Updated 1. března 2019

PS4: Nastavení a správa rodinných účtů.

Zjisti, jak zajistit bezpečí pro svou rodinu vytvořením účtů pro rodinné členy.

 
 

V tomto článku jsou vysvětleny nastavení a správa účtů pro členy rodiny. Než začneš, zjisti, co jsou to rodinné účty, abys mohl vytvořit správné nastavení pro svou rodinu.

Noví uživatelé systému PS4

Pokud systém PS4 používáš poprvé, je třeba v systému PS4 nastavit místního uživatele a vytvořit účet ve službě PSN v roli správce rodiny. Systém PS4 tě nastavením provede při prvním zapnutí, další informace však získáš i v článku o vytvoření účtu.

Po vytvoření účtu můžeš začít přidávat členy rodiny pomocí postupu vysvětleného dále v tomto článku.

Stávající uživatelé systému PS4

Můžeš používat stávající účet služby jako správce rodiny a ihned zahájit nastavení pro rodinu pomocí postupu popsaného dále v tomto článku.

Veškeré vedlejší účty propojené s tvým účtem již budou přidány jako dětské účty. A ty můžeš ihned nastavit individuální funkce rodičovské kontroly a limity útraty pro jednotlivé dětské účty.

Jak přidat rodinné členy

Po vytvoření účtu správce rodiny můžeš začít přidávat rodinné členy. Můžeš pozvat stávající uživatele nebo vytvořit nové. Proces se mírně liší u dospělých a dětí mladších 18 let.

 • Jak přidat dětské účty

  1. Přihlas se do systému PS4 jako správce rodiny a přejdi do části [Nastavení] > [Rodičovská kontrola / Správa rodiny] > [Správa rodiny]. Možná bude nutné znovu zadat heslo k účtu.
  2. Vyber možnost [Přidat člena rodiny] > [Vytvořit uživatele].
  1. Zadej jméno dítěte a jeho datum narození*, poté klikni na tlačítko [Další].
  1. Zobrazí se uživatelská smlouva, kterou je třeba přijmout, abys mohl pokračovat. Poté podle pokynů na obrazovce nastav rodičovskou kontrolu pro daného uživatele. Získej další informace o nastavení rodičovské kontroly a limitů útraty.

  * Děti ve věku 7 až 12 let nemohou vytvořit svůj vlastní účet a správce rodiny to musí udělat za ně. Děti ve věku 13 až 17 let si mohou vytvořit vlastní účet, pokud jim správce rodiny v nastavení rodičovské kontroly povolil přístup na internet.

 • Jak přidat dospělé členy rodiny

  1. Přihlas se do systému PS4 jako správce rodiny a přejdi do části [Nastavení] > [Rodičovská kontrola / Správa rodiny] > [Správa rodiny]. Možná bude nutné znovu zadat heslo k účtu.
  2. Zvol možnost [Přidat člena rodiny].
  1. Odsud je možné:
   • Pozvat stávající účty pomocí jakékoliv z následujících metod:
    • Poslat pozvánku [uživatelům tohoto systému PS4].
    • Pozvat [přátele], pokud se uživatel nachází ve tvém seznamu přátel.
    • [Zadat přihlašovací ID] a poslat e-mailovou pozvánku, pokud víš, jakou e-mailovou adresu člen rodiny používá k přihlášení do služby PSN.
   • Vytvořit nového místního uživatele v systému PS4.
    • Je třeba zadat jméno uživatele a jeho datum narození. Můžeš také zvolit, zda mu chceš povolit přístup k nastavení rodičovské kontroly.
    • Nový uživatel si při prvním přihlášení do systému PS4 bude moci vytvořit vlastní účet ve službě.
 • Jak přiřadit povolení rodiče/opatrovníka

  Jako správce rodiny můžeš jiného dospělého jmenovat rodičem nebo opatrovníkem a umožnit mu přístup k nastavení rodičovské kontroly pro dětské účty.

  1. Přihlas se do systému PS4 jako správce rodiny a přejdi do části [Nastavení] > [Rodičovská kontrola / Správa rodiny] > [Správa rodiny]. Možná bude nutné znovu zadat heslo k účtu.
  2. Vyber dospělého člena rodiny, kterého chceš jmenovat, a zaškrtni políčko [Rodič/opatrovník].