Updated 27. srpna 2015

Systém PlayStation Vita nemůže získat údaje o poloze nebo jsou údaje nesprávné (3G)

V tomto článku se vysvětluje, co dělat, pokud máš na systému PlayStation Vita (model 3G/Wi-Fi) potíže při pokusu o získání údajů o poloze.

 
 

Zapnutí všech metod připojení

Model 3G/Wi-Fi získává údaje o poloze na základě údajů ze zjištěných přístupových bodů Wi-Fi, satelitů GPS a základnových stanic mobilních telefonů (3G).

Protože se podmínky nutné k získání údajů o poloze u každé metody liší podle prostředí, všeobecně se doporučuje povolit k získávání přesnějších informací všechny tři metody. Pravděpodobnost získání údajů o poloze se zvýší, pokud se systém PlayStation Vita může připojit pomocí všech tří metod (Wi-Fi, GPS a 3G).

  • Zapni mobilní síťovou komunikaci (3G). Zkontroluj podmínky smlouvy, jestli už nevypršela.
  • Zapni síť Wi-Fi.
  • Žádná nastavení služby GPS nejsou potřeba. (Je potřeba prostředí, kde je možné snadno přijímat signál, například otevřené prostranství mimo budovu, kde bude minimální rušení.)

 
 

Přesvědč se, že jsi v prostředí, kde je možné signály GPS přijímat

Zkontroluj to v prostředí, kde je signály možné snadno přijímat, například na otevřeném prostranství mimo budovu, kde bude minimální rušení.

První získání informací o poloze může několik minut trvat.

  • U některých aplikací může být nutné provést úkony k aktualizaci údajů o poloze několikrát. 
  • Po získání údajů o poloze je jednodušší získat tyto údaje i později. 
  • Informace GPS se ukládají společně, bez ohledu na aplikaci, která je spuštěná. 

Protože satelit GPS vypočítává, kde se nacházíš, podle systémového času (hodin) systému PlayStation Vita, nemusí se údaje GPS o poloze získat správně, pokud není čas řádně nastaven.

Funkce GPS se nevypne, ani když vypneš mobilní síťovou komunikaci.

Přesvědč se, že jsi připojený k internetu uvnitř oblasti sítě Wi-Fi se službou určení polohy

Pokud chceš získat údaje o poloze pomocí informací Wi-Fi, je v oblasti sítě Wi-Fi se službou určení polohy potřeba připojení k internetu. (Pokud jsi v oblasti se službou určení polohy, můžeš se k internetu připojit pomocí sítě Wi-Fi nebo 3G.)


http://www.skyhookwireless.com/location-technology/coverage.php


V poli „Address lookup“ (Vyhledání adresy) zadej poštovní směrovací číslo z oblasti, ve které chceš získat informace o poloze.

Údaje o poloze není možné získat mimo oblast služby.

Pokud je místo, pro které chceš získat informace o poloze, mimo oblast služby, používá systém PlayStation Vita při nalezení polohy sítě Wi-Fi v informacích údajů o poloze k získání údajů o poloze metodu Skyhook.

Služba určení polohy sítě Wi-Fi metodou Skyhook umožňuje získání polohy propojením „přístupových bodů“ a „poloh přístupových bodů“, které jsou registrovány v databázi Skyhook. V databázi mohou být registrovány všechny přístupové body, u jejichž adresy MAC je známé konkrétní umístění.Další informace o registraci přístupových bodů najdeš na webových stránkách Skyhook.