Updated 20. října 2015

Rodičovská kontrola na systému PlayStation 4

Zjisti, jak nastavit rodičovskou kontrolu a omezit používání aplikací a funkcí na systému PlayStation 4

 
 

Co rodičovská kontrola na systému PlayStation 4 dělá?

Jestliže systém PlayStation 4 budou používat děti, rodiče nebo zákonní zástupci mohou omezit přístup a přehrávání (hraní) obsahu, který nemusí být vhodný. Tato omezení je možné nastavit volbou správné možnosti z nabídky nastavení.

Jaký typ obsahu je možné omezit?

Na systému PlayStation 4 mohou být omezeny následující funkce.

 • Spuštění aplikací a přehrávání obsahu.
 • Přehrávání filmů Blu-Ray a DVD
 • Použití prohlížeče
 • Přihlášení k jiným místním uživatelským účtům na systému PlayStation 4
 • Přihlášení osob, které nemají na systému PlayStation 4 místní uživatelský účet

Jak nastavím rodičovskou kontrolu a jak se úrovně vztahují k věku mého dítěte?

Nejprve je nutné znát vhodnou úroveň rodičovské kontroly, která odpovídá věku dítěte.

Věk hráče Méně než 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 a více
Nastavení rodičovské kontroly na systému PS4 1 2 3 5 7 9
Nejvyšší vhodná věková klasifikace hry  

Takže pokud je dítěti 12 let, zvol pomocí níže vysvětlených kroků úroveň 5. To znamená, že dítě bude moci hrát hry klasifikované pro věk 12 let nebo méně.

Úrovně rodičovské kontroly platí obdobně pro filmy.

Věk hráče Méně než 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 a více
Nastavení rodičovské kontroly na systému PS4 1 2 3 5 7 9
Nejvyšší vhodná věková klasifikace filmu  

Zjisti další informace o věkové klasifikaci a rodičovské kontrole.

Pokud si nejsi jist, jakou úroveň vybrat, aby se dítěti zabránilo či povolilo hrát či přehrávat konkrétní produkt, můžeš aplikaci či obsah vybrat v oblasti obsahu, stisknout tlačítko OPTIONS a poté vybrat možnost [Information] (Informace). Poté se zobrazí omezení.

Jestliže aplikace nebo obsah funguje s rodičovskou kontrolou systému PlayStation 4, zobrazí se úroveň rodičovské kontroly v poli [Parental Controls] (Rodičovská kontrola).  

Není možné nastavit různé úrovně rodičovské kontroly pro každého uživatele systému PlayStation 4, proto měj vždy rodičovskou kontrolu nastavenou podle věku nejmladšího dítěte v domácnosti. Kdykoli ji můžeš upravit a umožnit tak sledování nebo hraní dospělým nebo staršímu dítěti, nezapomeň ale nastavení vrátit zpět, aby bylo jisté, že nejmladší dítě uvidí pouze obsah přiměřený jeho věku.

[drawing]

Jak omezit použití her, aplikací a stažených filmů?

 1. Na domovské obrazovce systému PlayStation 4 se stiskem nahoru na tlačítko d-pad dostaneš na obrazovku funkcí
 2. Přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Parental Controls] (Rodičovská kontrola) > [Restrict Use of PS4 Features] (Omezit použití funkcí systému PS4) > [Application] (Aplikace) a zvol úroveň, kterou si přeješ nastavit. Po nastavení těchto úrovní se uživatelům, kterým byl omezen přístup, zobrazí v místě obvyklé grafiky pro hru či aplikaci visací zámek. Výchozí úroveň je 9, což odpovídá věkové klasifikaci 18. Změň ji na věk nejmladšího dítěte v domácnosti.
 3. Při prvním nastavení rodičovské kontroly budeš muset nastavit přístupový kód (výchozí přístupový kód je 0000). Přístupový kód nastavíš u možnosti [Settings] (Nastavení) > [Parental Controls] (Rodičovská kontrola) > [Restrict Use of PS4 Features] (Omezit použití funkcí systému PS4) > Change Passcode (Změnit přístupový kód).

Jak omezit použití filmů Blu-Ray?

 1. Na domovské obrazovce systému PlayStation 4 se stiskem nahoru na tlačítko d-pad dostaneš na obrazovku funkcí.
 2. Přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Parental Controls] (Rodičovská kontrola) > [Restrict Use of PS4 Features] (Omezit použití funkcí systému PS4) > [Blu-Ray Disc™] (Disk Blu-Ray) a zvol úroveň, kterou si přeješ nastavit.

Výchozí nastavení je „Allow“ (Povolit) a znamená, že žádná omezení neexistují. Čísla odpovídají věku a používají se k omezení obsahu. Čím nižší věk, tím je omezení přísnější.

[Drawing]

Jak omezit použití filmů DVD?

 1. Na domovské obrazovce systému PlayStation 4 se stiskem nahoru na tlačítko d-pad dostaneš na obrazovku funkcí.
 2. Přejdi k možnosti (Settings) (Nastavení) > [Parental Controls] (Rodičovská kontrola) > [Restrict Use of PS4 Features] (Omezit použití funkcí systému PS4) > [DVD]. Výchozím nastavením je povolení přehrávání všech disků DVD, uprav ho tak, aby odpovídalo věku nejmladšího dítěte v domácnosti.

Možnost [Standard] nastaví místní standard pro rodičovskou kontrolu disků DVD. Ten by měl odpovídat oblasti nastavené na systému PlayStation 4. Pokud máš systém PlayStation 4 z České republiky a sleduješ disky DVD z České republiky, potom by měl být nastavený na Českou republiku.

Jak omezit použití internetového prohlížeče?

Přístup k internetovému prohlížeči je možné omezit a zabránit tak dítěti v používání internetu prostřednictvím systému PlayStation 4. Nezabrání se ale spouštění některých aplikací, které internet používají.

 1. Na domovské obrazovce systému PlayStation 4 se stiskem nahoru na tlačítko d-pad dostaneš na obrazovku funkcí.
 2. Přejdi k možnosti (Settings) (Nastavení) > [Parental Controls] (Rodičovská kontrola) > [Restrict Use of PS4 Features] (Omezit použití funkcí systému PS4) > [Internet Browser] (Internetový prohlížeč).

Vyber možnost „Do Not Allow“ (Nepovolit). To zabrání spuštění internetového prohlížeče, i když se ikona prohlížeče bude na domovské obrazovce stále zobrazovat.

Jak omezím přihlášení k jiným místním uživatelským účtům na systému PlayStation 4?

Je možné nastavit přístupový kód, který omezí přístup ke tvému místnímu uživatelskému účtu na systému PlayStation 4. To může zabránit dítěti v používání místních uživatelských účtů dospělých a souvisejících účtů PSN dospělých.

 1. Na domovské obrazovce systému PlayStation 4 se stiskem nahoru na tlačítko d-pad dostaneš na obrazovku funkcí.
 2. Přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Users] (Uživatelé) > [Login Settings] (Nastavení přihlášení) > [Passcode Management] (Správa přístupového kódu)
 3. Nastav přístupový kód, který si přeješ použít k omezení přístupu ke svému uživatelskému profilu.

Heslo použité k omezení přístupu do tvého uživatelského profilu bude jiné než přístupový kód k rodičovské kontrole.

Jak omezit přihlášení osob, které nemají na systému PlayStation 4 místní uživatelský účet?

Osobám, které nemají na systému PlayStation 4 místní uživatelský účet, je možné zabránit v přihlášení. Tím se dítěti zabrání v registraci na systém PlayStation 4 jako nový místní uživatel nebo jako host a zajistí se tak, že dítě používá pouze místní uživatelský účet systému PlayStation 4 a přidružený vedlejší účet, vytvořený konkrétně pro něj.

 1. Na domovské obrazovce systému PlayStation 4 se stiskem nahoru na tlačítko d-pad dostaneš na obrazovku funkcí.
 2. Přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Parental controls] (Rodičovská kontrola) > [Restrict Use of PS4 Features] (Omezit použití funkcí systému PS4) > [Select [New User] and Log in to PS4] (Vybrat nového uživatele a přihlásit se do systému PS4)

Vyber možnost „Do Not Allow“ (Nepovolit). Tím se zabrání vytváření nových uživatelů na systému PlayStation 4.

[Drawing]

Jestliže bude dítě se systémem PlayStation 4 online, například hrát online proti ostatním, můžeš také omezit funkce, ke kterým má přístup, a komunikaci, kterou vede, vytvořením vedlejšího účtu a nastavením rodičovské kontroly.

Více informací o vedlejších a hlavních účtech

Více informací o nastavení vedlejšího účtu

Více informací o rodičovské kontrole vedlejšího účtu