Updated 27. srpna 2015

Jak mohu na svém systému PlayStation Vita změnit název přístupového bodu (APN)?

Zjisti, jak změnit APN na systému PlayStation Vita, pokud používáš připojení 3G.

 
 

Nejprve se ujisti, že má tvůj systém PlayStation Vita nejnovější verzi firmwaru. Díky tomu bude zajištěno, že je vždy k dispozici nejnovější a nejpřesnější seznam názvů přístupových bodů (APN).

Pokud chceš APN změnit, přejdi do nabídky [Settings] (Nastavení) > [Network] (Síť) > [Mobile Network Settings] (Nastavení mobilní sítě) > [APN Settings] (Nastavení APN). Nyní můžeš z nabízeného seznamu vybrat správný APN nebo jej ručně změnit. Pokud má tvůj systém PlayStation Vita firmware verze 1.60 nebo novější a používáš dodanou kartu SIM Vodafone, měl bys ze seznamu vybrat možnost APN Vodafone UK. Je také možné vybrat z domovské obrazovky ikonu Network Operator (operátor sítě) a z nabízeného seznamu vybrat nový APN.

Pokud má tvůj systém PlayStation Vita firmware verze 1.52 nebo starší, správný APN pro použití v České republice se všemi dodávanými kartami SIM Vodafone je smart, což bude třeba změnit ručně.

Poznámka:
Neměň žádná jiná pole.

Pokud používáš kartu SIM od jiného poskytovatele sítě, možná budeš chtít zadat APN ručně. Správný APN si ověř u svého poskytovatele sítě.