Updated 21. října 2015

Rodičovská kontrola na systému PlayStation Vita

Zjisti, jak nastavit rodičovskou kontrolu a omezit používání aplikací a funkcí na systému PlayStation Vita

 
 

Co rodičovská kontrola na systému PlayStation Vita dělá?

Jestliže systém PlayStation Vita budou používat děti, rodiče nebo zákonní zástupci mohou omezit přístup a přehrávání (hraní) obsahu, který nemusí být vhodný. Tato omezení je možné nastavit volbou správné možnosti z nabídky nastavení.

Jaké typy obsahu je možné omezit?

Na systému PlayStation Vita mohou být omezeny následující funkce.

  • Hraní her
  • Doba hraní
  • Přehrávání videa
  • Obchod PlayStation Store
  • Údaje o poloze
  • Internetový prohlížeč

Jak nastavím rodičovskou kontrolu a jak se úrovně vztahují k věku mého dítěte?

Nejprve je nutné znát vhodnou úroveň rodičovské kontroly, která odpovídá věku dítěte.

Věk hráče Méně než 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 a více
Nastavení rodičovské kontroly na systému PS Vita 1 2 3 5 7 9
Nejvyšší vhodná věková klasifikace hry  

Takže pokud je dítěti 12 let, zvol pomocí níže vysvětlených kroků úroveň 5.  To znamená, že dítě bude moci hrát hry klasifikované pro věk 12 let nebo méně.

Úrovně rodičovské kontroly platí obdobně pro filmy.

Věk hráče Méně než 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 a více
Nastavení rodičovské kontroly na systému PS Vita 1 2 3 5 7 9
Nejvyšší vhodná věková klasifikace filmu  

Zjisti další informace o věkové klasifikaci a rodičovské kontrole.

Pokud si nejsi jist, kterou úroveň vybrat, aby se dítěti zabránilo či dovolilo přehrávat konkrétní produkt, můžeš stisknout a podržet domovskou obrazovku a poté klepnout na ikonu aplikace. Úroveň omezení se poté zobrazí v poli Parental Control (Rodičovská kontrola).

Jestliže aplikace nebo obsah funguje s rodičovskou kontrolou systému PlayStation Vita, zobrazí se úroveň rodičovské kontroly v poli [Parental Controls] (Rodičovská kontrola).

Jak omezit použití her a obsahu videa?

Na domovské obrazovce systému PlayStation Vita přejdi k možnosti [Parental Controls] (Rodičovská kontrola) > [Games] (Hry) > a nastav posuvník na požadovanou úroveň omezení. Výchozí úroveň je 9, což odpovídá věkové klasifikaci 18. Změň ji na věk nejmladšího dítěte v domácnosti. Viz tabulky výše.

Jak omezit dobu hraní?

Na domovské obrazovce systému PlayStation Vita přejdi k možnosti [Parental controls] (Rodičovská kontrola) > [Play Duration] (Trvání hraní) > a nastav délku doby, po kterou může dítě každý den hrát.

Jak omezit přístup do obchodu PlayStation Store?

Na domovské obrazovce systému PlayStation Vita přejdi k možnosti [Parental Controls] (Rodičovská kontrola) > [Features] (Funkce) > [PlayStation Store] a volbou „blocked“ zakažte použití obchodu PlayStation Store.

Jak omezit použití údajů o poloze?

Toto nastavení umožní použití údajů o poloze. Jestliže některé aplikace (např. near, mapy apod.) vyžadují použití údajů o poloze, potom je není možné použít.

Na domovské obrazovce systému PlayStation Vita přejdi k možnosti [Parental Controls] (Rodičovská kontrola) > [Features] (Funkce) > [Location Data] (Data o poloze) a volbou „blocked“ zakaž použití údajů o poloze ve všech aplikacích.

Jak omezit použití internetového prohlížeče?

Přístup k internetovému prohlížeči je možné omezit a zabránit tak dítěti v používání internetu prostřednictvím systému PlayStation Vita. Nezabrání se ale spouštění některých aplikací, které internet používají.

Na domovské obrazovce systému PlayStation Vita přejdi k možnosti [Parental Controls] (Rodičovská kontrola) > [Features] (Funkce) > [Browser] (Prohlížeč) a volbou „blocked“ zakaž použití internetového prohlížeče na systému PlayStation Vita.

Jak změnit nebo obnovit zapomenutý přístupový kód?

Pokud chceš změnit přístupový kód, budeš muset před změnou znát svůj aktuální přístupový kód.

  1. Na domovské obrazovce systému PlayStation Vita přejdi k možnosti [Parental Controls] (Rodičovská kontrola) > [Change Passcode] (Změnit přístupový kód).
  2. Pokud jsi přístupový kód zapomněl, musíš systém PlayStation Vita obnovit.
  3. Systém PlayStation Vita obnovíš u možnosti [Settings] (Nastavení) > [Format] (Formátovat) > [Restore This System] (Obnovit tento systém).

 

Jestliže bude dítě se systémem PlayStation Vita online, například hrát online proti ostatním, můžeš také omezit funkce, ke kterým má přístup, a komunikaci, kterou vede, vytvořením vedlejšího účtu a nastavením rodičovské kontroly.

Více informací o vedlejších a hlavních účtech

Více informací o nastavení vedlejšího účtu

Více informací o rodičovské kontrole vedlejšího účtu