Updated 27. srpna 2015

Nastavení kabelového připojení k internetu na systému PlayStation 3 pomocí nastavení [Custom] (Vlastní)

Pokud bys rád připojil systém PlayStation 3 ke kabelové síti pomocí nastavení [Custom] (Vlastní), provede tě tento článek nezbytnými kroky, jak toho dosáhnout.

 
 

Než začneš:

 • Přesvědč se, že je k systému PlayStation 3 připojen ethernetový kabel.

 1. Otevři nabídku XMB (XrossMediaBar) a vyber možnost [Settings] (Nastavení)> [Network Settings] (Nastavení sítě).

 1. Vyber možnost [Internet Connection] (Připojení k internetu) > [Enabled] (Povoleno).
 2. Přejdi dolů a vyber možnost [Internet Connection Settings] (Nastavení připojení k internetu).
 1. Po dotazu, jestli je v pořádku systém PlayStation 3 odpojit od internetu, vyber možnost [Yes] (Ano).
 2. Po požádání o volbu [setting method] (metoda nastavení) vyber možnost [Custom] (Vlastní).
 3. Po požádání o volbu [connection method] (metoda připojení) vyber možnost [Wired] (Kabelové).
 4. Vyber [operation mode] (provozní režim):
  • Auto-Detect (Automatické zjišťování) – Automaticky upraví základní nastavení.
  • Manual Settings (Ruční nastavení) – Umožní ti nastavit rychlost přenosu dat a metodu fungování sítě Ethernet ručně.
 5. Na obrazovce se zobrazí tyto tři možnosti:
  • [Automatic] (Automatický) – Jedná se o nastavení [Easy] (Snadné), kde bude systému PlayStation 3 adresa IP přiřazena automaticky. Tuto metodu podporuje většina bezdrátových místních sítí (WLAN).
  • [Manual] (Ruční) – Toto nastavení je určeno pro bezdrátové sítě, které používají statickou adresu IP.
  • [PPPoE] – Toto nastavení je určeno pro širokopásmová připojení DSL, která vyžadují ID a heslo uživatele (rozlišují se velká a malá písmena).

Automatické připojení:

 • Vyber možnost [Automatic] (Automatický) a pokračuj stisknutím tlačítka [DOPRAVA].
 • Vyber možnost [Self] (Sám) a pokračuj stisknutím tlačítka [DOPRAVA].
 • Zadej název hostitele DHCP.
 • Zadej nastavení serveru DNS, MTU, serveru proxy a nastavení protokolu UPNP pro svou síť.

Ruční připojení:

 • Vyber možnost [Manual] (Ruční) a pokračuj stisknutím tlačítka [DOPRAVA].
 • Zadej adresu IP tak, jak ti ji předal tvůj poskytovatel připojení k internetu nebo osoba, která bezdrátovou síť nastavovala. Pokračuj stisknutím tlačítka [DOPRAVA].
 • Zadej všechna potřebná nastavení serveru proxy a dbej na to, aby všechny údaje byly zadány správně. Připojení PPPoE:
 • Vyber možnost [PPPoE] a pokračuj stisknutím tlačítka [DOPRAVA].
 • Zadej uživatelské jméno či ID a heslo PPPoE dodané poskytovatelem připojení k internetu. Pokračuj stisknutím tlačítka [DOPRAVA].
 • Zadej všechna potřebná nastavení serverů DNS a proxy a dbej na to, aby všechny údaje byly zadány správně.

 1. Zobrazí se seznam nastavení. Přesvědč se, že jsou všechna uvedená správně, a stisknutím tlačítka je potvrď.
 2. Po žádosti o test připojení potvrď stisknutím tlačítka [S KŘÍŽKEM].
 1. Na obrazovce se zobrazí zpráva s informací, jestli se systému PlayStation 3 podařilo navázat spojení.

Jestliže jsi hledal něco jiného, můžeš také získat informace o nastavení kabelového připojení k internetu pomocí nastavení [Easy] (Snadné).

Máš potíže? Podívej se, co dělat, když se ti nedaří systém PlayStation 3™ připojit prostřednictvím bezdrátového/kabelového připojení.