnost [ Online úložiště → Systém PS Vita].
  3. Zaškrtni políčko u uložené pozice, kterou chceš odstranit, a vyber možnost [Odstranit].

Kdy mám online úložiště použít?

Díky online úložišti můžeš postup ve hře uložit na jednom systému a pak pokračovat ve hře na jiném. Můžeš uložit až 100 GB uložených pozic (1 GB u systémů PS3/Vita/TV).

 • Pokračování ve hře na systému kamaráda

Pokud se přihlásíš ke službě PSN na systému PlayStation kamaráda, můžeš pokračovat od poslední uložené pozice z online úložiště. Nezapomeň své uložené pozice odeslat ručně, protože ze systému PlayStation tvého kamaráda se neodešlou automaticky.

 • Upgrade/výměna

Pokud si pořídíš nový systém PlayStation, stačí se přihlásit ke službě PlayStation Network a stáhnout si data uložených pozic.

 • Meziplatformové hry

Tyto hry lze stahovat a hrát na více než jednom typu systému PlayStation. Pokud je například hra kompatibilní se systémy PS4 i PS Vita, můžeš začít hrát doma, odeslat uloženou pozici do online úložiště a pokračovat později na systému PS Vita.

 • PlayStation Now

Pokud si předplatíš službu PlayStation Now a vybereš si hru, kterou jsi dříve hrál na systému PS4, můžeš začít od posledního místa, které sis uložil do online úložiště.