The Last of Us Part II

Možnosti přizpůsobení

Od samotného počátku bylo naším cílem zajistit, aby si díky našemu dosud nejpropracovanějšímu systému přístupnosti mohl hru vychutnat co největší počet našich fanoušků.

Díky základům, které jsme připravili do hry Uncharted 4: A Thief’s End, můžeme v The Last of Us Part II nabídnout více než 60 možností nastavení přístupnosti zaměřených na jemnou motoriku či sluch, stejně jako zbrusu nové prvky asistující hráčům trpícím nevidomostí či slabozrakostí.

Společnost Naughty Dog by ráda každého vyzvala, aby těchto prvků využil a stvořil si tak herní zážitek psaný sobě na míru.

 
 

Předvolby přístupnosti

Jednou z velkých výzev při tvorbě velkého množství nastavitelných možností bylo vymyslet, jakým způsobem dát hráčům vědět, které možnosti odpovídají jejich potřebám. Kromě toho je řada prvků navržena tak, aby spolu vzájemně dobře spolupracovaly.

Z toho důvodu společnost Naughty Dog vytvořila tři předvolby přístupnosti, které pod sebou soustředí všechna doporučená nastavení zrakové, sluchové a motorické přístupnosti. Doufáme, že tyto předvolby poskytnou hráčům dobrou výchozí pozici, ze které se mohou pustit do ladění individuálních možností.

Předvolba zrakové přístupnosti

Přizpůsobí všechna doporučená nastavení pro nevidomé či slabozraké hráče.

Tato možnost aktivuje nastavení napříč různými nabídkami, například:

 • Syntéza řeči
 • Zobrazení s vysokým kontrastem
 • Škálování HUD > Velké
 • Zachycení cíle > Automatické míření
 • Pohybové a bojové zvukové signály
 • Asistence při navigaci a pohybu
 • Hlídač okrajů
 • Rozšířený režim naslouchání
 • Neviditelnost při zalehnutí > Neomezená
 • Možnost přeskočení rébusu
 • Různorodé úpravy v nabídce Přizpůsobení boje

Předvolba sluchové přístupnosti

Přizpůsobí všechna doporučená nastavení pro hráče trpící hluchotou či nedoslýchavostí.

Tato možnost aktivuje nastavení napříč různými nabídkami, například:

 • Ukazatele povědomí
 • Upozornění na kořist
 • Výzvy k úskoku > Často
 • Titulky > Příběh + boj
 • Jmenné titulky
 • Směrové titulky
 • Bojové vibrační signály
 • Kytarové vibrační signály

Předvolba motorické přístupnosti

Přizpůsobí všechna doporučená nastavení pro hráče trpící pohybovým či motorickým postižením.

Tato možnost aktivuje nastavení napříč různými nabídkami, například:

 • Zachycení cíle > Automatické míření
 • Automatická změna zbraně
 • Automatický sběr
 • Asistence kamery > Zap.
 • Asistence při navigaci a pohybu
 • Hlídač okrajů
 • Nekonečný dech
 • Opakovaný tisk tlačítka > Podržet
 • Kombinace při boji zblízka > Podržet
 • Chvění zbraně > Vyp.
 • Možnost přeskočení rébusu
 • Různorodé úpravy v nabídce Přizpůsobení boje
 
 

Alternativní ovládání

Společnost Naughty Dog nabízí zcela poprvé možnost úplného přizpůsobení ovládání. Díky tomu je možné přiřadit jakýkoliv příkaz k jakémukoliv vstupu ovladače, a to včetně tažení po dotykovém panelu či třesení ovladačem. Vzhledem k tomu, že držení či rychlé tisknutí tlačítek může být pro některé hráče náročné, připravili jsme možnosti změny držení tlačítka na přepínání stavu a rychlého tisknutí na držení. Stejně jako v Uncharted 4 pak nabízíme rozšíření možnosti asistence kamery a pomoci při míření.

Přenastavení vstupu

Ovládací schéma

 • Možnosti: Výchozí, pouze pravá ruka, pouze levá ruka, vlastní schéma 1, vlastní schéma 2, vlastní schéma 3.
 • Výběr předvolby či vytvoření vlastního rozvržení ovládání.

Přizpůsobit ovládání

 • Přenastaví a plně přizpůsobí veškeré ovládání.

Přejmenovat ovládací schéma

 • Umožňuje změnit název vlastního schématu.

Orientace ovladače

 • Možnosti: Výchozí, vlevo, vpravo, vzhůru nohama
 • Vyberte, jak držíte ovladač, čímž odpovídajícím způsobem nastavíte směrová tlačítka, levou páčku a pravou páčku.

Levá páčka a pravá páčka

 • Možnosti: Výchozí, převrácené při míření, vždy převráceně
 • Prohazuje funkčnost levé a pravé páčky.

Ovládání lodi

 • Možnosti: Výchozí či alternativní
 • Mění metodu vstupu pro ovládání lodě.
 • VÝCHOZÍ: Pomocí |Left-Stick| řídíte a zrychlujete, pomocí |L2| couváte.
 • ALTERNATIVNÍ: Podržením |R2| zrychlujete, |L2| couváte. Pomocí |Left-stick| řídíte.
 • VÝCHOZÍ nastavení doporučujeme nevidomým či slabozrakým hráčům, kteří pro orientaci využívají navigačního asistenta.

Pohyb po laně/žebříku

 • Možnosti: Postava či kamera
 • Mění směr vstupu při pohybu na žebřících a lanech.
 • POSTAVA: Pohyb nahoru/dolů po žebřících a lanech pomocí |left-stick| je ovlivněný orientací postavy.
 • KAMERA: Pohyb nahoru/dolů po žebřících a lanech pomocí |left-stick| je ovlivněný orientací kamery. Doporučujeme nevidomým či slabozrakým hráčům, kteří pro orientaci využívají navigačního asistenta.

Vstup pro brnkání na kytaru

 • Možnosti: Svisle, vodorovně, klepnutí
 • Upravuje metodu vstupu pro hru na kytaru.
 • SVISLE (výchozí): Na kytaru se hraje tažením nahoru a dolů na dotykovém panelu.
 • VODOROVNĚ: Na kytaru se hraje tažením doleva a doprava na dotykovém panelu.
 • KLEPNUTÍ: Na kytaru se hraje pomocí |X|. Tuto možnost lze přiřadit jinému tlačítku v nabídce Přizpůsobit ovládání pod možností Vybrat / alternativní brnkání.

Boj zblízka při míření

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Umožňuje během míření boj zblízka pomocí |Square|.
 • To během míření znemožní prohození ramen, případně jakoukoliv jinou činnost přiřazenou k |Square|.
 
 

Držení a tisknutí

Nabídka přizpůsobení ovládání

Opakovaný tisk tlačítka

 • Možnosti: Klepnutí či držet
 • Upravuje metodu vstupu pro výzvy k opakovanému tisku tlačítka.
 • KLEPNUTÍ (výchozí): Pokračovat lze opakovaným tiskem tlačítka.
 • DRŽET: Pokračovat lze podržením tlačítka.

Kombinace při boji zblízka

 • Možnosti: Klepnutí či držet
 • Upravuje metodu vstupu pro provedení kombinace při boji zblízka.
 • KLEPNUTÍ (výchozí): Kombinaci při boji zblízka provedete opakovaným tisknutím |Square|.
 • DRŽET: Kombinaci při boji zblízka provedete držením |Square|.

Režim míření

 • Možnosti: Držet či přepínat
 • Upravuje metodu vstupu pro míření.
 • DRŽET (výchozí): Míříte podržením |L2|. Uvolněním míření ukončíte.
 • PŘEPÍNAT: Míření zahájíte stiskem |L2|. Opětovným stiskem |L2| míření ukončíte.

Režim naslouchání

 • Možnosti: Držet či přepínat
 • Upravuje metodu vstupu pro režim naslouchání.
 • DRŽET (výchozí): Podržením |R1| nasloucháte. Uvolněním naslouchání ukončíte.
 • PŘEPÍNAT: Nasloucháte krátkým podržením |R1|. Opětovným krátkým podržením |R1| naslouchání ukončíte.

Sprintování (dostupné s aktualizací 1.01)

 • Možnosti: Držet či přepínat
 • Upravuje metodu vstupu pro sprintování.
 • DRŽET (výchozí): Sprintujete podržením |L1|. Uvolněním sprint ukončíte.
 • PŘEPÍNAT: Krátkým podržením |L1| se rozběhnete do sprintu. Opětovným krátkým podržením |L1| sprint ukončíte.

Tvorba předmětů

 • Možnosti: Držet či přepínat
 • Upravuje metodu vstupu pro tvorbu předmětů a modernizaci.
 • DRŽET (výchozí): Podržením |X| zahájíte výrobu, uvolněním zrušíte.
 • PŘEPÍNAT: Klepnutím na |X| zahájíte výrobu, opětovným klepnutím zrušíte.

Výměna zbraně z batohu

 • Možnosti: Držet či přepínat
 • Upravuje metodu vstupu pro výměnu zbraní v pouzdrech.
 • DRŽET (výchozí): Podržením |square| zahájíte výměnu zbraně z batohu; uvolněním opustíte.
 • PŘEPÍNAT: Podržením |square| zahájíte výměnu zbraně z batohu; klepnutím opustíte.

Střelba z luku

 • Možnosti: Držet či klepnutí
 • Upravuje metodu vstupu pro střelbu z luku.
 • DRŽET (výchozí): Podržením |R2| během míření napněte tětivu, uvolněním šíp vystřelte.
 • KLEPNUTÍ: Klepnutím na |R2| během míření automaticky natáhnete tětivu, opětovným klepnutím vystřelíte.

Režim zadržení dechu

 • Možnosti: Držet či přepínat
 • Upravuje metodu vstupu pro zadržení dechu při míření. Zadržení dechu lze odemknout jako modernizaci postavy.
 • DRŽET: Během míření zadržíte dech podržením |L3|.
 • PŘEPÍNAT (výchozí): Během míření zadržíte dech stiskem |L3|. Opětovným stiskem |L3| či ukončením míření dech uvolníte.

Asistence

Asistence kamery

 • Možnosti: Zap., vyp., vodorovně, svisle
 • Automaticky přeorientuje kameru ve směru vašeho pohybu. Vyberte VODOROVNĚ nebo SVISLE, čímž určíte asistenci v dané ose.
 • Určeno pro nováčky v žánru akčních her či při potížích se současným používáním levé a pravé páčky.

Automatická změna zbraně

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Automaticky prohodí za další nesenou zbraň, dojde-li v tasené zbrani munice.

Automatický sběr

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Automaticky sbírá munici a suroviny v blízkosti.

Zachycení cíle

 • Možnosti: Zap., vyp., automatické míření
 • Při míření automaticky uzamkne nepřátelský cíl.
 • Ve výchozím nastavení míří na tělo nepřítele. Pomocí |right-stick| můžete zacílit na hlavu či nohy.
 • Je-li funkce nastavena na AUTOMATICKÉ MÍŘENÍ, uzamkne se další nepřítel automaticky, i když se nachází mimo obrazovku.

Intenzita zachycení cíle

 • Možnosti: Jezdec 1 až 10
 • Upravuje sílu tahu zachycení cíle.

Uzamčení vrhu obloukem

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Automaticky uzamkne nepřátelský cíl při |L2| míření vrhacím předmětem.
 • V utajení se cihly a lahve uzamykají kousek od nepřátel, aby usnadnily rozptýlení. Pomocí |right-stick| můžete zacílit přímo na nepřátele.

Intenzita uzamčení vrhu obloukem

 • Možnosti: Jezdec 1 až 10
 • Upravuje sílu tahu uzamčení vrhu obloukem.
 
 

Přiblížení a vizuální asistence

Pokud jsou texty ve hře a v rozhraní či herní prvky příliš malé nebo těžko čitelné, může to být frustrující. Kvůli tomu jsme připravili možnosti, které umožňují vyladit velikost, barvu i kontrast HUD. Nová možnost zobrazení s vysokým kontrastem představuje speciální vykreslovací režim, který zobrazuje herní prvky ve větším kontrastu. Zároveň nabízíme lupu obrazovky, která pomocí dotykového panelu ovladače DUALSHOCK 4 umožňuje přiblížit jakoukoliv část obrazovky.

Škálování HUD

 • Možnosti: Výchozí, velké
 • Mění velikost prvků HUD ve hře.

Pozadí HUD

 • Možnosti: Výchozí, světlo, ztmavené
 • Mění temnotu pozadí HUD.

Barva HUD

 • Možnosti: Bílá, žlutá, modrá, červená, zelená
 • Změní barvu textu a prvků HUD.

Režim HUD pro barvoslepé

 • Možnosti: Vyp., protanopie, deuteranopie, tritanopie
 • Mění paletu barev HUD.

Blikání HUD

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zapíná blikající animace HUD.

Zobrazení s vysokým kontrastem

 • Možnosti: Vyp., nastavení 1, nastavení 2, nastavení 3
 • Upozadí barvy prostředí a přidá jasné barvy spojencům, nepřátelům, předmětům a interaktivním objektům.
 • Je-li funkce zapnutá, lze pomocí |Touchpad-Swipe-Left| přepínat zobrazení s vysokým kontrastem.

Obrazovková lupa

 • Možnosti: Vyp., nízké, střední, vysoké
 • Zvětšuje část obrazovky.
 • Lehkým poklepáním dotykového panelu rychle přepnete přiblížení. Podržením druhého klepnutí přiblížení pomalu zvětšíte; uvolněním tlačítka úroveň přiblížení uzamknete.
 • Pomocí dotykového panelu můžete přiblíženou výseč posouvat po obrazovce. Opětovným poklepáním přiblížení zrušíte.

Výzvy k překladu

 • Možnosti: Vyp., zap., automaticky
 • Zapíná |Triangle| výzvy k překladu textu v herním světě.
 • Nastavení AUTOMATICKY tuto funkci automaticky zapíná, je-li jako jazyk textu vybrán jiný jazyk než angličtina nebo pokud je zapnutá funkce syntézy řeči.
 
 

Kinetóza

Simulovaný 3D pohyb může u řady hráčů vyvolávat kinetózu. Abychom dokázali vytvořit ještě uspokojivější vizuální zážitek, nabízíme výběr možností, jimiž lze upravit chvění kamery, pohybové rozostření, odstup kamery, či dokonce hloubku ostrosti. Rovněž je k dispozici možnost trvalého zobrazení bílého bodu ve středu obrazovky, což může potlačit příliš intenzivní smyslové vnímání.

Chvění kamery

 • Možnosti: Jezdec 1 až 10
 • Upravuje intenzitu chvění kamery.

Pohybové rozostření

 • Možnosti: Jezdec 1 až 10
 • Upravuje intenzitu efektu pohybového rozostření.

Odstup kamery

 • Možnosti: Jezdec -5 až +5
 • Upravuje vzdálenost kamery z pohledu 3. osoby.
 • Zvýšením hodnoty oddálíte kameru od postavy.
 • Snížením hodnoty přiblížíte kameru k postavě.

Zorné pole

 • Možnosti: Jezdec -5 až +5
 • Upravuje zorné pole kamery z pohledu 3. osoby.
 • Zvýšením hodnoty rozšíříte zorné pole.
 • Snížením hodnoty zúžíte zorné pole.

Efekt „Dolly Zoom“

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Přepíná okamžiky, kdy se kamera posouvá vzad a zároveň přibližuje zobrazení, čímž vytváří matoucí efekt.

Efekty plné obrazovky

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Povoluje vizuální efekty indikující stav hráče.

Trvalý centrální bod

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Ve středu obrazovky trvale zobrazí bod, který se skryje během filmových sekvencí a při míření.
 
 

Navigace a pohyb

Abychom mohli hru zpřístupnit nevidomým či slabozrakým hráčům, museli jsme jim nabídnout nové způsoby pohybu a orientace v herním světě. Navigační asistent slouží vedení po hlavní ose příběhu; díky rozšířenému režimu naslouchání se pak můžete vrhnout do konfrontace s nepřáteli či hledání kořisti. Pobyt v herním světě vám rovněž usnadní možnosti zjednodušení ovládání pohybu a hlídání okrajů či schopnost zcela přeskočit logické hádanky. 

Navigační asistent

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Stiskem |L3| natočíte kameru směrem k příběhovému cíli a vyznačíte k němu trasu.
 • Pokud je rovněž aktivní rozšířený režim naslouchání, pak se stiskem |L3| v rámci režimu naslouchání (podržte |R1|) otočíte směrem k poslednímu skenovanému předmětu či nepříteli.

Asistence při pohybu

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Umožňuje zjednodušení ovládání pohybu:
  • Stiskem |X| můžete automaticky provádět určité náročné skoky.
  • Automatické zlézání říms a prolézání malými otvory.
  • Automatické přeskakování nízkých překážek při jízdě na koni.
  • Automatické sprintování při konkrétních střetnutích.

Hlídač okrajů

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • S pomocí doplňkové zvukové a vibrační zpětné vazby hlídá před pádem z okrajů.
 • Zabraňuje pádu z okrajů, který by vás zabil.

Nekonečný dech

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Povoluje nekonečný dech při plavání pod vodou.

Možnost přeskočení rébusu

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • V rámci logické minihry můžete výběrem možnosti PŘESKOČIT RÉBUS z nabídky pozastavené hry přejít k jeho vyřešení.
 • Toto nastavení velmi doporučujeme nevidomým či slabozrakým hráčům, neboť některé rébusy pro ně nemusí být plně přístupné.
 • Doplňkové možnosti přístupnosti a asistence u rébusů jsou dostupné v rámci aktualizací 1.01 a 1.02.

Rozšířený režim naslouchání

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zapíná schopnost skenování předmětů |Circle| a nepřátel |Square| v režimu naslouchání.
 • Skenování cílové lokace spouští zvukové signály. Výška tónu je ovlivněna výškou cíle v porovnání s vámi.
 • Pokud je rovněž aktivní navigační asistent, pak se stiskem |L3| v rámci režimu naslouchání otočíte směrem k poslednímu skenovanému předmětu či nepříteli.

Dosah skenování

 • Možnosti: Jezdec 10 m až 30 m
 • Upravuje maximální dosah rozšířeného režimu naslouchání.

Doba skenování

 • Možnosti: Jezdec 1 s – 5 s
 • Upravuje dobu, za kterou rozšířený režim naslouchání dosáhne maximální vzdálenosti.
 
 

Syntéza řeči a zvukové signály

Veškeré informace podávané pouze obrazovým způsobem jsou zcela nedostupné nevidomým hráčům. Na kompenzaci tohoto rozporu společnost Naughty Dog vytvořila několik možností, které umožňují takové informace předat zvukovými signály a vibracemi ovladače. Pohybové a bojové zvukové signály, které fungují společně se standardním ozvučením hry, umožňují snadné přiřazení identifikovatelných zvuků běžně vykonávaným činnostem (sbírání kořisti, skákání přes propasti, uhýbání nepřátelským útokům zblízka apod.)

Tyto zvukové signály jsou přehledně sepsány ve zvukovém slovníčku, který můžete v kterémkoliv okamžiku snadno konzultovat. Souběžně lze pomocí syntézy řeči* texty v nabídkách a v rozhraní převést na řeč. Máte-li konzoli nastavenou do anglického jazyka a zapnutou funkci „text na řeč“, bude ve hře The Last of Us Part II syntéza řeči** povolena automaticky.

* Syntéza řeči je k dispozici ve všech podporovaných jazycích** kromě thajštiny.
** Mezi podporované jazyky patří: angličtina, britská angličtina, francouzština, italština, němčina, dánština, turečtina, ruština, čeština, řečtina, finština, švédština, norština, maďarština, polština, portugalština, španělština, nizozemština, tradiční čínština, zjednodušená čínština, japonština, korejština, chorvatština, latinskoamerická španělština

Syntéza řeči

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Umožňuje předčítání zobrazeného textu.
 • Je-li funkce zapnutá, můžete pomocí |Touchpad-Swipe-Up| vyvolat popis vašeho stávajícího stavu syntézou řeči.
 • Hlasitost syntézy řeči lze upravit v nabídce úrovní ozvučení.

Pohybové signály

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zapíná doplňkové zvukové signály, které pomáhají v pohybu a průzkumu.
 • Přehraje zvukový signál pro:
  • Přeskočitelné mezery, zdolatelné okraje a možné průlezy.
  • Oblasti vyžadující přikrčení či plazení.
  • Interakce a sbíratelné předměty.
  • Nedaleké zničitelné sklo.
  • Nabytí či ztrátu kontroly nad pohybem.
  •  Pokud je zapnutý hlídač_okrajů, přehraje se zvukový signál při jeho aktivaci.
 • Další informace o zvukových signálech naleznete ve slovníčku_zvukových signálů.

Bojové zvukové signály

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zapíná doplňkové zvukové signály, které pomáhají v boji a při utajení.
 • Přehraje zvukový signál pro:
  • Uchopení nepřítele a výzvy k úderu.
  • Příchozí nepřátelské útoky zblízka.
  • Zranění šípem.
  • Míření na nepřítele.
  • Zasažení nepřítele vystřeleným projektilem.
 • Další informace o zvukových signálech naleznete ve slovníčku zvukových signálů.

Bojové vibrační signály

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zapíná vibrační signály, které pomáhají v boji.
 • Spouští vibrační signály pro:
  • Příchozí nepřátelské útoky zblízka.
  • Míření na nepřítele.
  • Zasažení nepřítele vystřeleným projektilem.

Kytarové vibrační signály

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zapíná vibrační signály v případě správného výběru kytarového tónu pro postup příběhem.

Úrovně ozvučení

Zvukové efekty

 • Možnosti: Jezdec 0 až 100
 • Upravuje hlasitost zvukových efektů.

Dialogy

 • Možnosti: Jezdec 0 až 100
 • Upravuje hlasitost mluveného slova.

Hudba

 • Možnosti: Jezdec 0 až 100
 • Upravuje hlasitost hudby.

Filmové sekvence

 • Možnosti: Jezdec 0 až 100
 • Upravuje hlasitost filmových sekvencí.

Zvukové signály přístupnosti

 • Možnosti: Jezdec 0 až 100
 • Pohybové a bojové zvukové signály lze zapnout v nabídce Přístupnost.

Syntéza řeči

 • Možnosti: Jezdec 0 až 100
 • Upravuje hlasitost syntézy řeči z textu.

Slovníček zvukových signálů

 • Projděte si a poslechněte zvukové signály, které se objevují během hry.
 
 

Přizpůsobení boje

Protože chceme boj v The Last of Us Part II zpřístupnit všem hráčům, přichystali jsme řadu možností, které značně upravují herní prožitek. Neviditelnost při zalehnutí tak například nabízí možnosti plíživé hry, které by jiným způsobem nebyly dostupné. Máte-li potíže s mířením, můžete díky zpomalenému pohybu využít při míření více času. Tyto funkce vám poskytnou veškeré nástroje, s jejichž pomocí pro vás boj bude zábavný i optimálně náročný.

Povolit přizpůsobení boje

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Povoluje nastavení přizpůsobení boje.
 • Tato nastavení slouží ke zpřístupnění soubojů všem hráčům. Jako taková mohou zásadně ovlivnit herní prožitky.

Rukojmí neutíkají

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Uchopení nepřátelé se nedokážou uvolnit z vašeho sevření.

Spojence nelze uchopit

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Spojenci se automaticky uvolní z nepřátelského sevření.
 • U určitých střetnutí nebude toto nastavení uplatněno.

Nepřátelé neobkličují

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Nepřátelé nebudou vědomě obkličovat vaši pozici.

Snížená všímavost nepřátel

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Snižuje všímavost nepřátel v utajení.
 • Toto nastavení je ovlivněné vybranou obtížností.

Snížená přesnost nepřátel

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Snižuje přesnost nepřátelské střelby.
 • Toto nastavení je ovlivněné vybranou obtížností.

Rozšířený úskok

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Úskok s |L1| je lepší při úniku před nepřátelskými útoky.

Neviditelnost při zalehnutí

 • Možnosti: Vyp., omezeně, neomezeně
 • Pokud ležíte na zemi a nemíříte, jste pro nepřítele neviditelní. Během střetnutí, u kterých není utajení možné, je toto nastavení vypnuté.
 • Při nastavení na OMEZENĚ je časový limit závislý na nastavení obtížnosti utajení.

Chvění zbraně

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Povoluje chvění kamery při míření zbraní.

Zpomalený pohyb

 • Možnosti: Vyp., při míření, přepínat
 • Po zapnutí snižuje rychlost hry.
 • Při nastavení na PŘEPÍNAT lze zpomalený pohyb přepínat pomocí |Touchpad-Swipe-Right|.

HUD

Neslyšící či nedoslýchaví hráči nebo ti, kteří potřebují hrát se sníženou či nulovou hlasitostí, mohou mít potíže se získáním informací, jež jsou poskytovány pouze zvukovou formou. Na kompenzaci tohoto rozporu jsme nachystali několik možností, které umožňují takové informace předat obrazem. Ukazatele povědomí vám pomáhají poznat, kdy vás soupeři odhalí; rovněž je lze využít během boje, kdy vás navedou směrem k vysoce nebezpečným nepřátelům.

Ukazatele poškození

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Povoluje zobrazení hrotů v HUD ze směru utrženého poškození.

Ukazatele povědomí

 • Možnosti: Vyp., utajení, vždy
 • Zapíná prvky HUD, které vás upozorní, chystá-li se vás nepřítel odhalit a z jakého směru se dívá.
 • UTAJENÍ: Ukazatele povědomí jsou zobrazeny, dokud vás neodhalí.
 • VŽDY: Ukazatele povědomí jsou zobrazeny i během souboje. Toto nastavení doporučujeme hráčům trpícím hluchotou či nedoslýchavostí. (dostupné s aktualizací 1.01*)

Tipy

 • Možnosti: Vyp., občas, často
 • Zapíná zobrazení tipů v případě, kdy v dané oblasti po určité době nevíte, jak dál.
 • Tipy lze aktivovat stiskem |L3|.

Upozornění na kořist

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zobrazí v HUD upozornění, pokud seberete munici, surovinu pro tvorbu předmětů či jinou surovinu.

Výzvy k úskoku

 • Možnosti: Vyp., občas, často
 • Upravuje četnost |L1| výukových výzev k úskoku zobrazovaných na začátku nepřátelského útoku zblízka.

Titulky

Titulky jsou nesmírně populární formou zvyšování přístupnosti a The Last of Us Part II nabízí širokou škálu možností, jak jejich zobrazení konfigurovat. Upravit je možné velikost a barvu, přidat tmavé pozadí na zvýšení kontrastu, povolit zobrazení jména hovořící postavy, a dokonce zobrazit směrové šipky k postavám hovořícím mimo obrazovku. Zcela poprvé ve hře od Naughty Dog je pak možné zobrazit titulky pro veškeré systémové dialogy nepřátel během utajení a souboje.

Titulky

 • Možnosti: Vyp., příběhové dialogy, příběhové + bojové dialogy
 • Zapíná titulky u mluvených dialogů.
 • PŘÍBĚHOVÉ DIALOGY: Zapíná titulky u hlavních postav, důležitých dialogů nepřátel a filmových sekvencí.
 • BOJOVÉ DIALOGY: Zapíná titulky u dalších dialogů nepřátel během utajení a boje.

Velikost

 • Možnosti: Malé, střední, velké
 • Upravuje velikost titulků.

Pozadí

 • Možnosti: Vyp., výchozí, ztmavené
 • Zapíná tmavé pozadí za titulky, které zlepšuje čitelnost.

Jména

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zobrazuje titulky se jménem mluvčího.

Barevná jména

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Jsou-li u titulků povolena jména, zobrazí se jméno mluvčího jedinečnou barvou.

Směr

 • Možnosti: Zap. či vyp.
 • Zapíná zobrazení šipky vedle titulků, která ukazuje směr k řečníkům vzhledem k zobrazené scéně.
 • Šipky se nezobrazují u řečníků viditelných na obrazovce.

Barva

 • Možnosti: Bílá, žlutá, modrá, červená, zelená
 • Mění barvu titulků.
 
 

Obtížnost hry

The Last of Us Part II spolu s rozšířením prvků přístupnosti přináší i rozšířené možnosti nastavení herní obtížnosti. Při spuštění hry budete mít na výběr z pěti úrovní náročnosti: velmi snadné, snadné, průměrné, těžké a přežití. Hráči však mohou upravovat konkrétní aspekty daných obtížností a svůj herní zážitek si tak zcela přizpůsobit. Nastavení obtížnosti lze upravovat v souvislosti s utrženým poškozením, schopnostmi nepřátel i spojenců, utajením i dostupnými surovinami. Získávání trofejí není obtížností ovlivněno.

Výzva

 • Možnosti: Velmi snadná, snadná, průměrná, těžká, přežití, vlastní
 • Upravuje celkovou obtížnost hry

Hráč

 • Možnosti: Velmi snadná, snadná, průměrná, těžká, přežití
 • Upravuje nastavení obtížnosti vzhledem k:
  • Objemu zranění působeného nepřáteli.
  • Četnosti dynamických kontrolních bodů během střetnutí.

Nepřátelé

 • Možnosti: Velmi snadná, snadná, průměrná, těžká, přežití
 • Upravuje nastavení obtížnosti vzhledem k:
  • Přesnosti a četnosti nepřátelské střelby.
  • Agresivitě nepřátelského postupu a obklíčení.
  • Komplexnosti nepřátelských kombinací při boji zblízka.
  • Rychlosti pohybu určitých vysoce nebezpečných nepřátel.
  • Vlastnímu vyladění konkrétních bojových střetnutí.

Spojenci

 • Možnosti: Velmi snadná, snadná, průměrná, těžká, přežití
 • Upravuje nastavení obtížnosti vzhledem k:
  • Agresivitě spojenců v boji.
  • Četnosti, se kterou spojenci likvidují nepřátele.

Utajení

 • Možnosti: Velmi snadná, snadná, průměrná, těžká, přežití
 • Upravuje nastavení obtížnosti vzhledem k:
  • Schopnosti nepřátel vnímat zrakem, sluchem a čichem.
  • Délce prodlevy, než nepřítel zburcuje ostatní.
  • Podmínkám pro uchopení nepřátel z utajení.

Suroviny

 • Možnosti: Velmi snadná, snadná, průměrná, těžká, přežití
 • Upravuje nastavení obtížnosti vzhledem k:
  • Množství munice a zásob vyskytujících se ve světě.
  • Životnosti zbraní pro boj zblízka odhozených nepřáteli.
  • Výstupu určitých výrobních receptů.

Těšíme se, že hráči budou tyto funkce využívat a že společně budeme i nadále zvyšovat povědomí o potřebě možností přístupnosti ve hrách a prosazovat jejich nasazení. Kromě všech spolupracovníků v našem studiu bychom rádi poděkovali všem ostatním lidem, kteří nám s implementací těchto funkcí pomohli, včetně našich partnerů u PlayStation, Worldwide Studios a našich konzultantů v oblasti přístupnosti, kterými byli Brandon Cole, James Rath, Paul Lane, Josh Straub, Steve Saylor, Morgan Baker a Ian Hamilton. Děkujeme vám za vaši neuvěřitelnou podporu a skvělé vedení.