Updated 23. července 2020

How to block or unblock players on PlayStation™ Network

Learn how to use your PlayStation® system to block or unblock players on PlayStation Network (PSN).

Co se stane, když si zablokuji nějakého hráče?

Pokud si zablokuješ nějakého hráče, nebude moci provádět tyto činnosti:

 • Zaslat ti žádost o přátelství.
 • Sledovat tě.
 • Zaslat ti pozvánky do skupin, funkce Share Play, herních relací, komunit nebo ke sledování vysílání.
 • Přidat se ke komunitám, které vytvoříš.
 • Zobrazit tvé přátele, ať už je tato informace soukromá, či nikoli.
 
 

V jakých případech bych si měl někoho zablokovat?

Pokud si například nepřeješ, aby ti druhý hráč ve službě PlayStation Network posílal zprávy, můžeš jej přidat na seznam blokovaných uživatelů. Jakmile si jej zablokuješ, neobdržíš od něj již žádnou zprávu, kterou se pokusí odeslat. Přeješ-li si zprávy od zablokovaných hráčů opět dostávat, můžeš si je kdykoli odblokovat.

Uživatele lze blokovat na účtech pro dospělé i na dětských účtech.

Konzole PS4 – blokování hráčů ve službě PSN

 1. Vyber místní uživatelský účet, stisknutím tlačítka nahoru na ovládacím panelu otevři nabídku Funkce a přejdi do nabídky [Přátelé].
 1. Vyber uživatele, kterého chceš zablokovat, ze svého seznamu přátel, nebo vyhledej jeho online ID.
 1. Vyber možnost [Možnosti] > [Zablokovat], čímž daného uživatele přidáš do svého seznamu blokovaných hráčů.

Konzole PS4 – odblokování hráčů ve službě PSN

 1. Přejdi do nabídky [Přátelé] > stiskni tlačítko OPTIONS > [Players Blocked] (Blokovaní hráči).
 2. Vyber hráče, kterého chceš odblokovat > stiskni tlačítko OPTIONS > [Odblokovat].
 3. Přeješ-li si jej opět přidat do svého seznamu přátel, odešli mu novou žádost o přátelství.
 • Webový prohlížeč – (od)blokování hráčů ve službě PSN

  1. Na stránce PlayStation.com vyber v pravém horním rohu možnost [Sign In] (Přihlásit se).
  2. V liště nástrojů vyber možnost [Friends] (Přátelé) > vyber ze svého seznamu přátel hráče, kterého chceš zablokovat, nebo vyhledej jeho online ID > kliknutím otevři jeho profil.
  3. Na jeho profilové stránce klikni na možnost [More options] (Další možnosti) > [Block] (Zablokovat).
 • Konzole PS3 – (od)blokování hráčů ve službě PSN

  Zablokování hráče na konzoli PS3

  1. V nabídce XMB (XrossMediaBar) přejdi do nabídky [PlayStation Network] > [Sign-in] (Přihlásit se) > [Friends List] (Seznam přátel) a vyber online ID osoby, kterou si přeješ zablokovat.
  2. Stisknutím (tlačítka s trojúhelníkem) otevři nabídku možností na pravé straně obrazovky, vyber možnost „Delete“ (Odstranit) a stisknutím (tlačítka X) odeber uživatele ze svého seznamu přátel.
  3. Pokud si přeješ, aby tě tento uživatel již nemohl kontaktovat, přejdi do nabídky [Friends List] (Seznam přátel) > [Message Box] (Okno zpráv) > [Přijato] a stiskni (tlačítko X).
  4. Vyber zprávu obdrženou od uživatele, kterého chceš zablokovat, a stiskni (tlačítko X).
  5. Od daného uživatele již neobdržíš žádnou zprávu, dokud si jej neodebereš ze svého seznamu blokovaných hráčů.

   

  Odblokování hráče na konzoli PS3

  1. Přejdi do nabídky [Friends List] (Seznam přátel) > [Block List] (Seznam blokovaných hráčů) a stiskni (tlačítko X).
  2. Vyber hráče, kterého chceš odblokovat, a stiskni (tlačítko s trojúhelníkem).
  3. Vyber možnost [Delete from Block List] (Odstranit ze seznamu blokovaných hráčů) a stiskni (tlačítko X).
  4. Přeješ-li si jej opět přidat do svého seznamu přátel, odešli mu novou žádost o přátelství.
 • Konzole PS Vita / služba PS TV – (od)blokování hráčů ve službě PSN

  Blokování hráčů na konzoli PS Vita / ve službě PS TV

  1. Přejdi na profilovou obrazovku uživatele prostřednictvím nabídky [Friends List] (Seznam přátel) nebo [Známí hráči].
  2. Vyber možnost [Options] (Možnosti) > [Block] (Zablokovat).
  3. Od daného uživatele již neobdržíš žádnou zprávu, dokud si jej neodebereš ze svého seznamu blokovaných hráčů.

   

  Odblokování hráčů na konzoli PS Vita / ve službě PS TV

  1. Přejdi do nabídky [Friends List] (Seznam přátel) > [Players Blocked] (Zablokovaní hráči).
  2. Vyber hráče, kterého chceš odblokovat.
  3. Vyber možnost [Options] (Možnosti) > [Unblock] (Odblokovat).
  4. Přeješ-li si jej opět přidat do svého seznamu přátel, odešli mu novou žádost o přátelství.
 
 

Související články od bezpečnostního týmu PlayStation

Níže najdeš nejčastěji kladené dotazy ohledně bezpečnosti na konzolích PlayStation.