Updated 27. srpna 2015

Pořizování a sdílení snímků obrazovka ze systému PlayStation 4

Nauč se pořizovat a sdílet snímky obrazovky na systému PlayStation 4.

 
 

Jak pořídím snímek obrazovky?

Stiskni a podrž tlačítko SHARE alespoň na 1 sekundu.

  • Některé obsahy nebo stavy systému mohou pořízení snímku obrazovky znemožnit.
  • Pokud se chceš podívat na snímky obrazovky, které jsi pořídil, vyber na obrazovce funkcí možnost [Profile] (Profil) a potom vyber možnost (Captures (Záběry)).

Jak nahrát snímek obrazovky?

  1. Stiskni tlačítko SHARE a vyber možnost [Upload Screenshot] (Nahrát snímek obrazovky).
  2. Vyber snímek obrazovky.
  3. Vyber službu online. Tato obrazovka se zobrazí pouze tehdy, když je dostupných více služeb online.
  4. Zadej komentář a potom vyber možnost [Upload] (Nahrát).
  • Při prvním připojení ke službě online musíš zadat údaje o svém účtu služby online. Pokud účet nemáš, založ si ho při návštěvě webových stránek služby online.
  • Naráz je možné nahrávat jen 1 snímek obrazovky.
  • Postupy odstraňování nahraných snímků obrazovky se u různých služeb online liší. Informace získáš na webových stránkách služby online.

Jak odešlu snímek obrazovky příteli?

K odeslání snímku obrazovky příteli můžeš použít možnost (Messages (Zprávy)) a volbu (attach (připojit)).