Updated 27. října 2017

Systém PS4: Sledování hráčů a ověřené účty

Zjisti, jak na systému PS4 sledovat uživatele a jejich sdílenou aktivitu na své zdi Co je nového.

 
 

Systémový software 5.00 systému PS4 představuje možnost sledovat další uživatele PSN a ověřené účty ve službě PlayStation Network. Když budeš sledovat účet, zobrazí se obsah, který sdílí, například trofeje, snímky obrazovky a videa, na tvé zdi Co je nového. Nemusíš mít v přátelích toho, koho chceš sledovat, ale uživatelé mohou zvolit možnost nebýt sledováni ve svém nastavení soukromí.

Jak sledovat hráče

Pro sledování uživatele ve službě PSN přejdi na jeho profil na svém systému PS4 a zvol ikonu „Sledovat“. Aktivity a obsah, který se tento uživatel rozhodl sdílet, teď uvidíš v oblasti „Co je nového“ na domovské obrazovce systému PS4. Když zvolíš tuto ikonu znova, přestaneš uživatele sledovat.

Uživatelé služby PSN ve tvém seznamu přátel sleduješ automaticky, ale můžeš zvolit možnost přestat je sledovat, pokud budeš následovat tento postup:

 1. Na svém systému PS4 přejdi do nabídky [Přátelé].
 2. Přejdi na ikonu [Všichni přátelé] a výběrem přítele, kterého chceš přestat nebo začít sledovat, zobrazíš jeho profil.
 3. Zvol [...] a klikni na možnost „Zrušit sledování“. Opětovným výběrem této možnosti můžeš začít hráče znovu sledovat.

Jak najít nové hráče ke sledování

Na domovské obrazovce systému PS4 jsou dvě oblasti, kde můžeš najít nové hráče ke sledování. Zvol následující možnost a zjisti více.

 • Koho sledovat

  1. Na svém systému PS4 přejdi do nabídky [Přátelé] > [Sledovat] a vyber možnost „Koho sledovat“. Tady najdeš hráče s podobným herním vkusem, stejně jako ověřené účty Navržené a Trendy. O ověřených účtech najdeš více ve spodní části tohoto článku.
  2. Zvol účet, který chceš sledovat, a klikni na možnost [Sledovat].
 • Hráči, které jsi potkal online

  1. Na svém systému PS4 přejdi do nabídky [Přátelé] > [Známí hráči]. V této oblasti uvidíš seznam hráčů, se kterými si nedávno hrál online a kteří nejsou v tvém seznamu přátel.
  2. Zvol hráče, kterého chceš sledovat, a zobrazí se jeho profil.
  3. Klikni na ikonu „Sledovat“. Opětovným výběrem této možnosti hráče přestaneš sledovat.

Jak zvolit, kdo tě může sledovat

V nastavení soukromí můžeš zvolit, zda chceš povolit ostatním hráčům, aby tě sledovali.

 1. Na svém systému PS4 přejdi do [Nastavení] > [Správa účtu] > [Nastavení soukromí].
 1. Potvrď své přihlašovací údaje.
 2. Zvol [Social] (Sociální) >[Sledující].
 1. Volbou [Kdokoli] povolíš všem uživatelům služby PSN, aby tě sledovali, ať už tě mají v přátelích, či nikoli. Zvolením možnosti [Pouze přátelé] tě budou moci sledovat pouze uživatelé, které máš v seznamu přátel.
 1. Zvolením možnosti [Potvrdit] uložíš změny.

Jak zvolit, kdo uvidí, koho sleduji

 1. Na svém systému PS4 přejdi do [Nastavení] > [Správa účtu] > [Nastavení soukromí].
 2. Potvrď své přihlašovací údaje.
 3. Zvol [Public Profile] (Veřejný profil) > [Follow Lists] (Seznamy sledování).
 4. Zvol možnost [Kdokoli], [Přátelé přátel], [Pouze přátelé] nebo [Nikdo] a nastav úroveň soukromí.
 5. Klikni na možnost [Potvrdit] a změny se uloží.

Ověřené účty

Ověřené účty patří jednotlivcům, organizacích a hrám z herního průmyslu, které byly systémem PlayStation ověřeny jako legitimní, a lze je poznat podle ověřovací ikony vedle jejich názvu.

Pro sledování ověřeného účtu stačí kliknout na tlačítko [Sledovat] na jejich profilu. Můžeš také najít ověřené účty Navržené a Trendy ke sledování zvolením možnosti [Přátelé] > [Sledovat] a volbou možnosti „Koho sledovat“, nebo v části „Co je nového“ domovské obrazovky systému PS4.