Updated 15. února 2018

Začínáme se hrou „That's You!“ na PS4

Nastavení hry a zařízení, řešení problémů.

 
 

Hru „That's You!“ je možné hrát pomocí tabletů či chytrých telefonů a systému PlayStation 4 system, a to až v šesti hráčích. Každý z hráčů pak potřebuje své vlastní mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iOS a nainstalovanou aplikací „That's You!“

Co je potřeba do začátku

 • Systém PS4 s nainstalovanou hrou „That's You!“
 • Mobilní zařízení pro každého hráče.
  • Android 4.4 či novější.
  • iOS 9.0 či novější.
 • Nainstalovaná aplikace „That's You!“ na každém mobilním zařízení.

Mějte prosím na paměti, že vybraná zařízení nejsou s aplikací „That's You!“ kompatibilní. Více informací naleznete zde.

Jak začít

 1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci.
 • Na svém zařízení vyhledejte v obchodě s aplikacemi „That's You!“ a standardním postupem ji stáhněte a nainstalujte.
 1. Connect your mobile devices to your PS4 system
 • Připojte mobilní zařízení k systému PS4.
  • Připojení lze provést dvěma způsoby:

Síť Wi-Fi

Mobilní zařízení připojte ke stejné Wi-Fi síti jako systém PS4.

Ověřte Wi-Fi připojení systému PS4 - přejděte na [Settings] > [Network] > [View Connection Status] a zkontrolujte možnost SSID:

Je-li systém PS4 připojen k místní síti pomocí kabelu, pak možnost SSID nebude k dispozici. V takovém případě se jen ujistěte, že jsou vaše mobilní zařízení připojená ke stejnému routeru - SSID obvykle najdete na samolepce umístěné na routeru.

PS4 Wi-Fi Hotspot

Mobilní zařízení připojte k Wi-Fi hospotu vašeho systému PS4.

 1. Na systému PS4 spusťte „That's You!“
 2. V hlavní nabídce „That's You!“ na systému PS4 stiskněte na bezdrátovém ovladači DualShock 4 tlačítko OPTIONS
 3. Na PS4 vyberte [Wi-Fi hotspot] > [Yes] > [Yes] a zobrazte podrobnosti Wi-Fi hotspotu.
 4. Na každém mobilním zařízení přejděte do nabídky nastavení a pod možností nastavení Wi-Fi zvolte právě povolený Wi-Fi hotspot.

Upozornění:

 • Během aktivního připojení Wi-Fi hotspotu PS4 budou síťové/PSN funkce vypnuté. Připojení Wi-Fi hotspotu PS4 lze zakázat přímo z nastavení hry či ukončením samotné hry.
 • Wi-Fi hotspot PS4 vašemu mobilnímu zařízení neposkytuje internetové připojení. Některá zařízení se vás však při připojení k Wi-Fi hotspotu PS4 mohou zeptat, zda chcete použít toto internetové připojení. V takovém případě vyberte [Yes], a je-li taková možnost dostupná, i volbu, aby se zařízení již znovu neptalo.
 1. Spusťte aplikaci a vyberte možnost [Play]
 • Aplikace se nyní pokusí najít systém PS4 připojený ke stejné síti/hotspot a synchronizovat se s ním.

Nejlepších herních zážitků s tituly pro PlayLink dosáhnete tehdy, je-li systém PS4 připojen k Wi-Fi routeru kabelem místní sítě a je-li router ve stejné místnosti jako systém PS4 a ostatní zařízení - telefony by s Wi-Fi routerem měly být propojeny pomocí 5GHz připojení; 5GHz Wi-Fi podporuje řada moderních routerů a obvykle lze toto připojení poznat dle _5G či podobného textu v názvu Wi-Fi (SSID).  Starší zařízení nemusejí 5GHz Wi-Fi podporovat, avšak za podmínky, že jsou všechna zařízení připojená ke stejnému routeru, je možné některá připojit pomocí 2,4GHz připojení a některá pomocí 5GHz.

Problémy s připojením mobilního zařízení

Není-li vaše zařízení korektně připojeno k „That's You!“ na systému PS4 nebo hra není spuštěná či její spouštění stále probíhá, může se na displeji zobrazit chybové hlášení. Více informací získáte volbou typu připojení, tedy Wi-Fi sítě či Wi-Fi hotspotu.

 • Problémy s připojením k Wi-Fi síti

  Nezdaří-li se připojení k systému PS4 po Wi-Fi síti, zobrazí se na displeji mobilního zařízení následující chybové hlášení:

  1. Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno ke stejné síti jako systém PS4.

  Ověřte síť, ke které je připojen systém PS4 - přejděte na [Settings] > [Network] > [View Connection Status] a zkontrolujte možnost SSID.

  Je-li systém PS4 připojen k místní síti pomocí kabelu, pak možnost SSID nebude k dispozici. V takovém případě se jen ujistěte, že jsou vaše mobilní zařízení připojená ke stejnému routeru - SSID obvykle najdete na samolepce umístěné na routeru.

  wifi-settings-ui-ps4-en-29jul17

  Na mobilním zařízení v nabídce nastavení ověřte, zda je u Wi-Fi sítě nastaven odpovídající název sítě:

  1. Ověřte nastavení Wi-Fi na mobilním zařízení

  Některá zařízení mohou být nastavena k vyhledávání nejlepšího možného internetového připojení, čímž může dojít k odpojení vámi používané Wi-Fi sítě. Většinou je možné tuto funkci na zařízení v nastavení Wi-Fi vypnout, případně telefonu přikázat síť, ke které se opakovaně připojuje, zapomenout (toto připojení lze později znovu obnovit).

  1. Přepněte na jiný rozsah Wi-Fi sítě

  Máte-li systém PS4 Pro či PS4 Slim, doporučujeme používat 5GHz připojení, avšak nacházíte-li se daleko od routeru nebo nemáte systém PS4 Pro či PS 4 Slim, použijte 2,4GHz připojení.

  1. Pokud problém přetrvává, zkuste připojení přes Wi-Fi hotspot PS4.
  1. Ověřte stav akumulátoru vašeho mobilního zařízení

  V ideálním případě by akumulátor měl být zcela dobitý, avšak doporučujeme minimálně 30% stav dobití. Hrát samozřejmě můžete i během dobíjení zařízení.

  1. Není síť zahlcena stahováním?
  • Ujistěte se, zda systém PS4 nestahuje na pozadí aktualizace. Přejděte do [Notifications] > [Downloads] a pozastavte či zrušte veškerá stahování.
  • Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení nestahuje žádné aktualizace.
  • Na mobilním zařízení ukončete všechny aplikace kromě „That's You!“
  1. Některá zařízení mohou Wi-Fi signál rušit. Proto pokud je to možné, vypněte následující zařízení:
  • Mobilní zařízení (kromě těch, na kterých hrajete!)
  • Mikrovlnné trouby
  • Vysoušeče vlasů
  • Bezdrátové telefony
  • Tiskárny
  • Jakákoliv další zařízení využívající přístup k internetu
  1. Ujistěte se, že jsou systém PS4 a Wi-Fi router umístěné tak, aby bylo dosaženo optimální konektivity. Neumísťujte je:
  • Do uzavřených prostor, jako jsou například skříňky, či za jakékoliv překážky - vždy byste měli router a systém PS4 vidět.
  • Do blízkosti akvária či většího množství kabelů nebo jiných kovových předmětů.
  • Do blízkosti dalších bezdrátových zařízení - vždy je umístěte nejméně metr od zařízení, jako jsou reproduktory či přenosné počítače.
  1. Konektivitu mohou ovlivnit i mobilní aplikace VPN.
  • Jsou-li takové aplikace spuštěné, ukončete je, v případě, kdy problémy přetrvávají, je odstraňte.
 • Problémy s připojením k Wi-Fi hotspotu PS4

  Nezdaří-li se připojení k Wi-Fi hotspotu PS4, zobrazí se na displeji mobilního zařízení následující chybové hlášení:

  1. Zadejte IP adresu systému PS4 ručně.
  • Na systému PS4 přejděte do [Settings] > [System] > [System Information].
  • V aplikaci „That's You!“ klepněte na [Connection Help] > [Enter IP Address] a zadejte IP adresu systému PS4.
  1. Ověřte nastavení Wi-Fi na mobilním zařízení

  Některá zařízení mohou být nastavena k vyhledávání nejlepšího možného internetového připojení, čímž může dojít k odpojení od Wi-Fi hotspotu PS4. Většinou je možné tuto funkci na zařízení v nastavení Wi-Fi vypnout, případně telefonu přikázat síť, ke které se opakovaně připojuje, zapomenout (toto připojení lze později znovu obnovit).

  1. Ověřte stav akumulátoru vašeho mobilního zařízení

  V ideálním případě by akumulátor měl být zcela dobitý, avšak doporučujeme minimálně 30% stav dobití. Hrát samozřejmě můžete i během dobíjení zařízení.

  1. Některá zařízení mohou Wi-Fi signál rušit. Proto pokud je to možné, vypněte následující zařízení:
  • Mobilní zařízení (kromě těch, na kterých hrajete!)
  • Mikrovlnné trouby
  • Vysoušeče vlasů
  • Bezdrátové telefony
  • Tiskárny
  • Jakákoliv další zařízení využívající přístup k internetu
  1. Ujistěte se, že jsou systém PS4 a Wi-Fi router umístěné tak, aby bylo dosaženo optimální konektivity. Neumísťujte je:
  • Do uzavřených prostor, jako jsou například skříňky, či za jakékoliv překážky - vždy byste měli router a systém PS4 vidět.
  • Do blízkosti akvária či většího množství kabelů nebo jiných kovových předmětů.
  • Do blízkosti dalších bezdrátových zařízení - vždy je umístěte nejméně metr od zařízení, jako jsou reproduktory či přenosné počítače.
  1. Pokud problém přetrvává, může být chyba v konektivitě vaší Wi-Fi sítě.