Updated 26. srpna 2015

Úprava vstupních a výstupních hlasitostí na sluchátkách u systému PlayStation 3

Zjisti, jak upravit vstupní a výstupní hlasitost na sluchátkách při používání systému PlayStation 3.

 
 

Hlasitost sluchátek je možné upravit takto:

  1. Přesvědč se, jestli jsou sluchátka na systému PlayStation 3 registrována jako vstupní zvukové zařízení, otevřením nabídky XMB, volbou [ Settings] (Nastavení) > [Accessory Settings] (Nastavení příslušenství) > [Audio Device Settings] (Nastavení audiozařízení) > [Input Device] (Vstupní zařízení) a výběrem svých sluchátek z uvedeného seznamu.
  2. Zobrazí se číslo [Microphone Level] (Hladina mikrofonu). Zvýrazni ho a stiskni tlačítko  a poté stisknutím tlačítek [NAHORU] a [DOLŮ] uprav hlasitost zvukového vstupu. Až budeš s hladinou zvuku spokojen, stiskni tlačítko  pro potvrzení.
  3. Pokud chceš používat na sluchátkách i zvukový výstup, přesvědč se, jestli jsou sluchátka na systému PlayStation 3 registrována jako výstupní zvukové zařízení, otevřením nabídky XMB, volbou [ Settings] (Nastavení) > [Accessory Settings] (Nastavení příslušenství) > [Audio Device Settings] (Nastavení audiozařízení) > [Output Device] (Výstupní zařízení) a výběrem svých sluchátek ze seznamu.
  4. Zobrazí se číslo [Microphone Level] (Hladina mikrofonu). Zvýrazni ho a stiskni tlačítko  a poté stisknutím tlačítek [NAHORU] a [DOLŮ] uprav hlasitost zvukového výstupu. Až budeš s hladinou zvuku spokojen, stiskni tlačítko  pro potvrzení.