Updated 28. února 2017

Co dělat, pokud tvé dítě používá hlavní účet

Jak se ujistit, že tvé dítě bude používat pouze vedlejší účet.

 
 
 1. Jak se ujistit, že tvé dítě nepoužívá hlavní účet.

Z vedlejších účtů nelze měnit nastavení rodičovské kontroly.

Přejdi do nabídky [Settings] (Nastavení) > [Parental Controls] (Rodičovská kontrola).

Pokud se ti zobrazuje pouze možnost [Restrict Use of PS4 Features] (Omezit použití funkcí systému PS4) a žádná možnost [Sub Account Management] (Správa vedlejšího účtu), potom tvé dítě nepoužívá hlavní účet.

K vedlejším účtům není připojena peněženka.

Přejdi do nabídky [Settings] (Nastavení) > [PlayStation Network/Account Management] (PlayStation Network / Správa účtu) > [Account Information] (Informace o účtu).

Pokud na této stránce nevidíš možnost [Wallet] (Peněženka), tvé dítě používá vedlejší účet.

 1. Zabraň dětem ve vytváření nových uživatelů na systému PS4.

To znamená, že nebudou moci vytvářet účty s falešným datem narození, aby získali přístup k hlavnímu účtu.

Přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Parental Controls] (Rodičovská kontrola) > [Restrict Use of PS4 Features] (Omezit použití funkcí systému PS4) a zadej svůj přístupový kód systému PS4. Vyber možnost [New User Creation and Guest Login] (Vytvoření nového uživatele a přihlášení hosta) > [Do Not Allow] (Nepovolit).

 1. Nastav přístupový kód.
 1. Přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Parental Controls] (Rodičovská kontrola) > [Restrict Use of PS4 Features] (Omezit použití funkcí systému PS4) a zadej svůj přístupový kód systému PS4.
 2. Vyber možnost [Change Passcode] (Změnit přístupový kód) a zvol nový (nezapomeň, že výchozí je 0000).
 3. Pro provedení jakýchkoli změn v nabídce [Restrict Use of PS4 Features] (Omezit použití systému PS4) je uživatel povinen zadat přístupový kód, proto tento kód poskytni ostatním dospělým u vás doma.

Co dělat, pokud tvé dítě používá hlavní účet

Můžeš převzít kontrolu nad hlavním účtem a zabránit tak svému dítěti v jeho použití k získání plného přístupu ke službě PSN.

 1. Na přihlašovací obrazovce systému PS4 vyber účet místního uživatele, který používá tvé dítě.
 2. Přejdi do nabídky [Settings] (Nastavení) > [PlayStation Network/Account Management] (PlayStation Network / Správa účtu) > [Account Information] (Informace o účtu) > [Sign-In ID (Email Address)] (Přihlašovací ID (e-mailová adresa)) a zadej heslo účtu.
 3. Změň přihlašovací ID na e-mailovou adresu, ke které máš přístup, ale tvé dítě nikoli.
 • Můžeš si poznamenat e-mailovou adresu použitou dítětem a použít ji k vytvoření vedlejšího účtu pro dítě.
 1. Pro kontrolu provedení změny klikni na odkaz a my na tebou poskytnutou e-mailovou adresu zašleme potvrzení.
 2. Přejdi do nabídky [Settings] (Nastavení) > [PlayStation Network/Account Management] (PlayStation Network / Správa účtu) > [Account Information] (Informace o účtu) > [Security] (Zabezpečení) > [Password] (Heslo).
 3. Zadej stávající heslo a nové heslo.
 4. Nyní máš kontrolu nad tímto účtem a můžeš vytvořit vedlejší účet pro své dítě s použitím výše uvedených pokynů.