Možnosti přístupnosti hry God of War Ragnarök

Ve hře God of War Ragnarök můžeš prozkoumat více než 70 funkcí zpřístupnění, které hráčům umožňují přizpůsobit herní zážitek jejich potřebám.

 

Předvolby přístupnosti

Hra God of War Ragnarök má čtyři nové nabídky s předvolbami, každá s možností „částečné“ nebo „úplné“. Po výběru těchto předvoleb se v nabídce použije sada možností, kterým se přidělí nové hodnoty. Každé změněné nastavení se v nabídce zobrazí modře. Všechny změněné hodnoty můžeš resetovat na výchozí hodnoty použitím předvolby „vypnuto“ nebo podržením tlačítka resetovat všechny.

Předvolba přístupnosti zraku

Možnosti:  Vypnuto, částečné, úplné

 • Použít předem vybrané možnosti pro hráče se slabým zrakem. Tato předvolba upravuje nastavení, jako například:
  • Asistence při navigaci
  • Načasování hádanek
  • Asistence při míření v hádankách
  • Zaměření
  • Vycentrovat kameru při útoku
  • Automatické sbírání
  • Asistence při pohybu
  • Styl miniher
  • Zvukové signály
  • Omračující úchop nepřátel
  • Vysoce kontrastní HUD
  • Velikost textu v uživ. rozhraní
  • Velikost ikon, titulků a popisků

Předvolba sluchového zpřístupnění

Možnosti: Vypnuto, částečné, úplné

 • Použít předem vybrané možnosti pro neslyšící nebo nedoslýchavé hráče. Tato předvolba upravuje nastavení, jako například:
  • Titulky
  • Popisky
  • Ukazatele směru
  • Jména mluvčích
  • Pozadí titulků a popisků
  • Rozmazání titulků a popisků

Předvolba redukce pohybu

Možnosti: Vypnuto, částečné, úplné

 • Použít předem vybrané možnosti pro hráče s citlivostí na rychlé pohyby nebo pohyby ruční kamery. Tato předvolba upravuje nastavení, jako například:
  • Naklánění kamery
  • Chvění kamery
  • Filmové vyhlazování
  • Stále zobrazená tečka
  • Rozmazání pohybu
  • Filmové zrno
  • Asistence při pohybu do stran
  • Vycentrovat kameru při útoku
  • Citlivost míření
  • Rychlost otáčení kamery

Použít předvolbu motorické přístupnosti

Možnosti: Vypnuto, částečné, úplné

 • Použít předem vybrané možnosti pro hráče s tělesným nebo pohybovým postižením. Tato předvolba upravuje nastavení, jako například:
  • Načasování hádanek
  • Asistence při míření v hádankách
  • Asistence při navigaci
  • Vizualizace ovladače
  • Opakovaná stisknutí tlačítek
  • Podržení tlačítka v nabídce
  • Rychlý běh a styl miniher
  • Omračující úchop nepřátel
  • Režim zuřivosti
  • Zaměření
  • Vycentrovat kameru při útoku
  • Přepínání míření a blokování
  • Automatické sbírání
  • Asistence při pohybu
  • Styl úhybu

Ukazatel změněného nastavení

Možnosti: Automaticky

 • Nastavení, která byla změněna oproti výchozí hodnotě, budou označena modrou barvou, aby bylo možné rychleji identifikovat upravená nastavení.

Alternativní ovládání

Studio Santa Monica si vzalo k srdci zpětnou vazbu hráčů a přepracovalo přizpůsobení ovládání, přidalo nové způsoby přístupu ke klíčovým schopnostem a alternativy pro některé obtížně použitelné akce. Díky přidaným klávesovým zkratkám využívajícím dotykový panel, stylům ovládání, předvolbám ovládání a vlastním rozvržením máš hru skutečně pod kontrolou. 

Úpravy ovladače a přemapování vstupů

Přizpůsobení ovládání

Možnosti:: Přemapovat pomocí systému mapování tlačítek na základě akcí pro 14 jedinečných tlačítek.

 • Přemapovat a přizpůsobit si všechny prvky ovládání.

Schéma ovládání

Možnosti: Výchozí, obrácené, klasické, pro leváka, pro praváka, přeživší, vrah, vlastní 1, vlastní 2, vlastní 3.

 • Přemapovat a přizpůsobit si všechny prvky ovládání.

Vibrace ovladače

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Nastavit intenzitu vibrací ovladače.

Dotykový panel (vstup v nabídce)

Možnosti: Vstup vlevo/vpravo, vstup stisknout/podržet, zbraně, pouze obrazovka, pouze mapa.

 • Změnit funkce vstupu do nabídky pomocí tlačítka dotykového panelu.

Zkratky tažením prstem po dotykovém panelu

Možnosti: Vypnuto, asistence při navigaci, přepínání HUD, vysoce kontrastní displej, spartská zuřivost, rychlá otočka, úder štítem.

 • Namapovat klíčové akce na některý ze čtyř směrů tažení prstem. Všechna tažení prstem fungují jako doplněk k hlavnímu vstupu. Zkratky lze namapovat na více než jeden směr.

Levá páčka a pravá páčka

Možnosti: Výchozí, obrácené.

 • Výběrem výchozího nastavení nastavíš pohyb postavy na levou páčku a pohyb kamery na pravou páčku nebo je můžeš také prohodit.

Pohyb pomocí šplhání

Možnosti: Výchozí nebo kamera

 • Pokud je toto nastavení povoleno, změní se způsob interakce hráče s místy pro vertikální pohyb, tedy například lezení po skalách.
  • Výchozí: Hráč bude stoupat ve směru stisku páčky
  • Kamera: Při stisku páčky se hráč bude pohybovat směrem, kterým se dívá kamera. Například stiskem páčky pro pohyb vpřed, ale pohlížením dolů budeš šplhat směrem dolů.
 • Možnost „Kamera“ se doporučuje hráčům, kteří používají asistenci při navigaci, aby mohli kameru orientovat směrem k cíli.

Rychlá otočka

Možnosti: Vypnuto, podržet blok [L1] + tlačítko holých rukou [směrové tlačítko dolů], podržet pohybovou páčku směrem vzad + stisknout tlačítko sprintu [R3].

 • Aktivací funkce Rychlé otočky se otočí kamera o 180 stupňů tak, abys pohledem směřoval za sebe. K dispozici též jako zkratka tažením prstem po dotykovém panelu.

Spartská zuřivost

Možnosti: Rychlý běh [L3] + zaměření [R3], úhyb [X] + interakce [O].

 • Zvolit konfiguraci tlačítek pro Spartskou zuřivost. K dispozici též jako zkratka tažením prstem po dotykovém panelu.

Omračující úchop nepřátel

Možnosti: Stisknout tlačítko zaměření (R3), podržet tlačítko interakce (kroužek), páčka pro pohyb.

 • Tlačítko zaměření (R3 - výchozí): Stisknutí [tlačítko zaměření] v dosahu omráčeného nepřítele zahájí omračující úchop.
 • Podržet tlačítko Interakce (kroužek): Podržení [Interakce] v dosahu omráčeného nepřítele zahájí omračující úchop.
 • Páčka pro pohyb: Stiskem [páčka pro pohyb] a jdi/rychle běž ve směru omráčeného nepřítele a automaticky zahaj omračující úchop.

Navigace v dovednostech

Možnosti: Výchozí, směrová tlačítka

 • Změnit způsob pohybu v nabídce Strom dovedností mezi [Movement Button] volným kurzorem a směrovými tlačítky.

Schovávání zbrani

Možnosti: Výchozí, přepínání zbraní

 • Vybrat jak schovávat zbraně:
  • Výchozí: Stisknutí tlačítka pro holé ruce [směrové tlačítko dolů] schová tvou aktuálně vytaženou zbraň.
  • Přepínání zbraní: Stisknutí tlačítka zbraně přepíná mezi vytažením a schováním zbraně.

Podržení a stisknutí

Studio Santa Monica věnovalo velkou péči rozšíření možností, které snižují únavu z obtížných akcí, a zajistilo, že široká škála akcí má alternativní vstupy, které snižují potřebu delšího podržení a rychlého stisknutí tlačítek. 

Opakovaná stisknutí tlačítek

Možnosti: Poklepat či podržet

 • Akce s více stisknutími tlačítek dokončíš rychlým klepnutím nebo podržením náležitého tlačítka.
  • POKLEPAT (výchozí): Opakovaným stisknutím tlačítka postupuješ dále.
  • PODRŽET: Pro postup dál drž tlačítko

Styl blokování

Možnosti: Podržet nebo přepnout

 • Změnit metodu vstupu pro blokování.
  • PODRŽET (výchozí): Pro blokování podržet tlačítko blokování [L1]. Uvolněním přestat blokovat.
  • PŘEPÍNÁNÍ: Blokování provést stisknutím tlačítka [L1]. Opětovným stisknutím tlačítka blokování [L1] blokování ukončit.

Styl míření

Možnosti: Podržet nebo přepnout

 • Změnit metodu vstupu pro zaměřování.
  • PODRŽET (výchozí): Podržet [L2] pro zamíření. Uvolněním přestat mířit.
  • PŘEPÍNÁNÍ Stisknutím tlačítka [L2] zamířit. Opětovným stisknutím [L2] míření ukončit.

Styl úhybu

Možnosti: Podržet nebo přepnout (ve hře popsáno jako výchozí, výchozí+ a kotoul poklepáním).

 • Změnit metodu vstupu pro úhyb.
  • VÝCHOZÍ (výchozí): Klepnutím udělat úkrok do strany, dvojitým klepnutím navázat jedním kotoulem.
  • VÝCHOZÍ+: Klepnutím udělat úkrok do strany, dvojitým klepnutím navázat kotoulem. Dalším držením se opakuje úkrok do strany následovaný kotoulem.
  • KOTOUL KLEPNUTÍM Klepnutím na tlačítko úkroku do strany se automaticky provede kotoul. Dalším držením se opakuje úkrok do strany následovaný kotoulem.

Neutrální úhyb

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Tlačítko úhybu [O] slouží k úhybu dozadu, když není stisknut směr.

Asistence při uhýbání

Možnost:: Vypnuto, zapnuto

 • Poskytuje také zvýšenou imunitu při uhýbání.
  (Poznámka: Asistence při uhýbání NENÍ k dispozici na obtížnostech Bez slitování a God of War)

Rychlý běh

Možnosti: Stisknout tlačítko rychlého běhu [L3], podržet tlačítko pro úhyb [X], automatický

 • Vybrat vstup pro rychlý běh. Vstupy stisknutí a podržení lze přemapovat.

Automatický rychlý běh se zpožděním

Možnosti:  0,0 - 5,0

 • Upraví délku doby, po které se aktivuje automatický rychlý běh. Při nižších hodnotách se spustí rychlý běh již po mírném zatlačení na páčku. Vyšší hodnoty umožní rychlý běh s mírným zpožděním.

Podržení tlačítka v nabídce

Možnosti: Výchozí, rychlé

 • Upraví dobu, po kterou musí být stisknuto tlačítko v nabídce, aby byly dokončeny příslušné akce, jako je výroba předmětů nebo utrácení zkušeností.
  • Výchozí: Akce se potvrdí úplným podržením.
  • Rychlé: Délka podržení se zkrátí a potvrzení proběhne rychleji.

Asistence

Prozkoumej řadu herních asistencí pro běžné akce - od asistencí při boji, které ti udrží zaměření na cíl, až po asistence při řešení hádanek, které ti poskytne k řešení hádanek, kde je nezbytná rychlost, více času. Byly také přidány funkce automatického sbírání a automatického použití, které ti umožní snadnou správu vybavení a kořisti.

Asistence při míření

Možnosti: Vypnuto, klasická, klasická+

 • Při míření vede tato funkce kameru s chvilkovou asistencí při úkrocích do stran.
  • Klasická: Namíří kameru na nejbližší cíl, který se nachází poblíž zaměřovače.
  • Klasická+: Namíří kameru na nejbližší cíl k zaměřovači odkudkoli na obrazovce.

Asistence při míření v hádankách

Možnost:: Vypnuto, zapnuto

 • Při míření přesune zaměřovač k nejbližšímu cíli hádanky.

Zaměření cíle

Možnosti: Vypnuto, klasické, automatické zaměřování, automatické zaměřování+

 • Tlačítkem se zaměření aktivuje, pomocí páčky pro pohyb se přepínají cíle. Zaměření udrží nepřítele ve středu pohledu kamery, dokud nějaká událost nebo akce zaměření nepřeruší.
  • Klasické: Zaměření udrží nepřítele na obrazovce, dokud nezemře. Zaměření se také dočasně přeruší, pokud provede hráč akci míření. Cíle mohou přerušit zaměření speciálními pohyby, nebo pokud se dostanou z dosahu.
  • Automatické zaměřování: Zaměření přetrvává i během míření a po smrti cíle se přepne na nový cíl, jenž je na obrazovce. Při míření lze na některých nepřátelích zaměřit jejich konkrétní části. Automatické zaměřování znovu získá cíl krátce poté, co je zaměření přerušeno speciálním pohybem.
  • Automatické zaměřování+: Kromě všech nastavení funkce automatického zaměřování přidává i zaměřování nepřátel mimo obrazovku.

Asistence při pohybu do stran

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Kamera bude při pohybu do stran automaticky sledovat skupiny nepřátel.

Aktivace míření pomocí funkce senzoru pohybu

Možnosti: Vypnuto, míření

 • Povolit funkci senzoru pohybu ovladače pro ovládání kamery při míření.

Načasování hádanek

Možnosti: Výchozí, prodloužené, prodloužené+

 • Poskytne více času na dokončení hádanek v prostředí. To může zahrnovat zpomalení objektů hádanky a/nebo prodloužení časového okna pro vyřešení hádanek.

Horizontální / vertikální rychlost - Míření pomocí senzoru pohybu

Možnosti: Posuvník 0,1 až 3,0

 • Nastavení rychlosti otáčení kamery přes zaměřování pomocí senzoru pohybu.

Zrychlení - Míření pomocí funkce senzoru pohybu

Možnosti: Posuvník 0 až 30.

 • Vyšší rychlost zjištěná během zaměřování funkcí detekce pohybu zvýší pohyb kamery. Při rychlém pohybu se kamera pohybuje více, při pomalejším méně.

Redukce malých pohybů - Míření pomocí funkce senzoru pohybu

Možnosti: Posuvník 0 až 30.

 • Při míření se pohyb kamery sníží, pokud se ovladač otáčí pomaleji než touto rychlostí (stupně za sekundu) s povoleným mířením pomocí funkce senzoru pohybu. To může pomoci kompenzovat nechtěné pohyby kamery způsobené například stisknutím tlačítka.

Styl miniher

Možnosti: Přesný, jednotlačítkový, automatický

 • Změnit způsob dokončení miniher závislých na přesnosti:
  • Přesný: Pohyb v určeném směru dokončí minihru.
  • Jednotlačítkový:Pro každou požadovanou akci v minihře se stiskne pouze jedno tlačítko.
  • Automatický:Zahájená minihra se automaticky sama dokončí.

Kontrolní body u minibossů

Možnosti:: Vypnuto, zapnuto

 • Když tě zabije miniboss (např. prastarý), po opětovném spuštění boje se znovu objeví se sníženým zdravím, pokud byl před smrtí poškozen pod určité procento. (Poznámka: Kontrolní body u minibossů NEJSOU k dispozici na obtížnostech Bez slitování nebo God of War.)

Funkce automatického použití

Možnosti: Aktivuje se v nabídkách Zbraně a Zbroj

 • V nabídkách Zbraně a Zbroj stiskni tlačítko automatického použití, vyber cílový atribut a Kratos automaticky použije vybavení. Tato funkce upřednostní vybavení, které Kratovi přináší největší zvýšení úrovně síly, seřazené podle vybraného atributu.

Automatické sbírání

Možnosti: Vypnuto, nezbytnosti, úsporné, úplné

 • Při přiblížení se automaticky sbírají ze země různé předměty.
  • Základní: V případě potřeby se sbírají též kameny zdraví, zuřivosti a další.
  • Úsporné: Sbírá se stříbro, suroviny a kořist mimo boj.
  • Úplné:Kombinuje volbu „Nezbytnosti“ a „Úsporné“.

Vycentrování kamery při útoku

Možnosti: Vypnuto, klasické, prioritní, prioritní+

 • Při útocích zblízka se kamera automaticky přesune za hráče.
  • Klasické: Při zasažení nepřítele útokem zblízka se kamera znovu vycentruje.
  • Prioritní: Při máchání zbraní se kamera přesměruje na nejbližšího nepřítele na obrazovce.
  • Prioritní+: Při máchání zbraní se kamera přesměruje na nejbližšího nepřítele, včetně těch mimo obrazovku.

Titulky a popisky

Na základě osvědčených filmových a televizních postupů jsou možnosti titulků a popisků zárukou toho, že si hráči vychutnají vysoce věrný zážitek se zvukem i bez něj.

Titulky

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Povolí titulky u mluvených dialogů.

Rozmazání titulků a popisků

Možnosti : Vypnuto, zapnuto

 • Rozmazáním pozadí za titulky a popisky se zlepší jejich čitelnost.
  (Poznámka: Dá se kombinovat s funkcí pozadí titulků a popisků.)

Pozadí titulků a popisků

Možnosti: Žádné, světlé, tmavé

 • Povoluje tmavé pozadí pod titulky pro zlepšení jejich čitelnosti.
  • Světlé: Pod text přidá černý, mírně neprůhledný rámeček pro lehký kontrast.
  • Tmavé: Pod text přidá černý, vysoce neprůhledný rámeček pro velký kontrast.

Ukazatele směru

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Povoluje pro mluvené dialogy i zvuky šipku vedle titulků označující směr zvuku vhledem k divákovi. U mluvčích viditelných na obrazovce se nezobrazuje ukazatel směru.

Jména mluvčích

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Zobrazí u titulku jméno mluvčího.

Barva popisku

Možnosti: Vypnuto (bílá), azurová, zelená, žlutá, růžová, oranžová, fialová, modrá

 • Vybrat barvu popisků zvuků, které neobsahují řeč.

Barvy mluvčích

Možnosti: Vypnuto (bílá), azurová, zelená, žlutá, růžová, oranžová, fialová, modrá

 • Pokud je povolena funkce  jmen  mluvčích, zobrazí se jméno jedinečnou barvou.

Barva titulků

Možnosti: Vypnuto (bílá), azurová, zelená, žlutá, růžová, oranžová, fialová, modrá

 • Vybrat barvu titulků mluveného dialogu.

Popisky

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Povolit zobrazení neřečových zvuků a popisků v podobě titulků.

Velikost titulků a popisků

Možnosti: Výchozí, velké, XL

 • Upravit velikost textu titulků a popisků.
Výchozí titulky
Velké titulky
Extra velké titulky

Vizuální pomůcky

Hra God of War Ragnarök nabízí nastavení, která hráčům snadno umožňují zachovat zřetelnost důležitých prvků na obrazovce, i když sedí daleko od obrazovky nebo mají špatný zrak. Ať už jde o čtení titulků dialogů, boj s více nepřáteli nebo hledání cenných sběratelských předmětů - různá nastavení pomáhají přehledně zobrazovat klíčové informace na obrazovce. 

Výchozí velikost textu uživ. rozhraní
velikost textu uživ. rozhraní XXL

Velikost ikon

Možnosti: Malé, výchozí, velké, XL

 • Pokud je to možné, pro lepší viditelnost zvětší (nebo zmenší) ikony tlačítek ve světě, nižších výzev, ukazatelů zdraví nepřátel, ikon na mapě a ukazatelů zaměření.
Výchozí ikony
Malé ikony
Velké ikony
Extra velké ikony

Velikost textu v uživ. rozhraní

Možnosti: Výchozí, velké, XL, XXL

 • Pokud je to možné, zvětší velikost textu uživ. rozhraní, aby se lépe četl. (Poznámka: Tato funkce je oddělena od nastavení velikosti titulků a titulků.)

Korekce barev uživ. rozhraní

Možnosti: Výchozí, sada 1, sada 2, sada 3

 • Vyber sadu barev, které se použijí na kritické prvky uživatelského rozhraní ve světě, např. proražení bloku nebo neblokovatelné prstence.

Grafický efekt odrážení sekery

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Zobrazí oblouk odrážející se od určitých povrchů hádanky, který ukazuje dráhu odrazu sekery.

Síla filtru

Možnosti: 1 až 10

 • Upraví se intenzita použitého celoobrazovkového barevného filtru.

Kontrast vizualizace

Možnosti: Světlé, střední, tmavé

 • Změní průhlednost vizualizace ovladače.
  • Světlé:Pouze obrys a zvýraznění.
  • Střední:Je přidán mírně neprůhledný černý podklad.
  • Tmavé:Vizualizace je doplněna o neprůhledný černý podklad.

Vysoce kontrastní HUD

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Přidá tmavý kontrastní podklad k prvkům uživatelského rozhraní.

Vysoce kontrastní předělové filmečky

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Vybrat, zda se mají během předělového filmečku zobrazit vysoce kontrastní barvy.

Snížené blikání

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Omezí blikání u momentů s blikajícími efekty přes celou obrazovku (např. efekty schopností ve stylu „zábleskového granátu“).

Výběr jednotlivých barev pro 10 kategorií

 • Možnosti:      
  • Barva Krata
  • Barva Atrea
  • Barva bossů/minibossů
  • Barva nepřátel
  • Barva nehratelných postav
  • Barva cíle
  • Barva interakce
  • Barva nebezpečí
  • Barva značek pro pohyb
  • Barva pozadí
 • Přiřazení jednotlivých barev k libovolné kombinaci kategorií vytvoří vlastní vysoce kontrastní režim.

Barevný filtr

Možnosti: Vypnuto, červeno-zelená, zeleno-červená, modro-žlutá

 • Použije na objekty ve hře filtr přes celou obrazovku pomocí posunu barev, aby se omezilo použití určitých barevných spekter (tzv. daltonizace).

Vizualizace ovladače

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Povolit zobrazení obrazu ovladače a vstupů na obrazovce během hry.
  Automaticky se skryje v nabídkách a během předělových filmečků.

Předvolba vysoce kontrastního zobrazení

Možnosti: Vypnuto, obecná, červeno-zelená, zeleno-červená, modro-žlutá, sběratel, nebezpečí, osvětlení

 • Zvol vysoce kontrastní předvolbu, která použije předem vybrané palety barev pro několik kategorií najednou, nebo použij níže uvedené možnosti pro individuální nastavení kategorií. Vysoce kontrastní zobrazení umožňuje ukazovat postavy a objekty v sytých barvách, aby byly lépe viditelné. (POZNÁMKA: Při spojení se zobrazením s vysokým kontrastem po tažení prstem lze tento režim zapnout nebo vypnout kdykoli během hry. Tento režim se automaticky vypne v nabídce postav.)

Redukce pohybu

God of War Ragnarök má nastavení, která napomáhají plynulejšímu hraní, jako například eliminování chvění kamery nebo zapnutí neustále zobrazené tečky.

Chvění kamery

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Upravit intenzitu krátkých, častých a náhlých pohybů kamery. K těmto pohybům obvykle dochází v boji.

Pohupování kamery

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Lze nastavit intenzitu pomalých, třaslavých a jiných pohybů kamery, které simulují držení kamery v rukou. K těmto pohybům obvykle dochází, pokud postava stojí na místě nebo je v pohybu. (Poznámka: Neovlivňuje předělové filmečky.)

Rozmazání pohybu

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Lze upravit intenzitu efektu rozmazání pohybu.

Filmové zrno

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Nastavit množství použitého filmového zrna.

Stále zobrazená středová tečka

Možnosti: Vypnutá, malá, střední, velká

 • Lze zobrazit trvalý zaměřovač ve středu obrazovky a nastavit jeho velikost.

Barva stále zobrazené středové tečky

Možnosti: Bílá, černá, modrá, zelená, fialová, červená, žlutá

 • Upraví barvu stále zobrazené středové tečky

Filmové vyhlazování

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Vyhlazuje pohyby kamery, aby se snížilo třesení a naklánění způsobené simulací ručního držení kamery během předělových filmečků (je-li to možné).

Navigace a pohyb

Cestování po světě má zásadní význam pro objevování a dobrodružství. S novými možnostmi asistence při navigaci a asistence při pohybu se můžeš po světě pohybovat s jistotou.    

Asistence při navigaci

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Stisknutím tlačítka zaměření se kamera mimo boj namíří ve směru aktuálního příběhu nebo vybraného cíle na mapě. (Poznámka: Asistence při navigaci může být propojena s aktivací tažením prstem.)

Asistence při pohybu

Možnosti: Vypnutá, automatická, automatická+

 • Překonávej objekty a překážky pouze pomocí páčky pro pohyb, čímž snížíš počet stisků tlačítek potřebných ke skákání a šplhání.
  • Automatická: Zahrnuje skákání, přelézání, přeskakování propastí a slézání dolů po římsách.
  • Automatická+: K akcím zahrnutým v režimu automatická přidává plazení, tlačení a body výstupu

Zvukové signály a předčítání obrazovky

Novinkou v sérii God of War jsou dvě funkce pomáhající hráčům se špatným zrakem. Zvukové signály mohou indikovat výzvy na obrazovce, které hráčům umožňují rychle zjistit, že je k dispozici určitá akce během obecného hraní či během souboje. Funkce předčítání obrazovky (pouze v angličtině) pomáhá hráčům procházet vybranými nabídkami, aby se naučili základy hry. 

Zvukové signály

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Přehrává další zvuky (nebo mluvené informace o směru), které odpovídají různým bojovým a pohybovým akcím. (Poznámka: Všechny dostupné zvukové signály nalezneš ve slovníku zvukových signálů)

Předčítání obrazovky je dostupné pouze pro vybrané klíčové nabídky (pouze v angličtině)

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Umožňuje předčítání vybraného textu na obrazovce (pouze v angličtině). Funkce předčítání pracuje s následujícími obrazovkami: 
  • Úvodní obrazovka
  • Nabídka pro vstup do hry
  • Nabídka možností
  • Nabídka výuky
  • Nabídka výběru světů
  • Nabídka automatického výběru vybavení
 • Hlasitost funkce předčítání obrazovky lze nastavit v nabídce  Hlasitost zvuku. 

Ladění zvuku

Zvukový zážitek při hraní si lze přizpůsobit osobním preferencím, tedy například zesílením hlasu nebo panorámováním dialogu, čímž je zajištěno, že hra bude znít zcela podle požadavků hráče.

Globální

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Nastaví hlasitost všech herních zvuků.

Efekty

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Upraví hlasitost zvukových efektů.

Dialog

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Upraví hlasitost mluveného dialogu.

Hudba

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Upraví hlasitost hudby.

Reproduktor ovladače

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Nastaví hlasitost reproduktoru ovladače.

Zvukové signály přístupnosti

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Upraví úroveň hlasitosti zvukových signálů zpřístupnění.
  (Poznámka: Zvukové signály najdeš v nabídce Zvuk a titulky nebo v nabídce Zpřístupnění.)

Hlasitost předčítání obrazovky

Možnosti: Posuvník 0 až 10.

 • Nastaví hlasitost převodu textu na řeč (pouze v angličtině).

Slovníček zvukových signálů

Možnosti: V nabídce Možnosti

 • Procházej a poslouchej různé zvukové signály, které se objevují během hry.

Panorámování zvuku

Možnosti: Posuvník -5 až 5

 • Úprava posunu zvuku doleva/doprava.

Umístit dialog do středu

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Pokud je tato funkce povolena, budou všechny dialogy postav přehrávány prostřednictvím středového zvukového kanálu. Tím se odstraní veškeré informace o panorámování a prostorovém zvuku, čímž se sníží úroveň atmosféry ve prospěch větší zřetelnosti mluveného slova.

Vyzdvihnutí hlasu

Možnosti: Vypnuto, zapnuto

 • Lze upravit mix zvuku pro zvýšení srozumitelnosti dialogů postav. (Poznámka: To může mít vliv na čistotu hudby a zvukových efektů, když postavy mluví.)

Integrovaná podpora systému mono zvuku

Možnosti: Automatická detekce

 • Automaticky rozpozná použití funkce mono zvuku z nastavení systému PlayStation a použije jej ve hře.

HUD

Možnosti přizpůsobení HUD byly zachovány ze hry God of War (2018) a nyní umožňují přizpůsobit zapínání a vypínání těchto prvků tažením prstem.

Kompas

Možnosti: Zapnuto, tažení prstem, vypnuto

 • Zobrazit kompas v horní části obrazovky.
  • Zapnuto (výchozí): Kompas se zobrazuje a skrývá, jak hra vyžaduje.
  • Tažení prstem: Kompas lze zapínat či vypínat tažením prstem.
  • Vypnuto: Během většiny hry se nebude kompas zobrazovat.

Ukazatel zdraví nepřítele

Možnosti: Zapnuto, tažení prstem, vypnuto

 • Zobrazí nad hlavami nepřátel lištu, která označuje jejich úroveň, zdraví, omráčení a stavové efekty.
  • Zapnuto (výchozí): Ukazatele zdraví nepřátel se zobrazují a skrývají podle toho, jak hra vyžaduje.
  • Tažení prstem: Ukazatele zdraví nepřátel lze zapínat či vypínat tažením prstem.
  • Vypnuto: Ukazatele zdraví nepřátel se v boji nezobrazují.

Ukazatel zdraví bossů

Možnosti: Zapnuto, tažení prstem, vypnuto

 • Zobrazí ukazatel zdraví v horní části obrazovky při boji s bossem nebo minibossem.
  • Zapnuto (výchozí): Ukazatele zdraví bossů se zobrazují a skrývají podle toho, jak hra vyžaduje.
  • Tažení prstem: Ukazatele zdraví bossů lze zapínat či vypínat tažením prstem.
  • Vypnuto: Ukazatele zdraví bossů se v boji nezobrazují.

Indikátory nepřátel mimo obrazovku

Možnosti: Zapnuto, tažení prstem, vypnuto

 • Zobrazí kolem Krata indikátor, který svítí a ukazuje směr a typ přicházejícího útoku.
  • Zapnuto (výchozí): Indikátory nepřátel mimo obrazovku se zobrazují a skrývají podle toho, jak hra vyžaduje.
  • Tažením prstem: Indikátory nepřátel mimo obrazovku lze zapínat či vypínat tažením prstem.
  • Vypnuto: Indikátory nepřátel mimo obrazovku se během boje nezobrazí.

Bojový HUD

Možnosti: Zapnuto, tažení prstem, vypnuto

 • Zobrazí zdraví, zuřivost nebo jiné prvky související s bojem na displeji HUD.
  • Zapnuto (výchozí): Bojový HUD (zdraví, zuřivost atd.) se zobrazuje a skrývá podle toho, jak hra vyžaduje.
  • Tažení prstem: Bojový HUD lze zapínat či vypínat tažením prstem.
  • Vypnuto: Během většiny hry se nebude bojový HUD zobrazovat.

Herní oznámení

Možnosti: Zapnuto, tažení prstem, vypnuto

 • Lze povolit zobrazování obecných informací o hře, jako je zvedání předmětů, úkoly a odemknuté schopnosti, v HUD.
  • Zapnuto (výchozí): Herní oznámení (zvedání předmětů, úkoly atd.) se budou zobrazovat a skrývat podle toho, jak hra vyžaduje.
  • Tažení prstem: Herní oznámení lze zapínat či vypínat tažením prstem.
  • Vypnuto: Během většiny hry se nebudou herní oznámení zobrazovat.

Zaměřovač

Možnosti: Zapnuto, tažení prstem, vypnuto

 • Na obrazovce lze zobrazit indikátor v podobě zaměřovače, který ukazuje, kam hráč právě míří.
  • Zapnuto (výchozí): Zaměřovač se zobrazuje a skrývá podle toho, jak hra vyžaduje.
  • Tažení prstem: Zaměřovač lze zapínat či vypínat tažením prstem.
  • Vypnuto: Během většiny hry se nebude zaměřovač zobrazovat.

Herní obtížnost

Studio Santa Monica také rozšířilo výběr obtížnosti boje o novou úroveň, která umožňuje větší flexibilitu.

Výzva

Možnosti: Příběh, milost, rovnováha, bez slitování, God of War

 • Upravit celkovou obtížnost boje ve hře.
  • Dej mi příběh: Pro ty hráče, kteří chtějí prožít příběh s co nejmenším důrazem na boj.
  • Dej mi milost: Pro hráče, kteří se chtějí zaměřit na příběh s určitým důrazem na boj.
  • Dej mi rovnováhu: Zaměřené stejnou měrou na boj i průchod příběhem.
  • Neměj se mnou slitování: Pro ty hráče, kteří si přejí zážitek z tuhého boje.
  • Dej mi God of War:Pro ty, kteří chtějí mít hru co nejobtížnější. Režim God of War lze vybrat pouze při spuštění nové hry v úvodní nabídce.

Kodex získaných zkušeností

 • Kdykoli si můžeš prohlédnout tipy a lekce v kodexu, včetně informací o boji, průzkumu a nových herních mechanismech.

Zpráva ze studia Santa Monica

„Zvyšování přístupnosti her je snahou celého odvětví. To, co se nám podařilo realizovat ve hře God of War Ragnarök, by nebylo možné bez znalostí a vedení mnoha našich partnerů. Rádi bychom ocenili mezinárodní studia PlayStation, jejichž znalosti jsou neocenitelné a inspirativní - zejména pak týmy Naughty Dog a Insomniac Games.

Rádi bychom také poděkovali našim konzultantům v oblasti přístupnosti za jejich vedení při vývoji hry. Jsou jimi: Joshua Straub, Paul Amadeus Lane, James Rath, Alanah Pearce, Jason Bolte, SightlessKombat, Christopher Robinson.“

-Mila Pavlinová