Updated 4. března 2019

Systém PS4: Funkce Remote Play na počítačích PC a Mac

V tomto článku se dozvíš, jak stáhnout, nainstalovat a použít funkci PS4 Remote Play (Dálkový přístup) na počítači PC nebo Mac.

 
 

Co je to funkce Remote Play?

Funkce Remote Play ti umožní streamovat a hrát hry určené pro systém PlayStation 4 na počítači PC se systémem Windows nebo Mac přímo ze systému PS4.

Místní multiplayerové relace nejsou dostupné s dvěma ovladači DS4 na počítači PC nebo Mac, je však možné je hrát, pokud jedna osoba hraje na počítači PC a druhá osoba hraje na připojeném systému PS4.

Co potřebuji, pokud chci využívat funkci Remote Play?

 • Počítač
 • Systém PlayStation 4 (s nainstalovaným systémovým softwarem 3.50 nebo novějším)
 • Ovladač DualShock 4
 • Kabel USB
 • PlayStation Network
 • Připojení k internetu s minimální rychlostí pro odesílání a příjem dat 5 Mb/s (doporučujeme 12 Mb/s)

Pokud má počítač PC nebo Mac vestavěný mikrofon nebo podporuje mikrofon na sluchátkách, funkce Remote Play odešle signál systému PS4, takže bude možné připojit se k hlasovému chatu. Zapni mikrofon, nebo jej kliknutím na ikonu mikrofonu na obrazovce ztlum.

Připojení reproduktoru a mikrofonu: Zvuk ve hře Hlasový výstup skupinového chatu Hlasový vstup skupinového chatu
Uslyším zvuk ve hře? Uslyším přátele ve skupinovém chatu? Uslyší mě přátelé ve skupinovém chatu?
PC/Mac/Android
Připojení bezdrátového ovladače DS4 (řada CUH-ZCT1) kabelem k počítači
Připojení bezdrátového ovladače DS4 (řada CUH-ZCT1) k počítači přes bezdrátový adaptér
Připojení bezdrátového ovladače DS4 (řada CUH-ZCT2) kabelem k počítači
Připojení bezdrátového ovladače DS4 (řada CUH-ZCT2) k počítači přes bezdrátový adaptér

Jaké jsou systémové požadavky funkce Remote Play?

PC

 • Windows 8.1 nebo Windows 10
 • Procesor Intel Core i5-560M 2,67 GHz nebo rychlejší
 • Minimálně 100 MB volného místa
 • Minimálně 2 GB paměti RAM
 • Port USB

Mac

 • OS X High Sierra nebo OS X Mojave
 • Procesor Intel Core i5-520M 2,40 GHz nebo rychlejší
 • Minimálně 40 MB volného místa
 • Minimálně 2 GB paměti RAM
 • Port USB

Jak nastavit systém PlayStation 4 na funkci Remote Play?

Pokud chceš používat funkci Remote Play, je třeba nejprve povolit tuto funkci na systému PS4 následujícím způsobem:

 • Povolení funkce Remote Play:

Vyber možnost [Nastavení] > [Nastavení připojení Remote Play (Dálkový přístup)] a poté zaškrtni políčko [Dovolit funkci Remote Play (Dálkový přístup)].

 • Aktivace systému PS4:

Přejdi do nabídky [Nastavení] > [PlayStation Network / Správa účtu] > [Aktivovat jako váš primární systém PS4] > [Aktivovat].

 • Povolení spuštění funkce Remote Play, když je systém PS4 v režimu odpočinku:

Vyber možnost [Nastavení] > [Nastavení úspory energie] > [Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku].

Nastavení počítače PC nebo Mac na funkci Remote Play

 1. Kliknutím na níže uvedený odkaz stáhni instalační soubor funkce [PS4 Remote Play] a ulož jej na plochu nebo jinam (tento odkaz je určený pro počítače PC i Mac):

https://remoteplay.dl.playstation.net/remoteplay/index.html

 1. Spusť instalační soubor.

Zobrazí se dialogové okno instalace. Dokonči instalaci aplikace podle pokynů na obrazovce. Během instalace se může zobrazit požadavek ke stažení dalšího softwaru, který je nezbytný pro funkci [PS4 Remote Play]. Postupuj podle pokynů na obrazovce a stáhni tento software.

Připojení funkce Remote Play

 1. Zapni systém PS4.
 2. Pomocí kabelu USB připoj ovladač DualShock 4 k počítači.
 3. Spusť v počítači funkci [PS4 Remote Play] a klikni na možnost [Spustit].
 1. Přihlas se pomocí stejného účtu, který jsi použil na systému PS4. Pokud máš systém PS4 nastavený jako primární, funkce PS4 Remote Play by měla najít a zaregistrovat tvůj systém automaticky.

Ruční registrace systému PS4 v počítači

Pokud se chceš připojit k jinému než primárnímu systému PS4, je možné jej ručně zaregistrovat (spárovat) s počítačem.

 1. Připoj systém PS4 a počítač ke stejné síti.
 2. Na systému PS4 vyber možnost [Nastavení] > [Nastavení připojení Remote Play (Dálkový přístup)] > [Přidat zařízení].

V tomto bodě se na obrazovce zobrazí osmičíselný kód. Tento kód si zapiš, protože jej budeš za chvíli potřebovat. Také se spustí odpočítávání dlouhé 300 sekund, takže budeš mít pět minut na dokončení procesu registrace.

 1. V počítači spusť aplikaci PS4 Remote Play a klikni na možnost [Spustit].
 2. V levé dolní části klikni na možnost [Manuální registrace].

Poznámka: Pokud se v levé dolní části nezobrazí možnost [Manuální registrace], postupuj následujícím způsobem:

 1. Klikni na možnost [Zrušit].
 2. Vyber možnost [Nastavení].
 3. Klikni na možnost [Změnit] v oblasti „Změnit systém PS4 pro připojení“.

Zadej osmičíselný kód, který sis poznamenal.

Systém by se nyní měl připojit a zobrazit upozornění na systému PS4, že ses připojil pomocí funkce Remote Play.

Poznámka: Některé hry nepodporují funkci Remote Play.

Odinstalace aplikace

PC

V Ovládacích panelech klikni na možnost [Programy a funkce] a poté odinstaluj funkci [PS4 Remote Play].

Mac

Přetáhni funkci [PS4 Remote Play] ze složky aplikací do koše a poté vyber možnost [Finder] > [Empty Trash].

Funkce Remote Play na systému PS4 Pro

Ze systému PS4 Pro nelze vzdáleně hrát hry v rozlišení 4K. V závislosti na hardwaru a omezení sítě můžeš ale dosáhnout až rozlišení 1080p. Na standardních systémem PS4 je limit rozlišení 720p.

Chceš-li ve funkci Remote Play dosáhnout rozlišení 1080p (30 snímků za sekundu), musíš mít k dispozici připojení o rychlosti alespoň 15 Mb/s (vysílání i příjem). Systém PS4 Pro bude ale upravovat kvalitu streamování v závislosti na rychlosti připojení, aby tím maximalizoval stabilitu při hraní.