Updated 18. února 2020

Nástavec zadního tlačítka DUALSHOCK 4 – podpora

Zjisti, jak začít používat nástavec zadního tlačítka DUALSHOCK 4.

Nastavení nástavce zadního tlačítka DUALSHOCK 4

Nástavec zadního tlačítka DUALSHOCK 4 je kompatibilní pouze s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK 4.

  1. Podržením tlačítka PS > [Zvuk/zařízení] > [Vypnout zařízení] > [DUALSHOCK 4] vypni bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4.
  2. Až zarovnáš konektor stereosluchátek na nástavci se zástrčkou stereosluchátek na ovladači, pevně zatlač nástavec směrem k ovladači a zastrč ho do něj.
  3. Stiskem tlačítka PS ovladač zapni.
  4. Dvojitým stisknutím tlačítka obrazovky na nástavci můžeš přepínat mezi třemi výchozími profily.
 
 

Přizpůsobení přiřazení tlačítek na nástavci zadního tlačítka DUALSHOCK 4

  1. Stiskni tlačítko obrazovky a jednu sekundu ho podrž. Spustí se programovací režim. Uprostřed obrazovky zabliká číslo profilu, což slouží jako indikátor, že se nacházíš v programovacím režimu.
  2. Stiskem levého a pravého zadního tlačítka vyber přiřazení tlačítka. Stiskem a podržením zadního tlačítka můžeš procházet možnosti přiřazení.
  3. Jedním stiskem tlačítka obrazovky ukončíš programovací režim a uložíš svůj profil.

Pokud chceš přizpůsobit další profil, stiskni tlačítko obrazovky a jednu sekundu ho podrž. Spustí se programovací režim. Následným dvojitým stiskem tlačítka naprogramuješ další profil.

Resetování nástavce zadního tlačítka DUALSHOCK 4

Pokud chceš resetovat profily nástavce zpět do výchozího nastavení, současně stiskni a podrž levé zadní tlačítko, pravé zadní tlačítko a tlačítko obrazovky. Poté, co se na obrazovce zobrazí ikona resetu, drž tlačítka dalších 5 sekund stisknutá. Jakmile se zobrazí písmena HJKL, reset byl dokončen.