Updated 27. srpna 2015

PNastavení bezdrátového připojení k internetu pomocí nastavení [Custom] (Vlastní)

Pokud bys rád nastavil systém PlayStation 3 na bezdrátovou síť (Wi-Fi) pomocí nastavení [Custom] (Vlastní), provede tě tento článek nezbytnými kroky, jak toho dosáhnout.

 
 

Než začneš:

 • Přesvědč se, že jsou správná nastavení přístupového bodu bezdrátové sítě (většinou routeru) a že je řádně připojený napájecí kabel. Jestliže je napájený z baterie, přesvědč se, že baterie není vybitá.
 • Přesvědč se, že k systému PlayStation 3 není připojen ethernetový kabel, jinak se systém PlayStation 3 automaticky pokusí připojit k internetu prostřednictvím kabelového připojení.
 1. Otevři nabídku XMB (XrossMediaBar) a vyber možnost [Settings] (Nastavení)> [Network Settings] (Nastavení sítě).
 1. Vyber možnost [Internet Connection] (Připojení k internetu) > [Enabled] (Povoleno).
 1. Přejdi dolů a vyber možnost [Internet Connection Settings] (Nastavení připojení k internetu).
 2. Po dotazu, jestli je v pořádku systém PlayStation 3 odpojit od internetu, vyber možnost [Yes] (Ano).
 3. Po požádání o volbu [setting method] (metoda nastavení) vyber možnost [Custom] (Vlastní).
 4. Po požádání o volbu [connection method] (metoda připojení) vyber možnost [Wireless] (Bezdrátové).
 5. Po žádosti o zadání hodnoty [WLAN Settings] (Nastavení sítě WLAN) vyber možnost [Scan] (Vyhledat). POZNÁMKA: Pokud přístupový bod bezdrátové sítě podporuje funkci AOSS, vyber možnost [Automatic] (Automatický).
 6. Ze seznamu zobrazených názvů SSID vyber svůj přístupový bod.
 7. Stisknutím tlačítka [DOPRAVA] název SSID potvrď.
 8. Ze zobrazených nastavení vyber zabezpečení svého přístupového bodu.
 9. Zadej bezpečnostní klíč přístupového bodu bezdrátové sítě a potvrď ho stisknutím tlačítka START. Pokračuj stisknutím tlačítka [DOPRAVA].
 10. Na obrazovce se zobrazí tyto tři možnosti:
 • [Automatic] (Automatický) – Jedná se o nastavení [Easy] (Snadné), kde bude systému PlayStation 3 adresa IP přiřazena automaticky. Tuto metodu podporuje většina bezdrátových místních sítí (WLAN).
 • [Manual] (Ruční) – Toto nastavení je určeno pro bezdrátové sítě, které používají statickou adresu IP.
 • [PPPoE] – Toto nastavení je určeno pro širokopásmová připojení DSL, která vyžadují ID a heslo uživatele (rozlišují se velká a malá písmena).

Ruční připojení: 

 • Vyber možnost [Manual] (Ruční) a pokračuj stisknutím tlačítka [DOPRAVA].
 • Zadej adresu IP tak, jak ti ji předal tvůj poskytovatel připojení k internetu nebo osoba, která síť WLAN nastavovala. Pokračuj stisknutím tlačítka [DOPRAVA].
 • Zadej všechna potřebná nastavení serveru proxy a dbej na to, aby všechny údaje byly zadány správně.

Připojení PPPoE:

 • Vyber možnost [PPPoE] a pokračuj stisknutím tlačítka [DOPRAVA].
 • Zadej uživatelské jméno či ID a heslo PPPoE dodané poskytovatelem připojení k internetu. Pokračuj stisknutím tlačítka [DOPRAVA].
 • Zadej všechna potřebná nastavení serverů DNS a proxy a dbej na to, aby všechny údaje byly zadány správně.
 
 1. Zobrazí se seznam nastavení. Přesvědč se, že jsou všechna uvedená správně, a stisknutím tlačítka [] je potvrď.
 2. Po žádosti o test připojení potvrď stisknutím tlačítka [].
 1. Na obrazovce se zobrazí zpráva s informací, jestli se systému PlayStation 3 podařilo navázat spojení.

Jestliže jsi hledal něco jiného, můžeš také získat informace o nastavení bezdrátového připojení k internetu pomocí nastavení [Easy] (Snadné).

Máš potíže? Podívej se, co dělat, když se ti nedaří systém PlayStation 3 připojit prostřednictvím bezdrátového/kabelového připojení.