Updated 25. září 2017

PS4: Informace o rodinných účtech

Zjisti, jak ti rodinné účty v systému PS4 pomohou zajistit bezpečí rodinných členů.

 
 

Se softwarem verze 5.00 systému PS4 přichází rodinné účty, nový způsob, jak zajistit bezpečí členů rodiny v systému PS4 a ve službě PlayStation.

Pomocí nastavení účtu pro rodinné členy si můžeš přizpůsobit individuální nastavení rodičovské kontroly a limitů útraty pro jednotlivé děti a jmenovat dospělé rodinné členy rodiči/opatrovníky. Rodina se může skládat až ze 7 účtů ve službě PSN (včetně tebe) nebo 15 místních uživatelů.

Rodinné účty lze spravovat přímo v systému PS4 nebo prostřednictvím správy účtu na webu.

Nové názvy rodinných účtů

Rodinné účty nahrazují strukturu hlavního účtu a vedlejších účtů, která se dříve používala pro dospělé a děti.

Nová terminologie
Předchozí terminologie
Správce rodiny
Hlavní účet
Dospělý člen rodiny
Dětský účet
Vedlejší účet

V této nové struktuře můžeš nastavovat rodičovskou kontrolu a limity útraty pro jednotlivé děti v rodině a umožnit ostatním dospělým členům rodiny nastavovat rodičovskou kontrolu.

Pokud již máš vedlejší účty propojené s hlavním účtem, stanou se tyto účty automaticky dětskými účty a ty budeš moci spravovat jejich individuální nastavení rodičovské kontroly a limitů útraty pomocí správy účtu na webu nebo v části [Nastavení] > [Rodičovská kontrola / Správa rodiny] > [Správa rodiny] ve svém systému PS4.

Co rodinní členové mohou a nemohou dělat

V rámci rodiny je k dispozici několik rolí, každá s vlastní sadou možností a omezení, s jejichž pomocí můžeš přizpůsobit prostředí jednotlivým uživatelům. Chceš-li zjistit více, níže vyber roli.

Správce rodiny je rodinný administrátor. Správce rodiny nemá omezen přístup k žádným funkcím a některé věci může provádět pouze on. Správce rodiny je například jediný uživatel, který může přidávat členy rodiny a poskytovat ostatním dospělým členům rodiny přístup k nastavení rodičovské kontroly. V rodině může být pouze jeden správce rodiny.
Může Nemůže
 • Přidávat členy rodiny.
 • Nastavovat rodičovskou kontrolu u dětských účtů.
 • Kontaktovat ostatní hráče prostřednictvím služby PSN.
 • Přidávat platební metody a finanční prostředky do peněženky.
 • Kupovat obsah v obchodě PlayStation Store
 • Nastavovat omezení účtů pro další dospělé členy rodiny.

Členové rodiny mladší 18 let mohou používat funkce systému PS4 a služby PSN v rámci limitů rodičovské kontroly nastavené správcem rodiny, rodičem nebo opatrovníkem.

Mladší i starší děti mohou utrácet finanční prostředky z peněženky správce rodiny v rámci limitu útraty stanoveného správcem rodiny, avšak pouze v případě, že je k dispozici dostatek finančních prostředků. Mohou také komunikovat s ostatními uživateli služby PSN, a to podle nastavení rodičovské kontroly. Doporučujeme, aby si všichni rodiče a opatrovníci v domácnosti zjistili informace o dostupných funkcích rodičovské kontroly, a zajistili tak bezpečí svých dětí.

Může Nemůže
 • Přejít na plnohodnotný účet dospělého po dovršení věku 18 let.
 • Vytvořit účet ve službě PSN (na základě souhlasu rodičů).
 • Hrát hry a obsah offline (na základě věkové klasifikace).
 • Přidávat/odebírat členy rodiny.
 • Přidávat finanční prostředky do peněženky.
 • Opustit rodinu.
Tyto funkce závisí na nastavení rodičovské kontroly v účtu.
 • Vytvářet nové místní uživatele v systému PS4.
 • Nakupovat obsah v obchodě PlayStation Store (na základě limitů útraty).
 • Kontaktovat ostatní hráče prostřednictvím služby PSN.
Všichni členové rodiny starší 18 let mají ve svém účtu neomezený přístup do služby PlayStation Network a rovněž do své vlastní peněženky pro nákupy v obchodě PlayStation Store. Nemohou však přidávat členy rodiny ani nastavovat rodičovskou kontrolu pro děti, pokud je správce rodiny nejmenuje rodiči nebo opatrovníky. Dospělý uživatel se může rozhodnout rodinu kdykoliv opustit, bude to však mít vliv na obsah sdílený v rámci rodiny.
Může Nemůže
 • Vytvořit účet ve službě PSN.
 • Nastavovat omezení systému PS4 (vyžaduje přístupový kód k rodičovské kontrole).
 • Kontaktovat ostatní hráče prostřednictvím služby PSN.
 • Přidávat platební metody a finanční prostředky do své vlastní peněženky.
 • Kupovat obsah v obchodě PlayStation Store
 • Kdykoliv opustit rodinu.*
 • Přidávat/odebírat členy rodiny.
 • Nastavovat rodičovskou kontrolu u dětských účtů.
 • Utrácet finanční prostředky správce rodiny.
* Po opuštění rodiny se již nebude sdílet žádný sdílený obsah nebo funkce.
Správce rodiny může jmenovat jiného dospělého člena rodiny rodičem nebo opatrovníkem. Tím tomuto členovi umožní nastavovat rodičovskou kontrolu pro dětské účty. Nedojde tím k žádnému dalšímu omezení účtu dospělého člena rodiny.
Může Nemůže
 • Vytvořit účet ve službě PSN.
 • Nastavovat omezení systému PS4 (vyžaduje přístupový kód).
 • Nastavovat rodičovskou kontrolu u dětských účtů (včetně limitů útraty).
 • Kontaktovat ostatní hráče prostřednictvím služby PSN.
 • Přidávat platební metody a finanční prostředky do své vlastní peněženky.
 • Kupovat obsah v obchodě PlayStation Store
 • Kdykoliv opustit rodinu.*
 • Přidávat/odebírat členy rodiny.
 • Utrácet finanční prostředky správce rodiny.
* Po opuštění rodiny se již nebude sdílet žádný sdílený obsah nebo funkce.