Updated 23. ledna 2017

Funkce Community na systémech PlayStation 4

Od uvedení aktualizace systémového softwaru 3.0 na systém PlayStation 4 můžeš vytvořit novou Community (komunitu) nebo se připojit ke Community, která již existuje.

 
 

Communities jsou místa, kde se dají najít hráči s podobnými zájmy a preferencemi. V rámci Community můžeš hrát hry, pořádat party s jinými Community members (členy komunity) nebo si s nimi povídat o společných zálibách.

Majitelé, moderátoři a členové Community

Owner (majitel): Owner je hráč, který Community vytvoří. Při vytváření Community majitel rozhodne, kteří hráči se mohou připojit a stát se members (členy).

 • Anyone (Kdokoli)
  Ke Community se může připojit kdokoli.
 • By Request Only (Pouze na žádost)
  Ke Community se mohou připojit pouze hráči schválení majitelem nebo moderátory.

Moderator (moderátor): Moderator je hráč, který může jednat jménem majitele při schvalování žádostí o připojení ke komunitě nebo zasílání zpráv dne. Owner může vybrat libovolného člena Community, aby se z něj stal moderator.

Member (člen): Member je hráč, který se připojí ke Community.

Jak mohu vytvořit Community?

 1. Na obrazovce funkcí vyber možnost (Communities).
 1. Vyber možnost [Create Community] (Vytvořit komunitu).
 2. Uprav nastavení, například název Community, a hráče, kteří se mohou ke Community přidat.

Poznámka: Některá slova nemusí být při pojmenování Community povolená, např.: „Official“ (Oficiální) nebo „Verified“ (Ověřená).

 1. Vyber hru, na kterou se Community bude zaměřovat.
 2. Vyber obrázek a pozadí.
 3. Uprav nastavení, například časové pásmo a jazyk.
 4. Po vytvoření Community můžeš na zobrazené obrazovce vybrat hráče, které chceš pozvat, a poté těmto hráčům rozeslat pozvánky.

Poznámky:

 • Uživatelé vedlejších účtů nemohou Communities vytvářet.
 • Pokud chceš Community odstranit, vyber možnost (Community Settings) (Nastavení komunity) > [Community Management] (Správa komunity) > [Delete Community] (Odstranit komunitu).

Hlavní obrazovka s informacemi Community

Ovládací tlačítka

  (Invite) (Pozvat)

Pozve jiné hráče, aby se ke Community připojili.

  (Create Party) (Vytvořit párty)

Vytvoří party a oznámí ji Community members. K party se mohou přidat i hráči, kteří nejsou Community members.
Podrobnosti o party najdeš pod odkazem „O párty“.

  (Community Settings)

Owners a Moderators mohou Communities spravovat a upravovat jejich nastavení, včetně požadavků na členství a Block List (seznamu blokovaných uživatelů). Members mohou z Communities odejít.

Přepnutí zobrazení

Now Playing (Nyní běží)

Zobrazí hry, které members hrají nebo party, ke kterým se připojili.

Community Wall (Zeď komunity)

Zobrazuje zprávu dne nebo příspěvky members. Stisknutím tlačítka s trojúhelníkem na ovladači DUALSHOCK 4 je možné provést ruční obnovení komentářů.

Members

Zobrazí jména Community members.

Jak poslat do Community komentář

 1. Přejdi do části Community Wall dané Community.
 2. Po zvolení oblasti Discussion (Diskuse) budeš moci odesílat obrázky a textové zprávy.
 3. Až budeš se svou zprávou spokojený, vyber tlačítko „Post“ (Odeslat). Až to uděláš, zpráva se zobrazí v části Community Wall.

Jaký je maximální počet members, kteří se mohou připojit k jednotlivé Community?

Každá community může mít maximálně 100 000 členů.

Plánuje se zvýšení maximálního počtu members pro jednotlivé Community?

Zvažujeme možnost změny maximálního počtu community members, ale v tuto chvíli nemůžeme říci nic určitého.