Příručka pro přežití ve zrádném světě Days Gone

Jak přežít hrůzy čekající v postapokalyptické hře.

1. Seznam se s freakery

Vražední mutanti potulující se soudobou, pandemií zpustošenou Amerikou.

Pandemie, která zasáhla celou zemi, proměnila část populace v divoká monstra, která se řídí jen instinkty. Tento nový druh se na již nepřátelském pacifickém severozápadu stal dominantním predátorem. Přeživší virové epidemie těmto stvůrám říkají freakeři.

Tento nový druh se dál dělí na několik poddruhů, z nichž každý disponuje vlastními jedinečnými schopnostmi, což z freakerů činí nejvražednějšího soupeře v divočině. Zásadní ovšem je, že nejsou nepřemožitelní. Stejně jako všechna živá stvoření i oni mají slabiny, kterých lze využít.

Hmyzáci

Tohoto freakera jen zřídkakdy spatříš o samotě. Naneštěstí pro tebe cestují ve smečkách pěti až 20 jednotlivců. Pozorně zkoumají jakýkoliv hlasitější zvuk, který jim dolehne k uším, a když tě spatří, vrhnou se proti tobě a během chvíle ti odříznou jakoukoliv únikovou cestu.

Rady pro přežití: Dáváš-li přednost boji, najdi si křoví, přikrč se v jeho větvích a zůstaň v úkrytu, dokud tě skupina nemine. Preferuješ plížení? Odlákej ze skupiny vrhnutým kamenem jednotlivce, vpliž se mu do zad a tiše ho zlikviduj. Hmyzáci, které přiláká hluk vrženého objektu, budou zvýrazněni podél trajektorie zamýšleného hodu.

Máš dobrou výzbroj i sebevědomí? Mrskni do smečky Molotovův koktejl a začni pálit ze zbraně – ohněm i kulkami řady v tu chvíli útočícího nepřítele prořídnou. Poté přepni na zbraň pro boj zblízka a postarej se o zbytek.

Sirény

Tahle varianta freakerů je poměrně jedinečná, neboť se oproti ostatním druhům vyskytuje takřka vždy o samotě. I tak je však dobré zpozornět a uvědomit si, co představuje: živoucí a dýchající systém včasného varování ostatních freakerů. Pokud si tě všimnou, vydají ze sebe nadpozemský ryk, který na tvou pozici přitáhne všechny hmyzáky z okolí.

Rady pro přežití: Pokud jsi tak blízko siréně, aby tě dokázala odhalit, jsi také příliš blízko tomu, co bude následovat: uši rvoucímu řevu, který tě na několik cenných sekund znehybní, což dá hmyzákům dostatek času k přesunu. Sirény vždy považuj za svůj prioritní cíl, jinak se před tebou začnou kupit trable rychleji, než je dokážeš řešit. 

Běliči

Mutace freakerů pokračuje během celé hry. Běliči jsou pak jen jednou větví celé evoluce. Díky světlejší kůži jsou snadněji viditelní, ovšem rychlí jsou jako hmyzáci a vydrží o značnou spoustu víc zranění, a to i v případě zásahů do hlavy. Stejně jako u jejich slabších bratrů tě ani v případě setkání se skupinou těchto drsných zrůd nečeká nic jednoduchého. 

Rady pro přežití: Využívej herního systému vylepšování a Deaconových stromů vývoje. Vylepšením vidění pro přežití dosáhneš delšího zpomalení času, což ti dá lepší možnosti ke střelbě do hlavy; odemčením lepších zbraní pak budeš vládnout větším zastavovacím účinkem i objemnějšími zásobníky. Zlepšením odolnosti můžeš svou motorku proměnit ve vysokorychlostní zbraň vhodnou k rozrážení běličů. Měj se však na pozoru: svou motorku budeš muset i nadále opravovat.

Lamači

Freakerská verze ranařů. Přeživší mají za to, že jsou tyhle rozzuřené zrůdy výsledkem nakažení vytrénovaných atletů a zápasníků. Ať už je však jejich původ jakýkoliv, jsou to opravdoví obři. A velká síla znamená nulový strach: Lamači se vždy budou snažit dostat tě do ruky a bušit do tebe tak dlouho, dokud nebude po tobě.

Rady pro přežití: Molotovovy koktejly násobí působené zranění, takže když lamače zdálky podpálíš, můžeš ho následně střelbou zraňovat o to víc. Když už se lamač dostane až k tobě, je vhodné mít v malíku úskočné manévry, ale nezapomeň: uskakování ti ubírá výdrž, čímž snižuje tvé možnosti vytvořit si od něj dostatečný odstup.

Stejně jako všechna stvoření ve hře se i lamači lehce vrhnou do boje proti dalším typům nepřátel, takže se je nikdy nezdráhej vzájemně představit a nech tyhle neskutečně odolné zrůdy oslabit, než jim zasadíš konečný úder.

Hordy

Obrovské roje freakerů – čítající od 50 do 500 jedinců – jsou potenciálně největším nebezpečím v celé divočině. Představují totiž naprosto jasnou hrozbu; pohybují se jako včelí roj a operují jako jediná entita. V celém světě Days Gone se vyskytuje na 40 takových hord, každá s vlastním obývaným územím a migračním vzorcem, které se přesouvají od zdrojů potravy k vodním zdrojům.

Rady pro přežití: Než vůbec pomyslíš na konfrontaci hordy, musíš si zajistit velmi dobrou výzbroj: mrknutím oka totiž budeš stát proti víc než znatelné přesile. Klíčem k trvalé likvidaci takovéto děsivé hrozby je dobrá strategie, která začíná opatrným pozorováním chování hordy, i využití dostupných prvků prostředí. Připrav pasti, naplánuj trasu a bezchybně miř. 

2. Měj se na pozoru před divočinou

Čtyřnozí původní obyvatelé centrálního Oregonu tě vidí jako svou příští hostinu

Potravní řetězec se změnil. Ve hře Days Gone už lidé nejsou největšími dravci světa a zvířecí šelmy postupně potvrzují svou dominanci.  Predátoři s ostrými zuby se potulují údolími i kopci herního světa, připravení bránit své území nebo se vrhnout na lov čerstvého masa. 

Ani obávaná fauna Oregonu nezůstala imunní vůči dopadům pandemie: divočinou se rovněž toulají infikované verze vlků či medvědů. Větší agresivita i zlověstnější zjev těchto mutantů při jejich konfrontaci přidávají na děsivosti.

Medvědi | vzteklouni

Bend Studio se při hledání inspirace zaměřilo na skutečné živočichy centrálního Oregonu, s nimiž tak zkřížíš cestu i v divočině herního světa. Taková touha po autentičnosti znamená, že se velmi snadno tváří v tvář setkáš s agresivními obrovitými černými medvědy, kteří si s tebou rádi pohrají. Jejich nakažená varianta v podobě vzteklounů se pak vyznačuje ostnatým drátem zapleteným v srsti. 

Rady pro přežití: Boj zblízka není na pořadu dne – pokud se tedy nechceš nechat rozpárat. Stejně jako u každého jiného střetnutí musíš co nejvíc využít okolní prostředí. Máš-li dostatek munice, vylez na střechu a pal po nepříteli z bezpečné vyvýšené pozice. Pokud se octneš v blízkosti čerpací stanice, vylákej medvěda, ať se vydá po tvých stopách kolem kontejnerů s palivem – ty stačí ve správný okamžik podpálit a sledovat, jak mu ubývá zdraví.

Vlci | šílení psi

Rychlí a smrtící lovci, kteří se ve smečkách potulují otevřenou krajinou. S trochou štěstí tě na ně upozorní ozvěna vzdáleného vytí – je to varování, že se tyhle rychlonohé šelmy chystají na lov… a ty se můžeš stát jejich kořistí. I s takovým varováním však útok přichází rychle: během okamžiku se před tebou zjeví celá smečka připravená udeřit. Jejich nakaženým protějškům se říká šílení psi – jsou větší a mají skvrnitou srst. 

Rady pro přežití: Vlci jsou schopní držet krok s tvou motorkou, takže si to namiř na průjezdnou cestu a pal během jízdy, čímž je udržíš v bezpečné vzdálenosti; pak už jen doufej, že je to unaví dřív, než tobě dojde benzín. Pokud máš ale nedostatek paliva, najdi si zeď, ke které se můžeš přitisknout zády a vyhnout se obklíčení; následně si připrav brokovnici nebo jinou zbraň s širokým rozptylem.

3. Dej si pozor na lidi

Ne všichni přeživší jsou přátelští

Dávej si pozor na neznámé lidi. Tábory přátelsky naladěných přeživších, kteří společně budují vlastní komunitu a pomoc zvenčí vidí jako šanci na stavbu bezpečnějšího domova, jsou ve světě Days Gone vzácností. 

Většina mužů a žen, se kterými se na cestě – či mimo ni – setkáš, po tobě dychtivě skočí, s radostí tě srazí z motorky nebo tě prostě na potkání zastřelí. Koneckonců u sebe nejspíš neseš nějaké zásoby, které se jim budou hodit. V divočině jde nakonec o přežití silnějších. 

Rippeři

Vyšinutí sektáři uctívající freakery. Jsou vyzbrojení jedněmi z nejničivějších chladných zbraní ve hře, takže je na tobě, zda se ti vyplatí je kvůli kořisti konfrontovat. Měj se však na pozoru: nejsou sice těžce obrnění, zato však zcela oddaní myšlence zbavit svět veškerého lidstva. Vyšší šarže Ripperů si o hruď rozbijí Molotovův koktejl a vrhnou se ti vstříc v naději, že skončíš v plamenech spolu s nimi.

Rady pro přežití: Mohou po tobě z dálky vrhnout Molotovův koktejl, zkusit ti vpadnout do zad nebo na tebe naběhnout s chladnou zbraní v ruce. Osvoj si pravidla herního ekosystému a hodnotového systému skupin a využij pomoci z nečekaných stran. Spatříš-li nedaleko skupinu hmyzáků, přilákej je blíž a ukryj se. Rippeři freakerům odmítají ubližovat. Namísto toho utvoří chumel a začnou zpívat a čekají na to, co přijde.

Přepadávači

Zatímco většinu nepřátelských přeživších, kteří nepatří k Ripperům, lidé označují za nájezdníky, existuje ještě další skupina, která za denního světla činí cesty nebezpečnějšími. Přeživší jim říkají přepadávači. Jak název napovídá, jsou schopní na tebe udeřit, když to nejméně očekáváš: dobře skrytý provaz tě srazí z motorky, odstřelovač tě z úkrytu bude odstřelovat za jízdy. Pokrývají cesty v blízkosti svých domovů: těžce opevněných táborů.

Rady pro přežití: Likvidace tábora přepadávačů je vysoce riskantní operace, která však přináší veliké odměny. Vítězství v těchto velkolepých soubojích sníží výskyt přepadávačů v bezprostřední blízkosti a dostaneš se k táborovému bunkru, který v sobě skrývá poklad s jedinečnými odměnami. Rozložení i fungování každého tábora jsou odlišné, což představuje jedinečný akční rébus, jehož rozlousknutí si žádá dostatek důvtipu i dovedností.

4. Údržba vybavení

Během apokalypsy využívej výhod, které ti poskytnou tvé dovednosti a tvá motorka 

Motorka i dovednosti slouží ve světě Days Gone jako tvá jistící lana. Tvoje jednostopá společnice ti umožní snadno se přesouvat rozmanitým terénem i jako rychlý způsob úniku před hrozícím nebezpečím. Zkušenosti, které získáš plněním úkolů napříč celým světem, pak můžeš přetavit ve vylepšování svých dovedností, čímž dosáhneš lepší připravenosti na další svízele, které tě čekají.

Tvá motorka

V nádrži motorky máš omezené množství paliva. Vzhledem k tomu, že s sebou nemůžeš vézt kanystr, je dobré naučit se vždy po očku kontrolovat palivoměr. Nejde o to, že ti dojde benzín, ale o to, že budeš muset po svých. Nepoužitelný transport může potenciálně znamenat rozsudek smrti: tvá motorka je jedinou možností, jak uniknout před freakery i dalšími hrozbami.

Rady pro přežití: Na cestách hledej čerpací stanice (které se ti po odhalení zakreslí na mapu) nebo odložené kanystry. Při jízdě z kopce zapomeň na plyn a nech chvilku konat gravitaci. Jakmile si to budeš moct dovolit, nech si v táboře modernizovat palivovou nádrž.

Tvé dovednosti

V Days Gone na tebe čeká svět, ve kterém se tvůj postup vždy musí přizpůsobit situaci. Chladné zbraně se opotřebují či zlomí, munice může dojít, plížení ti proti řádící hordě nepomůže. Proto je důležité proniknout do rozsáhlých herních dovednostních stromů a vylepšováním svých dovedností ze sebe činit silnějšího a zdatnějšího přeživšího.

Rady pro přežití: Staň se mistrem všech oborů. Soustřeď se na odemčení základních úrovní dovedností ve všech třech vývojových větvích. Tím získáš základní dovednosti pro přežití v divočině, díky nimž si budeš moc opravovat zbraně pro boj zblízka, nabíjet střelné zbraně v pohybu a navyšovat své bojové soustředění. Nemáš moc přesnou mušku? Pokračuj ve vylepšování stromu boj zblízka, čímž urychlíš opravy a zvýšíš výdrž své zbraně. Dáváš přednost střelbě? Sniž chvění pušek nebo si díky vidění pro přežití zajisti odhalení nepřátel.