PlayStation a životní prostředí

Kromě poskytování nejlepšího místa k hraní se zaměřujeme také na snižování dopadů na životní prostředí.

 
 
 
 

Naše produkty

Dopady našich produktů na životní prostředí jsme snížili několika způsoby, například:

Omezení používání nebezpečných materiálů

Omezení používání nebezpečných materiálů

Označování plastových součástí k usnadnění recyklace

Označování plastových součástí k usnadnění recyklace

Minimalizace spotřeby energie u našich produktů

Minimalizace spotřeby energie u našich produktů

 
 

Omezení používání nebezpečných materiálů

Společnost Sony se snaží ve svých produktech postupně přestat používat látky sledované z hlediska ochrany životní prostředí .

Všechny naše baterie a obrazovky systémů PlayStation Vita jsou bez obsahu rtuti. Rtuť se v bateriích a obrazovkách často používá, ale jejich nesprávná likvidace může způsobit znečištění životního prostředí.

V pláštích konzolí nepoužíváme zpomalovače hoření obsahující chlor nebo brom. U některých bromovaných zpomalovačů hoření v odpadních materiálech hrozí v případě nesprávného spálení riziko uvolnění škodlivých látek do životního prostředí.

 
 

Naše výrobní materiály

V průběhu času jsme snížili hmotnost produktů PlayStation díky používání menšího množství materiálů. Tím se snižuje uhlíková stopa související s produkcí surovin.

Systém PlayStation 4

Systém PlayStation 4

Od uvedení systému PlayStation 4 v roce 2013 jsme jeho hmotnost snížili o 23 %.

Systém PlayStation 3

Systém PlayStation 3

Od uvedení systému PlayStation 3 v roce 2007 jsme jeho hmotnost snížili o 58 %.

Systém PlayStation Vita

Systém PlayStation Vita

Od uvedení systému PlayStation Vita v roce 2012 jsme jeho hmotnost snížili o 17 %.

Pláště a kostry systémů PlayStation 3 a PlayStation 4 se skládají z recyklovatelných součástí vyrobených z plastu ABS a polykarbonátu (PC), což usnadňuje recyklaci našich produktů po skončení jejich životnosti. Pokud je to proveditelné, plastové součásti vážící více než 20 g označujeme jejich složením (1).

Abychom zlepšili recyklovatelnost našich obalů, pro systémy PlayStation 3 a PlayStation 4 nepoužíváme EPS (polystyren), ale kartonové obaly.

 
 

Spotřeba energie a energetická účinnost

Jsme odhodláni snižovat spotřebu energie a eliminovat emise skleníkových plynů. Toho dosáhneme zaváděním opatření na úsporu energie pro nové technologie.

Od uvedení systému PlayStation 3 jsme jeho spotřebu energie snížili o více než 60 % v herním režimu a více než 80 % v pohotovostním režimu.

Díky optimalizaci systému PlayStation 4 klesla od jeho uvedení průměrná spotřeba energie během hraní asi o 43 % (2).

Od uvedení systému PlayStation Vita v roce 2012 jsme jeho spotřebu energie snížili o 27 %.

Systém PlayStation 4 využívá řadu technologií pro úsporu energie, včetně účinného napájecího zdroje, integrovaného procesoru typu „systém na čipu“, který spotřebu energie mění podle aktuálního zatížení, a také účinné paměti RAM GDDR5. Díky tomu měl systém PlayStation 4 při svém uvedení v navigační funkci (na domovské obrazovce) méně než poloviční spotřebu oproti systému PlayStation 3, přestože byl o řád výkonnější.

Energeticky účinná architektura čipu a funkce řízení spotřeby systému PlayStation 4 pomáhají u každé prodané konzole ve srovnání s jejím předchůdcem ušetřit odhadem 50 kWh/rok (což odpovídá 1,4 % průměrné spotřeby elektřiny v evropské domácnosti) (3).

Zavedli jsme také funkci automatického vypnutí pro systémy PlayStation 3 a PlayStation 4, která konzoli po 20 minutách nečinnosti přepne do pohotovostního režimu. Systém PlayStation 4 obsahuje také řadu funkcí řízení spotřeby v „režimu odpočinku“, které šetří energii, včetně funkce „pokračování“. Ta si pamatuje vaši pozici ve hře po vypnutí konzole.

Podrobnější informace o spotřebě energie u systémů PlayStation 3 a PlayStation 4 najdete v sekci o energetické účinnosti na adrese playstation.com/Energyefficiency.

 
 

Další informace

 • Systém PlayStation VR 

  • Kde to lze, plastové součásti soupravy PlayStation VR označujeme, aby se při recyklaci daly snadno identifikovat různé plasty (1).
  • V plášti soupravy PlayStation VR používáme pouze zpomalovače hoření bez obsahu chloru a bromu.
  • Postarejte se prosím, aby byla vaše souprava PlayStation VR správně recyklována a zlikvidována v souladu s platnými místními zákony nebo požadavky.
 • Systém PS4 Pro 

  • Kde to lze, plastové součásti systému PS4 Pro označujeme, aby se při recyklaci daly snadno identifikovat různé plasty (1).
  • V plášti systému PS4 Pro používáme pouze zpomalovače hoření bez obsahu chloru a bromu.
  • Používáme kartonové obaly, aby se daly snadno recyklovat.
  • Kvůli úspoře energie váš systém PS4 Pro po určité době nečinnosti automaticky přejde do pohotovostního režimu nebo režimu spánku (síťového pohotovostního režimu).
  • Naše obaly jsou recyklovatelné – o možnostech recyklace ve vaší oblasti se informujte u místních úřadů.
  • Postarejte se prosím, aby byl váš systém PS4 Pro správně recyklován a zlikvidován v souladu s platnými místními zákony nebo požadavky.
 • Systém PlayStation 4

  • Od uvedení systému PlayStation 4 v roce 2013 jsme snížili jeho hmotnost o 23 % a spotřebu energie o 43 % (2).
  • Kde to lze, plastové součásti systému PlayStation 4 označujeme, aby se při recyklaci daly snadno identifikovat různé plasty (1).
  • Kvůli úspoře energie váš systém PlayStation 4 po určité době nečinnosti automaticky přejde do pohotovostního režimu nebo režimu spánku (síťového pohotovostního režimu).
  • Naše obaly jsou recyklovatelné – o možnostech recyklace ve vaší oblasti se informujte u místních úřadů.
  • Postarejte se prosím, aby byl váš systém PlayStation 4 správně recyklován a zlikvidován v souladu s platnými místními zákony nebo požadavky.
 • Systém PlayStation 3

  • Od uvedení systému PlayStation 3 v roce 2007 jsme snížili jeho hmotnost o 58 % (4) a spotřebu energie o 65 % (2).
  • Kde to lze, plastové součásti systému PlayStation 3 označujeme, aby se při recyklaci daly snadno identifikovat různé plasty (1).
  • V plášti systému PlayStation 3 používáme pouze zpomalovače hoření bez obsahu chloru a bromu.
  • Používáme kartonové obaly, aby se daly snadno recyklovat.
  • Kvůli úspoře energie váš systém PlayStation 3 po určité době nečinnosti automaticky přejde do pohotovostního režimu (se spotřebou maximálně 0,5 W).
  • Obaly systému PlayStation 3 jsou recyklovatelné – o možnostech recyklace ve vaší oblasti se informujte u místních úřadů.
  • Postarejte se prosím, aby byl váš systém PlayStation 3 správně recyklován a zlikvidován v souladu s platnými místními zákony a požadavky.
 • Systém PlayStation Vita

  • Od uvedení systému PlayStation Vita v roce 2012 jsme snížili jeho hmotnost o 17 % a spotřebu energie o 27 %.
  • Kde to lze, plastové součásti systému PlayStation Vita označujeme, aby se při recyklaci daly snadno identifikovat různé plasty (1).
  • V plášti systému PlayStation Vita používáme pouze zpomalovače hoření bez obsahu chloru a bromu.
  • Používáme kartonové obaly, aby se daly snadno recyklovat.
  • Kvůli úspoře energie systém PlayStation Vita po určité době nečinnosti přejde do pohotovostního režimu. 
  • Obaly systému PlayStation Vita jsou recyklovatelné – o možnostech recyklace ve vaší oblasti se informujte u místních úřadů.
  • Postarejte se prosím, aby byl váš systém PlayStation Vita správně recyklován a zlikvidován v souladu s platnými místními zákony nebo požadavky.

(1) Plastové díly neoznačujeme v těchto případech: rovná plocha dostupná k označení dílu je <1 cm2; zhoršil by se výkon nebo funkce dílu, např. u tlačítek s dotykovým povrchem, plastových čoček nebo obrazovek; externí průhledné díly; označení není technicky možné kvůli specifické výrobní metodě plastu použitého v dílu, např. vytlačování.

(2) Z průměrných měření náhodně vybraných vzorků konzolí a tří oblíbených her. 

(3) Odhad založený na měřeních a předpokladu výkonu pro systémy PS3 (CEHC) a PS4 (CUH-10x).           

(4) Přibližně 5 kg v roce 2007, 2,1 kg v roce 2013.