Updated 2. září 2015

Jak spárovat chytrý telefon s aplikací SingStar

V tomto článku se vysvětluje, jak párovat a používat chytrý telefon s aplikací SingStar na systému PlayStation.

 
 
  1. Pokud chceš aplikaci stáhnout a nainstalovat, vyhledej v obchodech App Store nebo Google Play text „SingStar™ Mic“. Pokud aplikaci nemůžeš najít, je možné, že je tvoje zařízení nekompatibilní.

  1. Spusť aplikaci SingStar na systému PlayStation 3 nebo PlayStation 4.
  2. V hlavní nabídce stiskni tlačítko dotykového panelu nebo tlačítko START a přejdi k panelu SingStar.

  1. Vyber kartu „Microphone Status“ (Stav mikrofonu) a ověř aktuální přiřazení mikrofonu; zobrazí se všechna zařízení připojená k systému PlayStation.
  2. Po stažení aplikace SingStar Mic ji na zařízení spusť a zvol možnost „Connect“ (Připojit).

  1. Vyber svůj systém (poznámka: tvůj systém PlayStation a chytrý telefon musí být připojené ke stejné síti nebo síti Wi-Fi, jinak se zobrazí chybová zpráva).

  1. V tomto okamžiku se na televizoru zobrazí 4 čísla. Tato čísla se změní pokaždé, když chceš připojit nové nebo odpojené zařízení.
  2. Zadej tato čísla do aplikace SingStar a stiskni možnost „Connect“ (Připojit).
  3. Po spárování chytrého telefonu se ti zobrazí tato obrazovka a ty můžeš začít zpívat pomocí svého mobilního zařízení: