Updated 13. dubna 2017

Nastavení připojení k internetu na systému PlayStation 4

V tomto článku zjistíš, jak nastavit připojení k internetu na systému PlayStation 4 pomocí bezdrátového připojení nebo připojení prostřednictvím kabelu.

 
 

Jak nastavím připojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi?

Pokud se chceš se systémem PlayStation 4 připojit k internetu pomocí sítě Wi-Fi (pro bezdrátové připojení), přejdi do nabídky [Network] (Síť) > [Set Up Internet Connection] (Nastavení připojení k internetu) a zaškrtni položku [Use Wi-Fi] (Použít Wi-Fi).

Pokud zaškrtneš možnost [Easy] (Jednoduché), zobrazí se uložené a nalezené přístupové body. Vyber přístupové body, ke kterým se chceš připojit, a pak uprav nastavení. Pokud se nezobrazí přístupový bod, ke kterému se chceš připojit, vyber možnost [Set Up Manually] (Nastavit ručně) a uprav nastavení podle potřeby.

Když používáš přístupový bod, který podporuje funkce WPS, AOSS nebo Rakuraku WLAN Start®, můžeš tento přístupový bod uložit pomocí několika jednoduchých kroků. Funkce AOSS a Rakuraku WLAN Start® jsou dostupné pouze v některých zemích a oblastech.

Pokud chceš nastavení upřesnit dále, např. kvůli síťovému prostředí, vyber možnosti [Use Wi-Fi] (Použít Wi-Fi) > [Custom] (Vlastní).

Jak nastavím připojení pomocí kabelu LAN (připojení přes kabel)?

Pokud se chceš se systémem PlayStation 4 připojit k internetu pomocí kabelu LAN (pro připojení přes kabel), přejdi do nabídky [Network] (Síť) > [Set Up Internet Connection] (Nastavení připojení k internetu) a zaškrtni položku [Use a LAN Cable] (Použít kabel LAN).

Pokud zaškrtneš možnost [Easy] (Jednoduché) a budeš postupovat podle pokynů na obrazovce, automaticky se vyberou standardní nastavení.

Pokud chceš nastavení upřesnit dále, např. kvůli síťovému prostředí, vyber možnost [Custom] (Vlastní).

Jak může síťové prostředí ovlivnit moje nastavení?

V závislosti na používaném síťovém prostředí mohou být nezbytná další nastavení a položky jako proxy server, IP adresa, kabel LAN nebo přístupový bod.

Další informace získáš u poskytovatele připojení k internetu a v pokynech dodaných s používaným síťovým zařízením.