Updated 20. října 2015

Rodičovská kontrola na systému PlayStation 3

Zjisti, jak nastavit rodičovskou kontrolu a omezit používání aplikací a funkcí na systému PlayStation 3

 
 

Co rodičovská kontrola na systému PlayStation 3 dělá?

Jestliže systém PlayStation 3 budou používat děti, rodiče nebo zákonní zástupci mohou omezit přístup a přehrávání (hraní) obsahu, který nemusí být vhodný. Tato omezení je možné nastavit volbou správné možnosti z nabídky Settings (Nastavení).

Jaké typy obsahu je možné omezit?

Na systému PlayStation 3 mohou být omezeny následující funkce.

 • Hraní her.
 • Filmy Blu-ray a DVD.
 • Omezené použití prohlížeče.

Jak nastavím rodičovskou kontrolu a jak se úrovně vztahují k věku mého dítěte?

Nejprve je nutné znát vhodnou úroveň rodičovské kontroly, která odpovídá věku dítěte.

Věk hráče

Méně než 3

3–6

7–11

12–15

16–17

18 a více

Nastavení rodičovské kontroly na systému PS3

1

2

3

5

7

9

Nejvyšší vhodná věková klasifikace hry

 

Takže pokud je dítěti 12 let, zvol pomocí níže vysvětlených kroků úroveň 5. To znamená, že dítě bude moci hrát hry klasifikované pro věk 12 let nebo méně.

Úrovně rodičovské kontroly platí obdobně pro filmy.

Věk hráče Méně než 3 3–6 7–11 12–15 16–17 18 a více
Nastavení rodičovské kontroly na systému PS3 1 2 3 5 7 9
Nejvyšší vhodná věková klasifikace filmu  

Zjisti další informace o věkové klasifikaci a rodičovské kontrole.

Pokud si nejsi jist, jakou úroveň vybrat, aby se dítěti zabránilo či povolilo hrát či přehrávat konkrétní produkt, můžeš aplikaci či obsah vybrat v nabídce XMB, stisknout tlačítko s trojúhelníkem a poté vybrat možnost [Information] (Informace). Poté se zobrazí omezení.

Není možné nastavit různé úrovně rodičovské kontroly pro každého uživatele systému PlayStation 3, proto měj vždy rodičovskou kontrolu nastavenou podle věku nejmladšího dítěte v domácnosti. Kdykoli ji můžeš upravit a umožnit tak sledování nebo hraní dospělým nebo staršímu dítěti, nezapomeň ale nastavení vrátit zpět, aby bylo jisté, že nejmladší dítě uvidí pouze obsah přiměřený jeho věku.

Jak omezit použití her?

 1. V nabídce XMB přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Security Settings] (Nastavení zabezpečení) > [Parental Control] (Rodičovská kontrola).
 2. Nastav úroveň rodičovské kontroly (čím nižší úroveň, tím přísnější jsou omezení).
 3. Můžeš také nastavit možnost „Restrict Starting a game with No Parental Control Settings“ (Omezit spuštění hry bez nastavení rodičovské kontroly). To ti umožní omezit použití her, které ve tvé oblasti nejsou hodnoceny.
 4. Po nastavení těchto úrovní se uživatelům, kterým byl omezen přístup, zobrazí v místě obvyklé grafiky pro hru či aplikaci visací zámek. Výchozí úroveň je 9, což odpovídá věkové klasifikaci 18. Změň ji na věk nejmladšího dítěte v domácnosti.
 5. Při prvním nastavení rodičovské kontroly budeš muset nastavit heslo (výchozí heslo je 0000). Heslo nastavíš v možnosti [Settings] (Nastavení) > [Security Settings] (Nastavení zabezpečení) > [Change Password] (Změnit heslo).

Jak nastavím oblast rodičovské kontroly pro disky Blu-ray/DVD?

Standardní úrovně rodičovské kontroly pro disky Blu-ray/DVD je možné nastavit podle tvé oblasti.

 1. V nabídce XMB přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Security Settings] (Nastavení zabezpečení) > [BD/DVD – Parental Control Region Code] (BD/DVD – Kód oblasti rodičovské kontroly).
 2. Nastav svou oblast z uvedeného seznamu.

Jak omezit použití filmů Blu-ray?

 1. V nabídce XMB přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Security Settings] (Nastavení zabezpečení) > [BD – Parental Control] (BD – Rodičovská kontrola) > [Restrict (On)] (Omezit (Zapnuto)).
 2. Nastav úroveň rodičovské kontroly (čím nižší úroveň, tím přísnější jsou omezení).
 3. Omezení přehrávání disků Blu-ray vypneš volbou „Do Not Restrict (Off)“ (Neomezovat (Vypnuto)).

Jak omezit použití filmů DVD?

 1. V nabídce XMB přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Security Settings] (Nastavení zabezpečení) > [DVD – Parental Control] (DVD – Rodičovská kontrola) > [Restrict (On)] (Omezit (Zapnuto)).
 2. Nastav úroveň rodičovské kontroly (čím nižší úroveň, tím přísnější jsou omezení).
 3. Omezení přehrávání disků DVD vypneš volbou „Do Not Restrict (Off)“ (Neomezovat (Vypnuto)).

Jak omezit použití internetového prohlížeče?

Přístup k internetovému prohlížeči je možné omezit a zabránit tak dítěti v používání internetu prostřednictvím systému PlayStation 3. Nezabrání se ale spouštění některých aplikací, které internet používají.

 1. V nabídce XMB přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Security Settings] (Nastavení zabezpečení) > [Internet Browser Start Control] (Kontrola spuštění internetového prohlížeče).
 2. Nastavením možnosti „on“ (zapnuto) nebo „off“ (vypnuto) zabráníš spuštění internetového prohlížeče bez hesla.

Jak změním nebo obnovím zapomenutý přístupový kód?

Změna hesla pro nastavení rodičovské kontroly:

 • V nabídce XMB přejdi k možnosti [Settings] (Nastavení) > [Security Settings] (Nastavení zabezpečení) > [Change Password] (Změnit heslo).

Pokud jsi zapomněl heslo k nabídce nastavení rodičovské kontroly, je nutné ho před změnou nebo odebráním nastavení obnovit.

 1. Přístupový kód k rodičovské kontrole obnovíš z nabídky XMB systému PlayStation 3 u možnosti [Settings] (Nastavení) > [System Settings] (Systémová nastavení) > [Restore Default Settings] (Obnovit výchozí nastavení).
 2. Systém PlayStation 3 se poté restartuje a heslo rodičovské kontroly se obnoví na výchozí přístupový kód „0000“.

Jestliže bude dítě se systémem PlayStation 3 online, například hrát online proti ostatním, můžeš také omezit funkce, ke kterým má přístup, a komunikaci, kterou vede, vytvořením vedlejšího účtu a nastavením rodičovské kontroly.

Více informací o vedlejších a hlavních účtech

Více informací o nastavení vedlejšího účtu

Více informací o rodičovské kontrole vedlejšího účtu