Updated 17. června 2016

Rodičovská kontrola na systému PSP

Zjisti, jak nastavit rodičovskou kontrolu a omezit používání aplikací a funkcí na systému PSP (PlayStation Portable).

Co rodičovská kontrola na systému PSP dělá?

Jestliže systém PSP budou používat děti, rodiče nebo zákonní zástupci mohou omezit přístup a přehrávání (hraní) obsahu, který nemusí být vhodný. Tato omezení je možné nastavit volbou správné možnosti z nabídky Settings (Nastavení).

Jaké typy obsahu je možné omezit?

Na systému PSP je možné omezit následující funkce.

 • Omezit přehrávání disku UMD a digitálních her
 • Omezit použití internetového prohlížeče

Jak nastavím rodičovskou kontrolu a jak se úrovně vztahují k věku mého dítěte?

Nejprve je nutné znát vhodnou úroveň rodičovské kontroly, která odpovídá věku dítěte.

Věk hráče Méně než 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 a více
Nastavení rodičovské kontroly na systému PSP 1 2 3 5 7 9
Nejvyšší vhodná věková klasifikace hry  

Takže pokud je dítěti 12 let, zvol pomocí níže vysvětlených kroků úroveň 5. To znamená, že dítě bude moci hrát hry klasifikované pro věk 12 let nebo méně.

Úrovně rodičovské kontroly platí obdobně pro filmy.

Věk hráče Méně než 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 a více
Nastavení rodičovské kontroly na systému PSP 1 2 3 5 7 9
Nejvyšší vhodná věková klasifikace filmu  

Zjisti další informace o věkové klasifikaci a rodičovské kontrole.

Pokud si nejsi jist, jakou úroveň vybrat, aby se dítěti zabránilo či povolilo hrát či přehrávat konkrétní produkt, můžeš aplikaci či obsah vybrat v nabídce XMB (XrossMediaBar), stisknout tlačítko s trojúhelníkem a poté vybrat možnost [Information] (Informace). Poté se zobrazí úroveň omezení.

Jak omezit použití přehrávání disku UMD a digitálních her?

 1. Přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Security Settings] (Nastavení zabezpečení) > [Parental Control Level] (Úroveň rodičovské kontroly).
 2. Zadej své heslo
 3. Nastav úroveň rodičovské kontroly (čím nižší úroveň, tím přísnější jsou omezení).
 4. Po nastavení těchto úrovní se uživatelům, kterým byl omezen přístup, zobrazí v místě obvyklé grafiky pro hru či aplikaci visací zámek. Výchozí úroveň je 9, což odpovídá věkové klasifikaci 18. Změň ji na věk nejmladšího dítěte v domácnosti.

Jak omezit použití internetového prohlížeče?

 1. Přejdi k možnosti Nastavení, potom přejdi dolů k možnosti [Security Settings] (Nastavení zabezpečení) a stiskni tlačítko X.
 2. Zvol možnost [Internet Browser Start Control] (Kontrola spuštění internetového prohlížeče) a stiskni tlačítko X.
 3. Zadej 4místné číselné heslo.
 4. Vyber možnost „On“ (Zapnuto), pokud si přeješ, aby byla kontrola spuštění internetového prohlížeče povolena. Vyber možnost „Off“ (Vypnuto), jestliže si tuto funkci přeješ zakázat.
 5. Dvakrát stiskni tlačítko s kolečkem a vrať se tak zpět z nabídky Internet Browser Start Control (Kontrola spuštění internetového prohlížeče).

Jak změním nebo obnovím zapomenuté heslo?

Pokud chceš heslo změnit, přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Security Settings] (Nastavení zabezpečení) > [Change Password] (Změnit heslo).

Pokud jsi zapomněl heslo k nabídce nastavení rodičovské kontroly, je nutné ho před změnou nebo odebráním nastavení obnovit.

 1. Heslo k rodičovské kontrole pro systém PSP obnovíš u možnosti [Settings] (Nastavení) > [System Settings] (Systémová nastavení) > [Restore Default Settings] (Obnovit výchozí nastavení).
 2. Systém PSP se poté restartuje a heslo rodičovské kontroly se obnoví na výchozí přístupový kód „0000“.

Jestliže bude dítě se systémem PSP online, například hrát online proti ostatním, můžeš také omezit funkce, ke kterým má přístup, a komunikaci, kterou vede, vytvořením vedlejšího účtu a nastavením rodičovské kontroly.

Více informací o vedlejších a hlavních účtech

Více informací o nastavení vedlejšího účtu

Více informací o rodičovské kontrole vedlejšího účtu