Updated 6. srpna 2019

Kód chyby systému PS4 SU-30645-8

Pokud se vám zobrazí tento chybový kód, systém aktualizace systémového softwaru nebyl systémem PS4 rozpoznán a aktualizace selhala. Kroky pro řešení chybového kódu SU-30645-8.

 
 

Kód chyby systému PS4 SU-30645-8

Znovu nainstalujte software systému PS4 pomocí Bezpečného režimu

  1. Zcela vypněte váš systém PS4 (podržte tlačítko napájení). 
  2. Poté co zhasne systémová kontrolka, spusťte systém PS4 v Bezpečném režimu stisknutím a podržením tlačítka napájení, dokud se neozve druhé pípnutí. 
  3. Vyberte Bezpečný režim variantu 3 > [Aktualizace pomocí internetu].

Pokud tento proces selže, budete muset aktualizovat software systému PS4 dle následujícího návodu: