Updated 1. srpna 2018

Jak nastavit automatické aktualizace/stahování na systému PlayStation 4

Tento článek ti ukáže, jak na systému PlayStation 4 zapnout automatické stahování a aktualizace, a představí ti funkce, které tím povolíš.

Co je automatická aktualizace?

Pokud na svém systému PlayStation zapneš automatické aktualizace/stahování, systém se přepne z pohotovostního režimu a začne prohledávat obsah služby PlayStation Network, který je vhodný k aktualizaci. Obsah s dostupnými aktualizacemi se dělí podle tabulky níže:

Aktualizace systému

 Zdarma

Stahování patchů do her

 Zdarma (vyhledání, stažení a instalace)

Vzdálené stahování

 Zdarma (vyhledání, stažení a instalace)

Online úložiště

 Pouze pro členy služby PlayStation Plus

Synchronizace trofejí

 Zdarma

Jak aktivovat funkci automatického stahování/aktualizace?

Je potřeba zapnout tři nastavení.

  1. Zapnutí systému PS4 ze sítě

Přejdi do [Nastavení] > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku] > zaškrtni políčka u položek [Zůstaňte připojeni k internetu] a [Dovolit zapnutí systému PS4 ze sítě]:

  1. Automatické stahování

Přejdi do [Nastavení] > [Systém] > [Automatické stahování] > zaškrtni políčko u položky [Soubory aktualizace aplikace].

  1. Aktivace režimu odpočinku

Stiskni a podrž tlačítko PS a zvol možnost [Vstoupit do režimu odpočinku]. Kontrolka napájení na systému PlayStation 4 se rozsvítí oranžově.

Jak aktivovat vzdálené stahování?

Vzdálené stahování je dostupné v případě, že byl obsah zakoupen online v obchodě PlayStation Store nebo přes mobil. Chceš-li tuto funkci aktivovat, je třeba zapnout jedno nastavení*:

  • Přejdi do nabídky [Nastavení]> [Power Save Settings] (Nastavení úspory energie) > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku] > [Zůstaňte připojeni k internetu].

*Nezapomeň, že pro úspěšné vzdálené stahování je třeba nechat systém PS4 v režimu odpočinku.

Jaké funkce jsou díky automatickému stahování dostupné?

  • Herní aktualizace (patche) a aktualizace systémového softwaru se automaticky stáhnou a nainstalují.
  • Pokud jsi zvolil možnost stahování na dálku, hry pořízené z webového rozhraní obchodu PlayStation Store se automaticky stáhnou a nainstalují.
  • Soubory herních uložených pozic se automaticky uloží do služby PlayStation Network, takže i na jiném systému PlayStation můžeš kdykoli pokračovat z místa, kde jsi naposledy skončil. Tato funkce je dostupná pouze pro předplatitele služby PlayStation Plus.
  • Trofeje se automaticky synchronizují se službou PlayStation Network.