Updated 10. června 2019

Systém PS4: Informace o funkci Rodina v systému PSN

Zjisti, jak ti funkce Rodina v systému PSN pomůže zajistit bezpečí členů rodiny.

 
 

Se softwarem verze 5.00 pro systém PS4 přichází funkce Rodina v systému PSN, nový způsob, jak zajistit bezpečí členů rodiny v systému PS4 a ve službě PlayStation Network.

Vytvořením účtů pro členy rodiny si můžeš přizpůsobit individuální nastavení rodičovské kontroly a limitů útraty pro jednotlivé děti a určit dospělé, kteří získají roli rodiče/opatrovníka. Rodina může mít až 7 účtů ve službě (včetně tebe) nebo 15 místních uživatelů.

Rodiny lze spravovat přímo v systému PS4 nebo prostřednictvím správy účtu na webu.

Terminologie nové funkce Rodina

Funkce Rodina v systému PSN nahrazuje strukturu hlavního účtu a vedlejších účtů, která se dříve používala pro dospělé a děti.

Nová terminologie
Předchozí terminologie
Správce rodiny
Hlavní účet
Dospělý člen rodiny
Dětský účet
Vedlejší účet

V této nové struktuře můžeš nastavovat rodičovskou kontrolu a limity útraty pro jednotlivé děti v rodině a umožnit ostatním dospělým nastavovat rodičovskou kontrolu.

Pokud již máš vedlejší účty propojené s hlavním účtem, stanou se tyto účty automaticky účty dětí a ty budeš moci spravovat jejich individuální nastavení rodičovské kontroly a limitů útraty pomocí správy účtu na webu nebo v části [Nastavení] > [Rodičovská kontrola / Správa rodiny] > [Správa rodiny] ve svém systému PS4.

Co mohou a nemohou dělat členové rodiny

V rámci rodiny je k dispozici několik rolí, každá s vlastní sadou možností a omezení, s jejichž pomocí můžeš přizpůsobit prostředí jednotlivým uživatelům. Chceš-li zjistit více, níže vyber roli.

Správce rodiny je rodinný administrátor. Správce rodiny nemá omezen přístup k žádným funkcím a některé věci může provádět pouze on. Správce rodiny je například jediný uživatel, který může přidávat členy rodiny a poskytovat ostatním dospělým přístup k nastavení rodičovské kontroly. V rodině může být pouze jeden správce rodiny.
Může Nemůže
 • Přidávat členy rodiny.
 • Nastavovat rodičovskou kontrolu u dětských účtů.
 • Kontaktovat ostatní hráče prostřednictvím služby PSN.
 • Přidávat platební metody a finanční prostředky do peněženky.
 • Kupovat obsah v obchodě PlayStation Store
 • Nastavovat omezení účtů pro další dospělé členy rodiny.

Členové rodiny mladší 18 let mohou používat funkce systému PS4 a služby PSN v rámci limitů rodičovské kontroly nastavené správcem rodiny, rodičem nebo opatrovníkem.

Mladší i starší děti mohou utrácet finanční prostředky z peněženky správce rodiny v rámci limitu útraty stanoveného správcem rodiny, avšak pouze v případě, že je k dispozici dostatek finančních prostředků. Mohou také komunikovat s ostatními uživateli služby PSN, a to podle nastavení rodičovské kontroly. Doporučujeme, aby si všichni rodiče a opatrovníci v domácnosti zjistili informace o dostupných funkcích rodičovské kontroly, a zajistili tak bezpečí svých dětí.

Může Nemůže
 • Přejít na plnohodnotný účet dospělého po dovršení věku 18 let.
 • Vytvořit účet ve službě (na základě souhlasu rodičů).
 • Hrát hry a obsah offline (na základě věkové klasifikace).
 • Přidávat/odebírat členy rodiny.
 • Přidávat finanční prostředky do peněženky.
 • Opustit rodinu.
Tyto funkce závisí na nastavení rodičovské kontroly v účtu.
 • Vytvářet nové místní uživatele v systému PS4.
 • Nakupovat obsah v obchodě PlayStation Store (na základě limitů útraty).
 • Kontaktovat ostatní hráče prostřednictvím služby PSN.
Všichni členové rodiny starší 18 let mají ve svém účtu neomezený přístup do služby PlayStation Network a rovněž do své vlastní peněženky pro nákupy v obchodě PlayStation Store. Nemohou však přidávat členy rodiny ani nastavovat rodičovskou kontrolu pro děti, pokud je správce rodiny nejmenuje rodiči nebo opatrovníky. Dospělý uživatel se může rozhodnout rodinu kdykoli opustit, bude to však mít vliv na obsah sdílený v rámci rodiny.
Může Nemůže
 • Vytvořit účet ve službě.
 • Nastavovat omezení systému PS4 (vyžaduje přístupový kód k rodičovské kontrole).
 • Kontaktovat ostatní hráče prostřednictvím služby PSN.
 • Přidávat platební metody a finanční prostředky do své vlastní peněženky.
 • Kupovat obsah v obchodě PlayStation Store.
 • Kdykoli opustit rodinu.*
 • Přidávat/odebírat členy rodiny.
 • Nastavovat rodičovskou kontrolu u dětí.
 • Utrácet finanční prostředky správce rodiny.
* Po opuštění rodiny se již nebude sdílet žádný sdílený obsah nebo funkce.
Správce rodiny může jmenovat jiného dospělého rodičem nebo opatrovníkem. Tím tomuto členovi umožní nastavovat rodičovskou kontrolu pro děti. Nedojde tím k žádnému dalšímu omezení účtu dospělého.
Může Nemůže
 • Vytvořit účet ve službě.
 • Nastavovat omezení systému PS4 (vyžaduje přístupový kód).
 • Nastavovat rodičovskou kontrolu pro děti (včetně limitů útraty).
 • Kontaktovat ostatní hráče prostřednictvím služby PSN.
 • Přidávat platební metody a finanční prostředky do své vlastní peněženky.
 • Kupovat obsah v obchodě PlayStation Store.
 • Kdykoli opustit rodinu.*
 • Přidávat/odebírat členy rodiny.
 • Utrácet finanční prostředky správce rodiny.
* Po opuštění rodiny se již nebude sdílet žádný sdílený obsah nebo funkce.