Updated 26. června 2019

Kód chyby systému PS4 SU-41350-3

Systém PS4 nemůže najít na úložném zařízení USB soubor aktualizace systémového softwaru.

Správný aktualizační soubor naleznete na stránce Systémový software PS4. Před pokusem o aktualizaci vezměte v úvahu následující:

  1. Zkontrolujte, že úložné zařízení USB (paměťové zařízení USB, externí pevný disk), které používáte k aktualizaci PS4, je naformátováno jako FAT32 nebo exFAT. 
  2. Ujistěte se, že cesta k souboru je přesně [úložiště USB] > [PS4] > [UPDATE] – názvy složek musejí být velkými písmeny. 
  3. Název souboru by měl být PS4UPDATE.PUP. 
  4. Pokud provádíte čistou instalaci systémového softwaru, ujistěte se, že máte soubor stažený z oddílu [Provedení nové instalace systémového softwaru] ve spodní části stránky se systémovým softwarem.