Updated 6. června 2019

Kód chyby systému CE-32809-2

Během spouštění stažené hry se vyskytla chyba.

Aktivujte prosím systém PS4 jako váš primární systém PS4:

  • [Nastavení] > [Správa účtu] > [Aktivovat jako primární PS4] > [Aktivovat].

Pokud je systém PS4 již nastavený jako váš primární systém PS4, zkuste jej deaktivovat a následně systém PS4 znovu aktivovat:

  • [Nastavení] > [Správa účtu] > [Aktivovat jako primární PS4] > [Deaktivovat] > [Ano].

Následně obnovte licence pro váš účet:

  • [Nastavení] > [Správa účtu] > [Obnovit licence].

Po použití vašeho účtu na systému PS4 přítele jej vždy manuálně deaktivujte. Zjistěte podrobnější informace o aktivaci systému PS4 a přístupu ke hrám na systému PS4 přítele.