Průvodci a úvodník

Bojuj jako bůh: oficiální průvodce bojem God of War Ragnarök

Neměl jsi příležitost zopakovat si God of War (2018), než se pustíš do God of War Ragnarök? Jsi nováček a potřebuješ rychle seznámit s mechanikami? Zopakuj si základy, nauč se několik skvělých tipů a získej náskok s průvodcem bojem vhodným pro boha.

Přechod do útoku

Základním kamenem boje je způsobovat poškození. Během hraní se ti odemkne široká škála možností, ale pokud budeš mít na paměti tyto základy, nenarazíš na problém.

Základní zbraně

Ti, kdo hráli předchozí dobrodružství Krata s Atreem, budou znát Kratovy dvě ikonické zbraně, sekeru Leviatan a Čepele chaosu. 

Sekera Leviatan

Sekera Leviatan, jež byla darem od Kratovy zesnulé ženy Laufey, je mocná magická zbraň. Sekera Leviatan, která je obdařena silou mrazu, dokáže nejen proměnit nepřátele v led, ale lze ji také použít ke zmrazení tekoucí vody a k zastavování mechanizmů.

Čepele chaosu

Čepele chaosu jsou upomínkou na Kratovu minulost plnou násilí ve starořeckém panteonu bohů a představují dvojici brutálních, řetězy spoutaných ostří. Čepele chaosu mohou přenášet oheň, zapalovat nepřátele, prořezávat se ocelí jako máslem a vyvolávat erupce.

Lehké a těžké útoky

Ať už se ohání Čepelemi chaosu, sekerou Leviatan nebo jen holými pěstmi, Kratos má k dispozici dvě hlavní útočná tlačítka: „lehký“ útok (standardně R1) a „těžký“ útok (standardně R2). Každé z nich spouští jiné útoky a komba vhodná pro různé situace.

Lehký útok

Lehké útoky jsou ve hře God of War Ragnarök nejrychlejším způsobem, jak ublížit nepříteli. Tyto útoky sice vyžadují krátký nápřah, zato mají mnohem menší sílu. Není příliš pravděpodobné, že útok nepřítele přerušíš pouze lehkými útoky, nicméně tvé rychlé údery mohou změnit průběh bitvy ve tvůj prospěch. 

Těžký útok

Těžké útoky využívají mnohem více Kratovy božské síly, takže nápřah trvá mnohem déle. Údery jsou sice ničivější, protože způsobují obrovské poškození a potenciálně nepřátele omráčí, ale jejich provedení trvá déle, což tě může vystavit riziku. 

Útoky na dálku

Když podržíš klávesu L2, přepneš Krata do režimu „míření“, který aktivuje útoky na dálku u jakékoli zbraně, kterou držíš. 

Sekera Leviatan

Sekera Leviatan má dva útoky na dálku - lehký a těžký. Pokud stiskneš tlačítko R1 a zároveň podržíš klávesu L2, Kratos hodí sekeru horizontálně, což je ideální způsob pro rychlé a přesné hody - ať už k podražení nohou nepřítele nebo k přesnému zásahu do hlavy. Pokud však stiskneš R2, hodí ji vertikálně - takový hod je nejlepší k zaražení sekery do nepřítele a k jeho zmrazení na místě. Odhozenou sekeru můžeš přivolat zpět pomocí „tlačítka s trojúhelníkem“ - když to správně načasuješ, můžeš dokonce zasáhnout nepřítele zezadu, až se sekera bude vracet.

Čepele chaosu

Stejně jako sekera Leviatan mají i Čepele chaosu dva útoky na dálku. Lehký útok (R1) vystřelí jednu z čepelí jako bič a přitáhne nepřítele k tobě, zatímco těžký útok (R2) způsobí, že Kratos protivníka svými čepelemi probodne a vyšle k němu po řetězech oheň.

Runové útoky

Jak Čepele chaosu, tak sekera Leviatan mohou využívat speciální runové schopnosti, které se aktivují podržením tlačítka pro „blok“ (L1) a stisknutím tlačítka „lehkého“ (R1) nebo „těžkého“ (R2) útoku.

Ty mohou vyvolat celou řadu různých útoků podle toho, jaké runy máš ve výbavě, a často uvolňují mocné živelní techniky. V devíti světech je jich k nalezení mnoho a ty nejvzácnější a nejlepší runové útoky objevíš v průběhu svého putování.

Živelní schopnosti a slabiny nepřátel

Dvě Kratovy hlavní zbraně jsou nabité magií živlů – sekera Leviatan je mrazivá a Čepele chaosu ohnivé. Některé typy nepřátel jsou zranitelnější vůči stavovým efektům mrazu či ohně, zatímco jiné mají dokonce speciální ochranu. Pokud nepoužiješ správnou zbraň, bude obtížnější některé nepřátele zranit. Při výběru správné zbraně pro danou chvíli musíš mít na paměti jak své nepřátele, tak situaci.

Obě zbraně mohou způsobovat vysoké živelní poškození pomocí svých charakteristických útoků vyvolaných tlačítkem s trojúhelníkem. U sekery Leviatan se podržením tlačítka s trojúhelníkem aktivuje funkce „Mrazivé probuzení“, která pokryje čepel silnou vrstvou ledu. U Čepelí chaosu aktivuješ stisknutím tlačítka s trojúhelníkem funkci „Plamenný bič“, při které Kratos rychle roztočí čepele a ty vzplanou.

Kromě toho mají Atreovy šípy své vlastní živelní schopnosti, které mohou změnit v bitvě poměr sil, zatímco Kratovy holé pěsti jsou obzvláště dobré v zasazování omračujícího poškození - to když potřebuješ protivníkovi srazit hřebínek! 

Využití prostředí

Kromě základních útoků je v arénách rozeseta řada objektů a nebezpečí, které můžeš využít ve svůj prospěch. Hořící nádoby s olejem po zásahu explodují, některé stromy a sloupy lze vyvrátit a srazit s nimi nepřítele k zemi. Lze zvednout obří balvany a vrhnout je na nepřátele či seskočit z vysoké římsy a seslat na nepřátele pod sebou drtivý útok „Smrt shůry“.

Obranná hra

Často se setkáš s velkými zástupy nepřátel. Nemůžeš bojovat proti všem najednou, takže je důležité naučit se reagovat na příchozí útoky.

Blokování

Ve výchozím nastavení lze štít aktivovat stisknutím tlačítka L1. Stisknutím tlačítka zdvihneš štít a můžeš jej držet v obranné pozici, dokud bude třeba.

Výhody

 • Pozice
  Blokování ti umožní bránit svou pozici, což znamená, že můžeš rychle vrátit úder a nepolevovat tak v útocích.
 • Parírování
  Dokonalé načasování zablokování může nepřítele dokonce vyvést z rovnováhy a nechat ho otevřeného pro následné útoky – pozor však na útoky se žlutými prstenci. Naučit se parírovat je v God of War Ragnarök zásadní.
 • Pružnost
  Můžeš si odemknout různé typy štítů, z nichž některé jsou vhodnější k parírování a jiné účinněji pohlcují poškození.

Omezení

 • Prolomení obrany
  Zatímco proti většině běžných útoků máš štít zdvižený, některé tě donutí se přizpůsobit. Útoky nepřátel se žlutými prstenci lze parírovat, ale pokud se je pokusíš zablokovat, prolomí tvou obranu a vystaví tě potenciálnímu nebezpečí!
 • Nezablokovatelné útoky
  Útoky s červeným nebo dvojitým modrým prstencem jsou příliš silné na to, aby je bylo možné zablokovat nebo parírovat. Tyto mocné útoky způsobí Kratovi zranění, i pokud má zvednutý štít. Těmto útokům je třeba se vyhnout nebo je jiným způsobem přerušit. Více si o tom povíme později!
 • Mobilita
  Se zvednutým štítem se pohybuješ pomaleji. Můžeš sice dělat úkroky do stran a uhýbat, ale budeš vystaven útokům zezadu.

Uhýbání

Máš dva způsoby, jak se vyhnout příchozím útokům: úkrok do strany, který můžeš aktivovat jedním klepnutím na tlačítko s křížkem, a úhybný manévr, který lze aktivovat dvojitým klepnutím na tlačítko s křížkem.

Výhody

 • Mobilita
  Úhybem se nejen vyhneš blížícímu se poškození, ale také se můžeš přemístit - například za nepřítele - a provést vlastní útok.
 • Spolehlivost
  Schopnost uhýbání ti umožňuje vyhnout se poškození téměř všemi druhy útoků, pokud je správně načasovaná, a je tak jednou z nejspolehlivějších obranných dovedností. Některé nepřátelské útoky však mohou být příliš nebezpečné, takže měj na paměti, že někdy může být blokování tou lepší volbou! 
 • Útok
  Postupem času se ti odemykají úhybné schopnosti, které můžeš použít jako součást úhybného manévru a díky nimž můžeš ustoupit a zároveň stále útočit na nepřítele.

Omezení

 • Pozice
  Uhýbání, zvlášť dozadu, tě může dostat z nebezpečí, ale totéž platí pro nepřátele, což znamená, že se budeš muset k protivníkovi přiblížit nebo přejít na útoky na dálku, budeš-li chtít zůstat v ofenzivě.
 • Načasování
  Vyhýbat se příliš brzy nebo příliš pozdě může být stejně špatné jako nevyhýbat se vůbec. Musíš pečlivě sledovat své nepřátele, abys měl jistotu, že se pohneš v ten správný okamžik.
 • Rizika
  Úskok z dosahu jednoho útoku tě může dostat do cesty jiného útoku - sleduj proto červené šipky kolem sebe, abys neuskočil doslova z deště pod okap.

Úder štítem

Nepřátelské útoky s dvojitým modrým prstencem jsou speciální útoky, které nelze blokovat, ale lze je přerušit úderem štítu. Během těchto útoků dvakrát klepni na tlačítko „blokování“ (L1), abys nepřátele omráčil útokem štítem a mohl jim zasadit brutální odvetnou ránu. Každý štít disponuje jedinečným Úderem štítem, takže si je určitě všechny vyzkoušej! 

Využití prostředí

V boji může být stání na místě smrtelně nebezpečné. Kratos se může pomocí svých Čepelí chaosu rychle vytáhnout na vyvýšenou plošinu nebo se přehoupnout přes propast (pokud je za co se zachytit). Dokáže také přeskakovat menší průrvy a překážky, seskakovat na nižší plošiny nebo se rozběhnout do sprintu - využij svou hbitost a vytvoř si prostor, když jej potřebuješ.

Novinkou ve hře God of War Ragnarök jsou Kratovy útoky zvané „Smrt shůry“. Když seskočíš z římsy nebo se přehoupneš přes propast, stisknutím klávesy R1 udeříš do země pod sebou a způsobíš obrovské poškození všem nepřátelům, kteří se ocitnou v této oblasti.

Spartská zuřivost

Říká se, že nejlepší obrana je dobrý útok - a u Spartské zuřivosti to platí dvojnásob. Pokud je tvůj ukazatel zuřivosti plný, můžeš stisknutím L3 a R3 aktivovat Spartskou zuřivost a zvrátit výsledek bitvy.

Výhody

 • Regenerace
  Spartská zuřivost nejenže způsobí obrovské poškození, ale každý úder ti také doplní zdraví - pokud jsi těžce zraněný a nemáš dost léčivých předmětů, může jít doslova o záchranu života.
 • Kontrola davu
  Když se aktivuje Spartská zuřivost, uvolní obrovský výboj energie, který odhodí nepřátele v blízkosti. Když čelíš přesile, Spartská zuřivost je skvělý způsob, jak vyrovnat síly.

Omezení

 • Omezený čas
  Spartská zuřivost bude fungovat jen po omezenou dobu - dobře si ji načasuj a spusť ji jen tehdy, když ji můžeš dobře využít.
 • Dobíjení
  Naplnění lišty zuřivosti bude chvíli trvat - ale nespěchej s jejím použitím, protože není nutné ji ihned spotřebovat.

Využití tvého potenciálu

V devíti světech se to hemží vzácnými předměty, unikátními sadami zbrojí, vylepšeními zbraní, surovinami a dalšími věcmi, které můžeš objevit. 

Průzkum

Když tě sága o Kratovi a Atreovi pohltí, může tě lákat myšlenka vydat se hned do další příběhové lokace. Pokud však chceš být opravdu připraven na výzvy, které na tebe čekají, vyplatí se před dalším postupem zastavit a řádně prozkoumat lokace a nasbírat důležité vybavení.

Skrytá kořist

Důkladně si prohlédni místa, která se skrývají pod římsami, za hromadami suti nebo dokonce visí ze stropu. Můžeš tam najít šikovné materiály pro vylepšení předmětů, novou hlavici sekery, runu pro speciální útok nebo hrst stříbra. Každý nález ti pomůže rozšířit tvůj arzenál.

Truhly s hádankami

Po celém světě najdeš cennou kořist ukrytou v uzamčených truhlách. S těmito truhlami jsou spojeny jedinečné hádankové úkoly, jako je například prolomení magické runové pečeti zapálením košů nebo údery do gongů ukrytých kolem. 

Služby

Kromě hlavního dobrodružství na tebe čekají nepovinné úkoly, které odemykají nové příběhové linky a speciální kořist. Pokud je splníš, budeš za svou námahu dobře odměněn.

Vylepšování a zlepšování dovedností

Když se vydáš do devíti světů, můžeš se toho hodně naučit a spoustu objevit. Každý souboj ti přidá cenné zkušenosti a zvětší potenciál a každý nový objev rozšíří tvůj arzenál.

Vylepšení zbroje a zbraní

Ať už si vybereš jakoukoli sadu zbroje, nezapomeň se obrátit na Broka a Sindriho, kteří ti ji rádi vylepší. Výměnou za vzácné materiály a stříbro můžeš výrazně zvýšit atributy téměř veškerého svého vybavení, včetně zbrojí, hlavic seker, jílců čepelí, štítů a dalších.

Tentokrát lze libovolněji vylepšovat zbroje a doplňky ke zbraním, aby se podpořila větší rozmanitost herních stylů, takže určitě vyzkoušej různé kombinace!

Vylepšení postav

V nabídce dovedností si můžeš odemknout nové dovednosti a bojové schopnosti pro každou z postav. Ty se kupují a odemykají utrácením zkušenostních bodů, které získáš v boji. Tyto dovednosti mohou do bojových střetnutí přinést nové možnosti, zcela nové útoky a komba nebo zvýšit účinnost stávajících schopností.

Některé dovednosti lze dále vylepšovat a přizpůsobovat, pokud je dostatečně používáš v boji, takže si tyto nové schopnosti vyzkoušej!

Kratos má několik stromů pro každou ze svých hlavních zbraní, zatímco Atreus má několik stromů pro své útoky lukem. Pravidelně se k dovednostem vracej a utrácej zkušenostní body, jinak bys mohl v boji zaostávat. 

V žáru bitvy

Posledním dílem skládačky jsi ty sám - tvé dovednosti, strategie a herní styl, které do hry vnášíš. Ve hře God of War Ragnarök na tebe čeká obrovské množství nepřátel a desítky různých způsobů, jak je zlikvidovat. Zásadní je naučit se reagovat a využívat své zbraně a vybavení.

Experimentuj

Ve hře God of War Ragnarök je obrovské množství možností, jak bojovat. Pokud se budeš neustále vracet ke stejným pohybům a technikám, může být zážitek zbytečně obtížný. Neboj se experimentovat. Využívej celou sadu nástrojů: kombinuj útoky na dálku s bojem nablízko, využívej prostředí, využívej všechny zbraně (včetně holých pěstí) a jejich živelní sílu a buď připraven přizpůsobit se novým výzvám, které se objeví. 

Studuj své nepřátele

Většina nepřátel, na které narazíš, bude mít jedinečné dovednosti, zvláštní schopnosti nebo nečekané zvláštnosti. Věnuj pozornost tomu, jak se jednotliví nepřátelé pohybují a bojují, a odhadni, kdy je lepší zaútočit a kdy se stáhnout. Vyzkoušej různé zbraně, abys zjistil, která je nejúčinnější, a posuď, na co spíše zaměřit svou energii - nepřátelé se často objevují ve skupinách a klíčové je rozhodnout, v jakém pořadí na ně zaútočit.

Zůstaň v klidu

I když se někdy může zdát, že úkol je příliš těžký, pro všemocné božstvo je to pouhý způsob života. Vžíváš se do role boha války, takže někdy budeš muset v boji uplatnit své neochvějné odhodlání. Pokud půjde opravdu do tuhého, můžeš se vždy stáhnout a použít pár kamenů zdraví nebo zuřivosti, než se pustíš znovu do akce.