Updated 5. března 2018

Kód chyby systému PS4 WC-40377-1

Nepodařilo se doplnit finanční prostředky do peněženky s použitím poukázky nebo karty PSN.

Maximální částka, kterou vaše peněženka může obsahovat, je 4250 CZK. Pokud by po uplatnění dobíjecí poukázky zůstatek peněženky tuto maximální částku překročil, nebude poukázka akceptována.

Pokud limitu nedosahujete, ale přesto se objevuje tato chyba, postupujte následovně:

  • Pečlivě ověřte, zda byl kód zadán správně.
  • Zkontrolujte datum na poukázce. Je možné, že platnost poukázky vypršela nebo naopak poukázka ještě není platná. 
  • Kód poukázky musí být pro stejný region jako váš účet služby PSN. Pokud máte fyzickou kartičku, je na ní natištěna vlajka, která označuje zemi poukázky. 
  • Pokud region svého účtu neznáte, přihlaste se ke správě účtu SEN online, vyberte možnost Účet > Podrobnosti účtu a prostudujte si oddíl země/regionu ve spodní části stránky.
  • Kód poukázky je možné použít pouze jednou. Pokud si chcete ověřit historií transakcí ve svém účtu, přihlaste se ke správě účtu. Pokud již byl použit, kód poukázky se zobrazí v oddílu s podrobnostmi transakcí. 

Pokud vaše poukázka odpovídá požadavkům, ale přesto se vám zobrazuje tento chybový kód, přejděte na článek podpory Uplatnění poukázky, ve kterém najdete další informace o řešení potíží a kontaktní údaje podpory PlayStation.